Norstat Tyskland

Norstat Tyskland, som en del av Norstat Group – en ledande europeisk leverantör av fälttjänster, är ett teknikdrivet företag som samlar in data för konsumentinsikter, analytiker och marknadsundersökningar. Vi hjälper dig med kvantitativa och kvalitativa studier.

Kontakta Norstat

Lokala data spelar roll

Eftersom världen förändras snabbt är det viktigt att förstå sin marknad för att kunna fatta välgrundade beslut. Men du kan inte fatta rätt beslut utan rätt data. Grunden för allt vi gör på Norstat är att leverera högkvalitativa, representativa data som du kan lita på. Och våra paneler är centrala för detta uppdrag. Statistik kan i princip ge sanningen, men bara om man har ett verkligt representativt urval. Våra konsumentpaneler är verkligen representativa och ger svar på frågor om allt. Med hög kundnöjdhet och konsekvent feedback är vår kundservice känd för sin exceptionella flexibilitet, lokala närvaro och snabba leverans. Våra engagerade lokala projektledare ser till att du har rätt data exakt när du behöver den.

Tysklands främsta konsumentpanel. Få riktiga svar – från människor
Med äkta och unika konsumenter i vår panel erbjuder vi en omfattande förståelse för den tyska marknaden. Vårt engagemang för högkvalitativa, representativa data säkerställer att våra kunder kan fatta välgrundade beslut i ett snabbt föränderligt affärslandskap. Norstatpanel är den pålitliga källan för de som söker tillförlitliga uppgifter för marknadsundersökningar i Tyskland.

Flexibel och tillförlitlig datainsamling för välgrundat beslutsfattande

Vi begränsar oss inte till en enda specifik metod, utan använder oss av det som fungerar bäst i varje situation för att leverera de mest relevanta uppgifterna av högsta kvalitet. Detta tillvägagångssätt ger våra kunder den bästa grunden för viktiga analyser och beslut. Våra kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder säkerställer tillförlitlig datainsamling för alla typer av ämnen och målgrupper. Den aktuella situationen avgör vilken metod vi väljer, men du kan lita på att den är vetenskapligt testad, rättvis för respondenterna och hållbar för branschen.

Vår strategi

Vi samlar in och tillhandahåller data till alla typer av företag, både inom den offentliga och den privata sektorn. Vår expertis omfattar ett brett spektrum av datainsamlingsmetoder, inklusive telefonintervjuer, webbaserade undersökningar, smaktester, personliga intervjuer, fokusgrupper, djupintervjuer, resenärsintervjuer och mystery shopping.

Vi erbjuder paket som är skräddarsydda för att matcha dina olika behov. Från att helt enkelt få panelåtkomst och hantera undersökningen själv, till att låta oss göra allt åt dig. Alternativt om en snabb onlineundersökning eller andra digitala produkter passar dig bättre. Vi kommer att förse dig med data som du kan lita på – för beslut som är viktiga.

Alla våra arbetsprocesser och rutiner är anpassade till ESOMAR:s riktlinjer. Dessutom är vi medlemmar i branschorganisationerna ADM, BVM och DGOF. Certifieringar enligt ISO 20252, ISO 9001, ISAE 3000.

Prata med oss

Berätta för oss vilka utmaningar du står inför, så sätter vi dig i kontakt med en lokal expert som kan hjälpa dig.

Våra medarbetare

Our offices

Büro München

Norstat Deutschland GmbH
Kaflerstraße 2,
81241 München
Tyskland


49 (0) 89 5480 194-0
[email protected]