Privacybeleid

Norstat AS, Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo, Noorwegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens en voor het veilig bewaren ervan. We nemen natuurlijk gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zoals het gebruik van firewalls, encryptie en toegangscontrole tot onze gebouwen en bestanden.

Privacybeleid voor klanten en respondenten van Norstat Deutschland GmBh en voor Norstat Netherlands BV.

Voor gebruikers van deze website

Welke gegevens we verzamelen wanneer u deze website gebruikt en hoe deze worden gebruikt:

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming, op de volgende manieren:

  • Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u die u verstrekt via ons contactformulier (naam en e-mailadres), zodat wij contact met u kunnen opnemen.
  • De informatie die u ons verstrekt wanneer u materiaal van onze website downloadt (naam, e-mailadres, naam van uw bedrijf), wordt gebruikt om u de gevraagde media per e-mail te sturen en kan ook worden gebruikt om u updates te sturen waarvan wij denken dat u die relevant vindt.
  • Persoonlijke gegevens die u verstrekt om u aan te melden voor onze nieuwsbrief (naam en e-mailadres), worden gebruikt om u onze nieuwsbrief toe te sturen.
  • We zullen je persoonlijke gegevens nooit delen met derden zonder je uitdrukkelijke toestemming vooraf te vragen.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat informatie op uw computer opslaat. Het wordt op veel websites gebruikt om u als bezoeker toegang te geven tot verschillende functies, zoals inloggen en onthouden wat u de laatste keer op de site hebt gedaan. Op deze website gebruiken we cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. U kunt cookies uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen.

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open-source webanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën die het mogelijk maken de gebruiker op meerdere pagina’s te herkennen met als doel de gebruikerspatronen te analyseren (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De informatie die Matomo vastlegt over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server. Voordat het IP-adres wordt gearchiveerd, wordt het eerst geanonimiseerd.

Via Matomo kunnen we gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van de bezoekers van onze website. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld achterhalen wanneer welke pagina’s zijn bekeken en uit welke regio ze kwamen. Daarnaast verzamelen we verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, browser en gebruikt besturingssysteem) en kunnen we meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om het webaanbod en de reclame van de beheerder te optimaliseren. Als de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Voor analyse met Matomo gebruiken we IP-anonimisering. Je IP-adres wordt voor de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan jou is toe te wijzen.

Hosting

We hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.


Voor respondenten

Soorten persoonlijk identificeerbare informatie die worden verwerkt

Wanneer we bij Norstat mensen benaderen voor een enquête, verwerken we een aantal persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres of telefoonnummer, naam, leeftijd en postcode). De persoonlijke informatie die we gebruiken om in contact te komen met een respondent is gewoonlijk ofwel openbaar beschikbare gegevens uit openbare registers, of lijsten van klanten of gebruikers van de klant voor wie we de enquêtegegevens verzamelen – bijvoorbeeld wanneer we klant- of werknemerstevredenheidsonderzoeken of gebruikerservaringsonderzoek doen.

Voor leden van het Norstatpanel gelden aparte voorwaarden en een apart privacybeleid.

Doel van de verwerking

We verwerken uw contactgegevens om u te kunnen benaderen voor deelname aan de enquêtes en opiniepeilingen die we uitvoeren. Informatie die u ons geeft als onderdeel van het beantwoorden van de enquête, wordt gecombineerd met antwoorden van andere respondenten en alleen in geaggregeerde vorm doorgegeven aan onze klanten voor statistisch gebruik.

Grondslag van de gegevensverwerking

Contactinformatie wordt gebruikt om contact met u op te kunnen nemen voor deelname aan het onderzoek. Markt- en opiniepeilingen zijn een gerechtvaardigd belang omdat de verzamelde gegevens een belangrijke basis vormen voor de besluitvorming van onze klanten, waaronder overheidsinstanties, instellingen en allerlei organisaties.

Hoewel we contact met u opnemen op basis van een legitiem belang, is deelname aan onze enquêtes altijd vrijwillig en worden gegevens die in onze enquêtes van u worden verzameld, verzameld op basis van toestemming. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

Informatie delen met derden

Norstat zal uw persoonlijk identificeerbare informatie nooit delen, verkopen, overdragen of op andere wijze uitwisselen met een derde partij zonder hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen.

Verwijderen van gegevens

Informatie die we verwerken in verband met onze enquêtes wordt in onze systemen opgeslagen tot zes maanden nadat de gegevensverzameling is voltooid. Daarna wordt alle persoonlijk identificeerbare informatie automatisch verwijderd.

Informatiebeveiliging

We beschermen je persoonlijke informatie altijd door zowel fysieke als virtuele toegangscontrole te gebruiken en door gevoelige delen van de informatie die je ons geeft te versleutelen. Norstat AS heeft een intern controlesysteem voor IT-beveiliging dat is goedgekeurd volgens de assurance-standaard ISAE3000.

We voldoen ook aan de Esomar International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics en zijn gecertificeerd volgens de ISO9001:2015 kwaliteitsnorm.

Uw rechten als betrokkene

We verwerken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en de GDPR. U hebt te allen tijde het recht om in te zien welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen, om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen en om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken.

Functionaris voor gegevensbescherming

Norstat heeft een functionaris voor gegevensbescherming, die ervoor moet zorgen dat de wetgeving wordt nageleefd. Je kunt contact met ze opnemen via dpo[at]norstatgroup.com als je vragen of opmerkingen hebt.