Privacybeleid

Norstat AS, Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo, Noorwegen; is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens en voor het veilig bewaren ervan. We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen, zoals het gebruik van firewalls, encryptie en toegangscontrole tot onze gebouwen en bestanden.

Privacybeleid voor klanten en respondenten van Norstat Deutschland GmBh en voor Norstat Netherlands BV.

Voor de gebruikers van deze website

Welke gegevens we verzamelen wanneer je deze website gebruikt en hoe deze worden gebruikt:

Wij verzamelen en verwerken je persoonlijke gegevens op basis van jouw toestemming, op de volgende manieren:

  • Wij verzamelen persoonlijke gegevens over je die je verstrekt via ons contactformulier (naam en e-mailadres), zodat wij contact met je kunnen opnemen.
  • De informatie die je ons verstrekt wanneer je iets van onze website downloadt (naam, e-mailadres, naam van het bedrijf), wordt gebruikt om je de opgevraagde media per e-mail te sturen en kan ook worden gebruikt om je updates te sturen waarvan wij denken dat jij die relevant vindt.
  • Persoonlijke gegevens die je verstrekt om je aan te melden voor onze nieuwsbrief (naam en e-mailadres), worden gebruikt om je onze nieuwsbrief toe te sturen.
  • We zullen je persoonlijke gegevens nooit delen met derden zonder je uitdrukkelijke toestemming vooraf te vragen.

Cookie-beleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat informatie op je computer opslaat. Het wordt op veel websites gebruikt om je als bezoeker toegang te geven tot verschillende functies, zoals inloggen en onthouden wat je de laatste keer op de site hebt gedaan. Op deze website gebruiken we cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren. Je kunt cookies uitschakelen door de instellingen van je browser aan te passen.

Google-tag

Dit wordt door Google gebruikt om informatie op te slaan, zoals hoe laat het huidige bezoek plaatsvond, of de bezoeker al eerder op de site is geweest, welke pagina’s een gebruiker heeft bezocht en welke site de bezoeker naar de webpagina heeft verwezen. We gebruiken dit om doelgroepen op te bouwen met Google, zodat we advertenties onlinr kunnen weergeven (inclusief Google-eigendommen zoals YouTube en sites van derden) en het aantal keren dat een bepaalde advertentie aan je wordt weergegeven, kunnen beperken.

LinkedIn

Met de LinkedIn Insight Tag kan LinkedIn informatie over websitebezoek en gebruikersgedrag op de website registreren. We gebruiken dit om relevante advertenties aan te bieden aan mensen op het LinkedIn platform en websites van derden.

Sugar Market Web Tracking

Met deze tag kunnen we het gedrag van websitebezoekers bekijken, zoals het tijdstip van het huidige websitebezoek, verwijspagina’s en bezochte pagina’s. Hiermee kunnen we de prestaties/bruikbaarheid van de website verbeteren en gegevens van websitebezoekers koppelen aan contacten in ons CRM-systeem.

Toestemming en weigering voor deze tags kunnen worden beheerd in cookietoestemmingen.

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker op meerdere pagina’s te herkennen met als doel de gebruikerspatronen te analyseren (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De informatie die Matomo vastlegt over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server. Voordat het IP-adres wordt gearchiveerd, wordt het eerst geanonimiseerd.

Via Matomo kunnen we gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van de bezoekers van onze website. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld achterhalen wanneer welke pagina’s zijn bekeken en uit welke regio ze kwamen. Daarnaast verzamelen we verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, browser en gebruikt besturingssysteem) en kunnen we meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om het webaanbod en de reclame van de beheerder te optimaliseren. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Voor analyse met Matomo gebruiken we IP-anonimisering. Je IP-adres wordt voor de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan jou is toe te wijzen.

Hosting

We hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.


