Fullservice – full kontroll över din datainsamling

Få stöd genom hela datainsamlingsprocessen. Vi kommer att se till att resultatet är data av absolut högsta kvalitet. Få full support från början till slut.

Kom igång

Professionellt stöd i varje steg på vägen

Enligt vår erfarenhet värdesätter de som söker insikter kvalitet och snabbhet. Automatisering av datainsamlingen säkerställer snabbhet och effektivitet, medan robust kvalitetssäkring garanterar tillförlitliga data. Förvänta dig expertis, snabbhet och flexibilitet som är specifik för ditt mål.

1

Projektledning

Våra projektledare har erfarenhet av ett brett spektrum av datainsamlingsprocesser och undersökningstyper. De tar ansvar, ger råd och driver hela projektet för att se till att era specifika krav uppfylls och att data av hög kvalitet levereras.

2

Skript för undersökningar

Våra experter säkerställer att relevanta resultat erhålls från deltagarna i studien. Allt paketerat i användarvänliga och intuitiva onlineundersökningar, lika engagerande på alla enheter – från stationär dator till mobil.

3

Datainsamling

Få känner till sina källor som vi gör. Vår konsumentpanel anses vara en av de ledande i Europa. Den bygger på långvariga relationer och kontinuerligt engagemang med våra respondenter – och är känd för att ge verkligt relevanta data. Oavsett insamlingsmetod, kvalitativ eller kvantitativ, levererar vi alltid med effektivitet och kompromisslös kvalitet.

4

Leverans av data

Få den omfattande dataöversikt du behöver i det format du önskar. Vi gör allt från datahantering, som rensning, formatering och rapportering, till visualisering, tabeller och diagram. Allt för att ge dig fördjupade kunskaper och en perfekt grund för insikter.

Marknadsledande konsumentpaneler

+4 miljoner

Vi levererar verkliga data, insamlade från verkliga människor, som går att lita på och som ligger till grund för våra kunders viktigaste beslutsfattande

Projektledning

Våra projektledare är dedikerade till att ta itu med dina unika undersökningskrav och driva hela datainsamlingsprocessen för ditt projekt med flexibilitet och snabbhet:

 • Flexibilitet genom expertis: Våra projektledare har olika erfarenheter av datainsamling, vilket gör att de kan navigera skickligt mellan olika metoder och undersökningstyper. Denna expertis ger dig den flexibilitet som krävs för att du ska lyckas med din undersökning.
 • Personligt stöd, lokal närvaro: Vi tar fullt ansvar för ditt projekt, erbjuder personlig rådgivning och övervakar det från början till slut. Vårt personliga bemötande, i kombination med vår lokala närvaro och globala kapacitet, säkerställer att dina unika krav inte bara uppfylls utan överträffas.
 • Skräddarsydda lösningar för framgång: Varje projekt är unikt. Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt exakt för att matcha ditt projekts individuella behov, vilket ger den anpassningsförmåga som krävs för att effektivt uppnå dina mål.

Skript för undersökningar

Våra experter skapar engagerande och intuitiva undersökningar som ger relevanta och meningsfulla resultat samtidigt som datainsamlingen optimeras för överlägsen effektivitet och engagemang:

 • Modern utformning av undersökningar: Vi utformar undersökningar som ger relevanta och meningsfulla resultat, vilket säkerställer att dina respondenter tillhandahåller värdefulla data.

 • Användarvänligt gränssnitt: Undersökningar skapas för att vara användarvänliga och intuitiva, tillgängliga på alla enheter, från stationär dator till mobil, för att maximera respondenternas engagemang.

 • Optimerad datainsamling: Våra undersökningsformulär maximerar effektiviteten i datainsamlingen och effektiviserar processen för bättre resultat.

Datainsamling

Våra automatiserade datainsamlingsprocesser garanterar snabbhet och effektivitet, i kombination med rigorösa kvalitetssäkringsåtgärder för att säkerställa dataintegritet och tillförlitlighet.

 • Djupgående kunskap: Tack vare vår djupa förståelse för datakällor är vårt nätverk av respondenter ett av Europas bästa och tillhandahåller data som är verkligt relevanta för din undersökning.

 • Långvariga relationer: Vårt nätverk bygger på långvariga partnerskap och fortlöpande bearbetning och säkerställer konsekvent tillgång till tillförlitliga och enhetliga data.

 • Effektivitet och kvalitet: Oavsett om det är kvalitativt eller kvantitativt prioriterar vi metoder som sömlöst kombinerar effektivitet och kvalitet, vilket ger dig möjlighet att uppfylla och överträffa dina undersökningsmål.

 • Flexibel insamling: Vi anpassar våra metoder för datainsamling exakt efter dina behov och ser till att den lämpligaste metoden används för din studies unika krav.

Leverans av data

Vi ser till att dina insikter bygger på en solid grund av rena, organiserade data, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut med tillförsikt:

 • Omfattande översikt över data: Få en fullständig dataöversikt i önskat format, skräddarsydd efter dina specifika krav.

 • Hantering av data: Vi hanterar alla aspekter av datahantering, från rensning till formatering och rapportering, för att du ska få rena och organiserade data.

 • Visualisering och rapportering: Våra tjänster omfattar datavisualisering, tabulering och diagram, vilket gör det lättare för dig att få meningsfulla insikter.

 • Grunden för insikter: Vi tillhandahåller den perfekta grunden för dina insikter och ser till att du har de nödvändiga uppgifterna för att fatta välgrundade beslut.

Utvalda artiklar

‘Man kan inte fatta rätt beslut utan rätt data’

Norstats VD Erling J.B.Eriksen förklarar varför det är så viktigt att leverera data av hög kvalitet och hur Norstat strävar efter att leverera sanningen så att kunder, konsumenter och vanliga medborgare kan lära känna sin värld

Läs mer

5 grundläggande principer för att skriva bra frågeformulär

Det finns några vanliga misstag vid utformningen av frågeformulär, oavsett om det rör sig om telefonintervjuer, personliga intervjuer eller undersökningar online. Här är fem grundläggande principer som hjälper dig att komma igång med att skriva frågeformulär.

Läs mer

4 vanliga misstag när man utformar frågeformulär

Det finns många saker som kan gå fel i en undersökning. Dålig utformning av frågeformulär behöver inte vara en av dem och kan enkelt undvikas. Vi har identifierat några av de vanligaste misstagen.

Läs mer

Stöd i varje steg på vägen

Du får högkvalitativa data som samlats in från våra marknadsledande konsumentpaneler. Förvänta dig expertis, snabbhet och flexibilitet som är specifik för ditt mål.

Kom igång