Norstat Finland

Norstat Finland grundades i Björneborg 2001. Under de första sju åren verkade Norstat under namnet “Suomen Tilastopalvelu” (Finlands statistiska tjänster). Norstat Finland blev det andra landet, efter Norge, att ansluta sig till Norstat-gruppen. Namnet ändrades till Norstat 2008. Sedan dess har Norstat haft en betydande tillväxt och har blivit den ledande leverantören av datainsamlingstjänster för marknadsundersökningar i Finland.

Kontakta Norstat

Lokala data- och servicefrågor

Världen förändras snabbt och att förstå sin marknad är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut. Men rätt beslut kan inte fattas utan rätt data. På Norstat är vår grund byggd på att leverera högkvalitativa, representativa data. Vår datainsamling online, CATI-center, F2F-intervjuer och rekryteringsmetoder är centrala för detta uppdrag. Statistik kan verkligen ge sanningen, men bara om man har ett verkligt representativt urval. Det är därför Norstats fullserviceerbjudande för datainsamling är utrustat för att ge svar på de frågor du behöver.

Med hög kundnöjdhet och konsekvent feedback är vår kundservice känd för sin exceptionella flexibilitet, lokala närvaro och snabba leverans. Våra engagerade lokala projektledare ser till att du har rätt data exakt när du behöver den.

Finlands största och mest aktiva konsumentpanel

Norstatpanel Paneeli.net är den största konsumentpanelen i Finland. Med unika konsumenter i vår panel kan vi erbjuda en heltäckande förståelse för vår lokala marknad och våra konsumenter. Vårt engagemang för högkvalitativa, representativa data säkerställer att våra kunder kan fatta beslut på grundval av tillförlitliga data. Norstatpanel är den mest pålitliga datakällan för alla marknadsundersökningar i Finland.

Få en offert

Flexibel och tillförlitlig datainsamling för välgrundat beslutsfattande

Vår styrka ligger i full service och alla metoder för datainsamling. Vi begränsar oss inte till en enda specifik metod, utan använder oss av det som fungerar bäst i varje situation för att leverera de mest relevanta uppgifterna av högsta kvalitet. Detta tillvägagångssätt ger våra kunder den bästa grunden för viktiga analyser och beslut. Våra kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder säkerställer tillförlitlig datainsamling för alla typer av ämnen och målgrupper. Den aktuella situationen avgör vilken metod vi väljer, men du kan lita på att den är vetenskapligt testad, rättvis för respondenterna och hållbar för branschen.

Vår strategi

Vi samlar in och tillhandahåller data till alla typer av företag, både inom den offentliga och den privata sektorn. Vår expertis omfattar ett brett spektrum av datainsamlingsmetoder, inklusive telefonintervjuer, onlineundersökningar, smaktester, personliga intervjuer, fokusgrupper, djupintervjuer, resenärsintervjuer och mystery shopping.

I Finland har vi 80 telefonintervjuplatser i Björneborg och 40 F2F-intervjuplatser i Helsingfors och de största städerna i Finland. Från Björneborg genomför vi intervjuer med både konsumenter och B2B-målgrupper. Våra smaktester utförs på vårt centralt belägna kontor i Helsingfors centrum Kaivokatu 10 mitt emot centralstationen.

Vi erbjuder paket som är skräddarsydda för att matcha dina olika behov. Från att helt enkelt få panelåtkomst och hantera undersökningen själv, till att låta oss göra allt åt dig. Alternativt om en snabb onlineundersökning eller andra digitala produkter passar dig bättre. Vi kommer att förse dig med data som du kan lita på – för beslut som är viktiga.

Alla våra arbetsprocesser och rutiner är anpassade till ESOMAR:s riktlinjer.

Prata med oss

Berätta för oss vilka utmaningar du står inför, så sätter vi dig i kontakt med en lokal expert som kan hjälpa dig.

Våra medarbetare

Our offices

Helsingfors

Norstat Finland Oy
Kaivokatu 10 A, 4.krs,
00100 Helsingfors
Finland


358 (0) 44 766 7189
[email protected]

Pori

Norstat Finland Oy
Eteläkauppatori 4 A, 2. krs,
28100 Pori
Finland


358 (0) 44 258 6019
[email protected]