Hållbarhet på Norstat

Norstat levererar data och tjänster av hög kvalitet. Detta, i kombination med ansvarsfullt uppträdande och etiskt beteende, har skapat vårt rykte om att inte bara vara kvalitetsorienterade utan också en pålitlig affärspartner.

Våra fem fokusområden

Norstat fortsätter resan för att förbättra vårt arbete med hållbarhet och för att optimera vårt värdeskapande. Vi har identifierat våra viktigaste områden för hållbar påverkan genom kommunikation och validering från flera intressentgrupper. Genom dessa områden kan vi fokusera våra insatser på de områden där den potentiella påverkan är störst. Följande fem övergripande pelare har identifierats som grunden för vårt hållbara värdeskapande:

  1. Skydda våra respondenters integritet
  2. Leverera data av högsta kvalitet
  3. Ledande teknik, exakta experter och pålitliga relationer
  4. Stödja våra medarbetare att växa
  5. Minimera vår miljöpåverkan

Dessa bidrar i sin tur till våra ansträngningar för att stödja målen för hållbar utveckling. Norstats primära bidrag motsvarar mål 5: Lika möjligheter, 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 12: Hållbar konsumtion och produktion, 13: Bekämpa klimatförändringarna, och 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Det pålitliga valet

Norstat levererar data och tjänster av hög kvalitet. Detta, i kombination med ansvarsfullt uppträdande och etiskt beteende, har skapat vårt rykte om att inte bara vara kvalitetsorienterade utan också en pålitlig affärspartner.

FN:s mål för hållbar utveckling och Norstat

Att följa FN:s hållbarhetsmål är avgörande för att förbättra vårt företag och samhället. Här är de områden där vi har störst påverkan, och vad vi konkret gör för att nå en mer hållbar framtid.

Jämställdhet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ansvarsfull konsumtion och produktion

Klimatåtgärder

Fred, rättvisa och starka institutioner

Utvalda artiklar

Know your world

På Norstat är vi övertygade om att ett upplyst samhälle är ett bättre samhälle. Genom att samla in högkvalitativa data arbetar vi mot ett samhälle där varje enskild åtgärd, samtal och beslut baseras på kvalitetsdata.

Läs mer

Norstats VD: ‘Vårt samhälle är beroende av att individer uttrycker sina åsikter’

Norstats VD Erling J.B. Eriksen diskuterar vikten av korrekta konsumentundersökningar, välgrundat beslutsfattande och den roll som individuella beslut spelar för att skapa ett upplyst samhälle.

Läs mer

Norstat tillkännager hållbarhetsstrategi och policy

Norstat, en av de ledande datainsamlarna för marknadsundersökningar i norra Europa, tillkännager sin hållbarhetsstrategi och policy.

Läs mer

Hållbarhetspolicy

Vi fortsätter vår resa för att förbättra vårt hållbarhetsarbete och optimera vårt värdeskapande.

Läs mer

Uppförandekod

Att agera på ett moraliskt och etiskt sätt är och kommer att fortsätta vara en hörnpelare i Norstats fortsatta affärsframgångar.

Läs mer

Norska lagen om insyn

Norstat Norge AS – Rapport avseende den norska transparenslagen

Läs rapporten