Integritetspolicy

Norstat AB, Sveavägen 61, 113 59 Stockholm, Sverige ansvarar för behandlingen av din personliga information och för att hålla den säker. Vi vidtar naturligtvis lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, t.ex. genom att använda brandväggar, kryptering och åtkomstkontroll till våra lokaler och filer.

Integritetspolicy för kunder och respondenter hos Norstat Deutschland GmBh och för Norstat Netherlands BV.

För användare av denna webbplats

Vilka uppgifter vi samlar in när du använder denna webbplats och hur de används:

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, på följande sätt:

  • Vi samlar in personuppgifter om dig som du lämnar via vårt kontaktformulär (namn och e-postadress), i syfte att kontakta dig.
  • Information som du lämnar till oss när du laddar ner material från vår webbplats (namn, e-postadress, namn på ditt företag) kommer att användas för att skicka e-post till dig med de begärda medierna, och kan också användas för att skicka dig uppdateringar som vi tror att du kommer att finna relevanta.
  • Personuppgifter som du lämnar för att prenumerera på vårt nyhetsbrev (namn och e-postadress), kommer att användas för att skicka vårt nyhetsbrev till dig.
  • Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter med en tredje part utan att be om ditt uttryckliga samtycke i förväg.

Policy för cookies

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Det används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som att logga in och komma ihåg vad du gjorde förra gången du besökte webbplatsen. På den här webbplatsen använder vi cookies för att förbättra din användarupplevelse. Du kan inaktivera cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare.

Google-tagg

Detta används av Google för att lagra information, till exempel vilken tid det aktuella besöket ägde rum, om besökaren har varit på webbplatsen tidigare, vilka sidor en användare har besökt och vilken webbplats som hänvisade besökaren till webbsidan. Vi använder detta för att bygga upp målgrupper med Google så att vi kan visa reklam på webben (inklusive Google-egenskaper som YouTube och webbplatser från tredje part) och begränsa antalet gånger som en viss annons visas för dig.

LinkedIn

LinkedIn Insight Tag gör det möjligt för LinkedIn att registrera information om besök på webbplatsen och användarnas beteende på webbplatsen. Vi använder detta för att leverera relevant reklam till personer på LinkedIn-plattformen och webbplatser från tredje part.

Sugar Market Web Tracking

Denna tagg gör det möjligt för oss att se besökarnas beteende på webbplatsen, t.ex. tidpunkten för det aktuella besöket på webbplatsen, hänvisningssidor och besökta sidor. Det gör att vi kan förbättra webbplatsens prestanda/användbarhet och koppla samman uppgifter om webbplatsbesökare med kontakter i vårt CRM-system.

Samtycke och opt-out för dessa taggar kan hanteras i cookie-behörigheter.

Matomo

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo med öppen källkod. Matomo använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren på flera sidor i syfte att analysera användarmönster (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheter). Den information som Matomo registrerar om användningen av denna webbplats lagras på vår server. Före arkivering kommer IP-adressen först att anonymiseras.

Genom Matomo kan vi samla in och analysera data om hur besökare använder våra webbplatser. På så sätt kan vi till exempel ta reda på när och från vilken region de olika sidvisningarna gjordes. Dessutom samlar vi in olika loggfiler (t.ex. IP-adress, referens, webbläsare och operativsystem som används) och kan mäta om våra webbplatsbesökare utför vissa åtgärder (t.ex. klick, köp etc.).

Användningen av detta analysverktyg baseras på Art. 6(1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarmönster för att optimera operatörens webbutbud och reklam. Om lämpligt samtycke har erhållits utförs behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6.1 a GDPR och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck på enheten) i den mening som avses i TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

IP-anonymisering

För analys med Matomo använder vi IP-anonymisering. Din IP-adress förkortas före analysen, så att den inte längre tydligt kan hänföras till dig.

Hosting

Vi hostar Matomo uteslutande på våra egna servrar så att alla analysdata stannar hos oss och inte vidarebefordras.


För respondenter i undersökningen

Typer av personligt identifierbar information som behandlas

När vi på Norstat kontaktar människor angående en undersökning behandlar vi viss personlig information (t.ex. e-postadress eller telefonnummer, namn, ålder och postnummer). De personuppgifter som vi använder för att kontakta respondenten är normalt antingen allmänt tillgängliga uppgifter från offentliga register eller listor över kunder eller användare från den kund som vi samlar in undersökningsuppgifterna på uppdrag av – till exempel när vi genomför kund- eller medarbetarundersökningar eller undersökningar av användarupplevelser.

För medlemmar i Norstatpanelen gäller separata villkor och integritetspolicy.

Syftet med behandlingen

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig för deltagande i de undersökningar och opinionsundersökningar som vi genomför. Information som du ger oss när du svarar på enkäten kommer att kombineras med svar från andra respondenter och endast förmedlas till våra kunder i samlad form för statistiskt bruk.

Grund för databehandlingen

Kontaktuppgifter används för att kunna kontakta dig i samband med deltagande i undersökningar. Marknads- och opinionsundersökningar är ett berättigat intresse eftersom de insamlade uppgifterna är en viktig grund för beslutsfattande för våra kunder, som sträcker sig från statliga organ, institutioner och organisationer av alla slag.

Även om vi kontaktar dig baserat på ett berättigat intresse är det alltid frivilligt att delta i våra undersökningar, och uppgifter som samlas in från dig i våra undersökningar samlas in på grundval av samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Delning av information med tredje part

Norstat kommer aldrig att dela, sälja, överföra eller på annat sätt utbyta din personligt identifierbara information med en tredje part utan ditt uttryckliga samtycke till detta i förväg.

Radering av uppgifter

Information som vi behandlar i samband med våra undersökningar lagras i våra system i sex månader efter att datainsamlingen har slutförts. Därefter raderas alla personligt identifierbara uppgifter automatiskt.

För kunder

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter baserat på legitima affärsintressen på följande sätt:

  • Vi samlar in uppgifter som du lämnar till oss i våra CRM- och redovisningssystem. Dessa uppgifter kan omfatta ditt namn, din e-postadress, aktivitet på webbplatsen, innehållet i e-postmeddelanden som du har skickat till oss, offerter som vi har skickat till dig, mötesprotokoll och faktureringsprotokoll.
  • Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som beskrivs eller som krävs enligt lag.
  • Vi kan använda dina uppgifter för att tillhandahålla skräddarsydd reklam till dig via tredjepartsplattformar som Google, LinkedIn och Microsoft.
  • Dina uppgifter kan delas med betrodda tredje parter endast när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och skyddas under alla överföringar.

Informationssäkerhet

Vi skyddar alltid dina personuppgifter med hjälp av både fysisk och virtuell åtkomstkontroll och kryptering av känsliga delar av all information som du ger oss. Norstat AS har ett internt kontrollsystem för IT-säkerhet som har godkänts i enlighet med ISAE3000-standarden.

Vi följer också Esomar International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics och är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO9001:2015.

Dina rättigheter som registrerad

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig sekretesslagstiftning och GDPR. Du har rätt att när som helst se vilka personuppgifter vi har lagrat om dig, att få dina uppgifter ändrade eller raderade och att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Ombud för dataskydd

Norstat har ett dataskyddsombud som ansvarar för att se till att lagstiftningen följs. Du kan kontakta dem på dpo[at]norstatgroup.com om du har några frågor eller funderingar.