Lär känna din värld

Vi levererar data som du kan lita på när du ska fatta välgrundade beslut.

Vad händer i din värld?

Baserat på dina insikter och undersökningsbehov kan vi samla in och leverera tillförlitliga data om alla ämnen eller målgrupper, skräddarsydda efter dina specifika mål. Våra data är genomgående av högsta kvalitet, redo för din avgörande analys och ditt beslutsfattande.

Vi känner till din värld

Vi hjälper mer än 1 800 marknadsundersökningsföretag, varumärken, medie- och reklambyråer, förlag och konsultföretag inom olika branscher att få tillförlitliga data och insikter, påskynda datadrivna processer och uppnå tillväxt.

 • Marknadskartläggning
 • Customer Experience
 • Brand Performance
 • Varumärkestracking
 • Innovation och produktutveckling
 • UX & UI Design
 • Segmentering av målgrupper
 • Koncept och kreativ testning
 • Kampanj- och annonseffektivitet
 • Köpbeteende
 • Allmänhetens uppfattningar och opinionsundersökningar

Vem är din målgrupp?

Respondenterna är vår informationskälla. Ett omfattande nätverk av panelmedlemmar där vi väljer ut rätt personer inom din målgrupp för att delta i studien. För varje specifik studie samlar vi noggrant in respondenter från vårt nätverk som matchar den önskade målgruppen. Detta görs utifrån relevanta variabler och med det antal personer som krävs för att uppgifterna ska vara tillförlitliga.

Norstats konsumentpanel – riktiga svar från riktiga människor

Vår panel är det som verkligen gör Norstat till vad det är. Ett omfattande nätverk av personer i hela Europa som har gått med på att svara på våra kunders enkäter och uttrycka sina åsikter.

En bättre källa för bättre data

Att hitta rätt deltagare till din unika studie är avgörande för att få fram relevanta och användbara data. Baserat på vårt omfattande nätverk av respondenter i Europa ser vi till att du får tillgång till de konsumenter du letar efter, som representerar hela befolkningen. Resultatet är en djupare och rikare förståelse för din målgrupp. Allt för att du ska kunna vara säker på att du får de absolut mest korrekta och relevanta uppgifterna för din studie.

Läs mer

Datakvalitet är vår kärna

Datakvaliteten beror på panelens representativitet, tillförlitlighet, sanningsenlighet och kapacitet. Vi samlar in och underhåller profilinformation om varje panelmedlem, från vanliga demografiska uppgifter till vilken bil de kör och deras familjesituation. Vi använder en rad olika kvalitetskontroller för att kontinuerligt övervaka respondenternas beteende och upptäcka om någon svarar osanningsenligt eller är ouppmärksam på de frågor som ställs.

Läs mer

Hur kan du nå dem?

Våra metoder

Vi använder en eller flera metoder för att samla in information. Vilken eller vilka metoder vi använder baseras alltid på vad som är mest lämpligt och effektivt för din studie. Våra kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder säkerställer tillförlitlig datainsamling om alla önskade ämnen eller målgrupper. Den specifika metod vi väljer baseras på vad som är bäst för den unika situationen, alltid vetenskapligt beprövad, rättvis för respondenterna och hållbar för branschen.

Läs om våra metoder

Datainsamling online

När det gäller datainsamling online är vi kompromisslösa när det gäller kvalitet. Mer än 3 miljoner granskade och mycket motiverade konsumenter i hela Europa är redo att delta i den digitala undersökningsmetod som passar dig.

Personliga intervjuer och CATI

Personlig intervju – Våra personliga intervjuer ger en djupare förståelse för konsumentbeteende. De kan genomföras på gatan, i ett köpcentrum, i hemmet, på arbetsplatsen eller med fokusgrupper i våra särskilda testanläggningar. Telefonintervjuer (CATI) – Med CATI kan vi dra slumpmässiga urval bland befolkningen i åtta europeiska länder.

Rekrytering

Rekrytering av respondenter är en hörnsten för att säkerställa att data är tillförlitliga. Vi granskar alla respondenter noggrant oavsett om vi använder rekryteringsmetoder online eller offline. Allt för att säkerställa att din fokusgrupp, ditt produkttest, din telefonintervju eller ditt personliga möte ger dig bra svar.

Vilken är den perfekta lösningen för dig?

Våra lösningar

Våra erbjudandepaket är skräddarsydda för att passa olika behov. Från att helt enkelt få panelåtkomst och hantera undersökningen själv, till att låta oss göra allt åt dig. Alternativt om en snabb onlineundersökning eller någon annan av våra digitala produkter passar dig bättre.

Se våra lösningar