Voor respondenten

Soorten persoonlijk identificeerbare informatie die worden verwerkt

Wanneer we bij Norstat mensen benaderen voor een enquête, verwerken we een aantal persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres of telefoonnummer, naam, leeftijd en postcode). De persoonlijke informatie die we gebruiken om in contact te komen met een respondent is gewoonlijk vanuit openbaar beschikbare gegevens uit openbare registers, of lijsten van klanten of gebruikers van de klant voor wie we de enquêtegegevens verzamelen, bijvoorbeeld wanneer we klant- of werknemerstevredenheidsonderzoeken of gebruikerservaringsonderzoek doen.

Voor leden van het Norstatpanel gelden aparte voorwaarden en een apart privacybeleid.

Doel van de verwerking

We verwerken je contactgegevens om je te kunnen benaderen voor deelname aan de enquêtes en opiniepeilingen die we uitvoeren. Informatie die je ons geeft als onderdeel van het beantwoorden van de enquête, wordt gecombineerd met antwoorden van andere respondenten en alleen in opeengehoopte vorm doorgegeven aan onze klanten voor statistisch gebruik.

Grondslag van de gegevensverwerking

Contactinformatie wordt gebruikt om contact met je op te kunnen nemen voor deelname aan onderzoek. Markt- en opiniepeilingen zijn een gerechtvaardigd belang omdat de verzamelde gegevens een belangrijke basis vormen voor de besluitvorming van onze klanten, waaronder overheidsinstanties, instellingen en allerlei andere organisaties.

Hoewel we contact met je opnemen op basis van een legitiem belang, is deelname aan onze enquêtes altijd vrijwillig en worden gegevens die in onze enquêtes van je worden verzameld, verzameld op basis van toestemming. Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor de verwerking van je persoonlijke gegevens in te trekken.

Informatie delen met derden

Norstat zal je persoonlijk identificeerbare informatie nooit delen, verkopen, overdragen of op andere wijze uitwisselen met een derde partij zonder hiervoor vooraf jouw nadrukkelijke toestemming te hebben verkregen.

Verwijderen van gegevens

Informatie die we verwerken in verband met onze enquêtes wordt in onze systemen opgeslagen tot zes maanden nadat de gegevensverzameling is voltooid. Daarna wordt alle persoonlijk identificeerbare informatie automatisch verwijderd.

Voor klanten

Wij verzamelen en verwerken je gegevens op basis van legitieme zakelijke belangen op de volgende manieren:

  • We verzamelen gegevens die je aan ons verstrekt in onze CRM- en boekhoudsystemen. Deze gegevens kunnen bestaan uit je naam, e-mailadres, websiteactiviteit, de inhoud van e-mails die je ons hebt gestuurd, offertes die wij je hebben gestuurd, vergaderverslagen en factureringsgegevens.
  • We bewaren je gegevens alleen zo lang als nodig is voor de beschreven doeleinden of zoals vereist door de wet.
  • We kunnen je gegevens gebruiken om je advertenties op maat aan te bieden via platforms van derden, zoals Google, LinkedIn en Microsoft.
  • Jouw gegevens kunnen alleen worden gedeeld met vertrouwde derden wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en worden beschermd tijdens elke overdracht.

Informatiebeveiliging

We beschermen je persoonlijke informatie altijd door zowel fysieke als virtuele toegangscontrole te gebruiken en door gevoelige delen van de informatie die je ons geeft te versleutelen. Norstat AS heeft een intern controlesysteem voor IT-beveiliging dat is goedgekeurd volgens de garantiestandaard ISAE3000.

We voldoen ook aan de Esomar International Code on Market, Opinion en Social Research and Data Analytics en zijn gecertificeerd volgens de ISO9001:2015 kwaliteitsnorm.

Jouw rechten als betrokkene

We verwerken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en de GDPR. Je hebt te allen tijde het recht om in te zien welke persoonlijke gegevens wij over je hebben opgeslagen, om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen en om jouw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

Functionaris voor gegevensbescherming

Norstat heeft een functionaris voor gegevensbescherming, die ervoor moet zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd. Je kunt contact hiermee opnemen via dpo[at]norstatgroup.com als je vragen of opmerkingen hebt.