Datakvalitet är vår kärnkompetens

Noggrannheten, tillförlitligheten och relevansen i data definierar dess kvalitet i marknadsundersökningar. För Norstat, en ledande datainsamlare av högkvalitativa marknadsundersökningar och insikter i Europa, är allt beroende av våra panelers representativitet, tillförlitlighet och kapacitet.

Datakvalitet

Detta börjar med en detaljerad kunskap om våra panelmedlemmar bestående av standarddemografi och mer specifik information som tex fordonsinnehav, shoppingvanor och familjesituation. För att säkerställa hög kvalitet på vår data tillämpar vi en rad olika kvalitetskontroller för att identifiera eventuella brister i svaren så som osanna svar eller andra misstänkta beteenede från panelmedlemmarnas sida. Den noggranna rekryteringen gör att vi kan inkludera endast pålitliga panelmedlemmar i våra undersökningar. Norstats paneler med hög kapacitet ger snabb och tillförlitlig tillgång till nationellt representativa urval och specifika profiler i 19 europeiska länder. Med över 4 miljoner medlemmar levererar våra högkvalitativa paneler data att förlita sig på för viktiga beslut.

Mystery shopper at cafe

Hur vi säkerställer datakvalitet

En viktig komponent i att leverera kvalitetsdata är att ha äkta, verifierade respondenter som är redo att delta i undersökningar. Norstat uppnår detta genom att upprätthålla egna undersökningspanel som individer endast kan ansluta sig till genom inbjudan. En verifieringsprocess i två steg bekräftar och validerar potentiella panelmedlemmar, kompletterat med “anti-cheat”-system som upptäcker och tar bort dubbla konton. Vi vill att våra panelmedlemmar ska vara uppmärksamma när de svarar på enkäter och därför använder vi kontrollfrågor för att filtrera bort individer vars svar inte lever upp till våra kvalitetsstandarder. Vi kommunicerar även regelbundet med våra panelmedlemmar samt erbjuder support på det lokala språket för att öka engagemanget. På så sätt säkerställer vi att du får riktiga svar från riktiga människor.

Utvalda artiklar

Läs mer om hur vi arbetar med datakvalitet.

"Du kan inte fatta rätt beslut utan rätt data"

Norstats VD Erling J.B Eriksen förklarar varför det är så viktigt att leverera högkvalitativ data och hur Norstat strävar efter att leverera sanningen så att kunder, konsumenter och vanliga medborgare kan veta mer om sin värld.

Läs mer

Kvalitet. I dag och i morgon.

Det finns många skillnader i hur onlinepaneler rekryteras, kontrolleras och underhålls. Olika dataleverantörer väljer olika vägar, med olika resultat. Vårt sätt att driva och utveckla våra paneler är inriktat på att säkerställa data av högsta kvalitet.

Läs mer

Så ökar du dina kundinsikter med hjälp av konsumentdata

För att få en djupare förståelse för kunderna krävs mer än bara intern data. Utan extern konsumentdata riskerar företag att gå miste om värdefulla insikter. Läs mer om hur du kan öka dina kundinsikter med hjälp av konsumentdata.

Läs mer

Marknadsledande konsumentpanel

+4 miljoner

Vi levererar riktig data som samlats in från verkliga människor, som går att lita på och som driver våra kunders beslutsfattande

Bättre undersökningsdesign för bättre insikter

Många faktorer utöver själva panelen kan påverka datakvaliteten. Undersökningens utformning, urval, skript, frågor, svarsalternativ, bilder, frågeformulärets längd och den enhet som används när man svarar kan alla påverka resultaten. För att säkerställa att dina undersökningar är optimalt utformade och fria från fel och snedvridning finns Norstats experter på urval och databehandling tillgängliga för att vägleda dig genom varje steg. Med lokal marknadsexpertis i 15 länder är vi också redo att erbjuda skräddarsydd support på varje plats för att leverera tillförlitliga data för dina mest välgrundade beslut.

Vårt svar på ESOMAR:s 37 frågor

För att säkerställa trovärdiga och tillförlitliga undersökningar följer Norstat ESOMAR:s branschstandard, väldokumenterade processer för datahantering och sund affärsetik. Dessa ligger till grund för utvecklingen av vår undersökningspanel.

Som en del av detta har Norstat lämnat ett officiellt svar på ESOMAR:s “37 questions to help research buyers of online samples” för att ge en detaljerad inblick i hur Norstat arbetar med rekrytering av paneler och genomförande av undersökningar.

Läs mer här

Högt betyg av kunderna för service och panelkvalitet

49

net promoter score

En mycket lojal kundbas

5.3/6

kundnöjdhet

Med Norstat som leverantör av datainsamling

5.3/6

förmåga att leverera

Vad som avtalats, i tid och inom budget

5.1/6

panelens kvalitetsbetyg

Data att lita på för viktiga beslut