Personvernserklæring

Norstat AS, Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo, Norge, er ansvarlig for trygg oppbevaring og behandling av dine personopplysninger. Vi iverksetter hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger, som bruk av brannmur, kryptering og tilgangskontroll til våre lokaler og filer.

Personvernerklæring for kunder og respondenter til Norstat Deutschland GmBh og for Norstat Netherlands BV .

For brukere av dette nettstedet

Data vi samler inn ved bruk av dette nettstedet, og hvordan de benyttes:

Dine personopplysninger samles inn og behandles basert på ditt samtykke, på følgende måter:

  • Vi samler inn personopplysninger om deg som du sender inn via vårt kontaktskjema (navn og e-postadresse), med det formål å kontakte deg.
  • Informasjon du sender oss når du laster ned materiale fra vårt nettsted (navn, e-postadresse, selskapsnavn) vil bli brukt til å sende deg e-post med det forespurte innholdet, og kan også brukes til å sende deg oppdateringer vi tror du vil være interessert i.
  • Personopplysninger du sender inn for å abonnere på vårt nyhetsbrev (navn og e-postadresse), vil bli brukt til å sende deg vårt nyhetsbrev.
  • Vi vil aldri dele dine personopplysninger med noen tredjepart, uten å be om ditt uttrykkelige samtykke på forhånd.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagrer informasjon på datamaskinen din. Informasjonskapsler brukes på mange nettsteder for å gi deg som besøkende tilgang til ulike funksjoner, som å logge på og huske hva du gjorde forrige gang du besøkte nettstedet. På dette nettstedet bruker vi informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen din. Du kan deaktivere informasjonskapsler ved å justere innstillingene i nettleseren din.

Matomo

Dette nettstedet bruker nettanalysetjenesten Matomo med åpen kildekode. Matomo bruker teknologi som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren på tvers av flere sider, med det formål å analysere brukermønstrene (f.eks. informasjonskapsler eller digitalt fingeravtrykk). ). Informasjonen som registreres av Matomo om bruken av dette nettstedet vil bli lagret på vår server. IP-adressen anonymiseres før arkivering.

Gjennom Matomo er vi i stand til å samle inn og analysere data om bruken av vårt nettsted per side. Dette gjør oss i stand til for eksempel å finne ut når hvilke sidevisninger skjedde, og fra hvilken region de kom. I tillegg samler vi inn ulike loggfiler (f.eks. IP-adresse, henvisningsadresse, nettleser og operativsystem) som gjør at vi kan spore om våre besøkende på nettstedet utfører bestemte handlinger (f.eks. klikk, kjøp osv.).

Bruken av dette analyseverktøyet er basert på artikkel 6(1)(f) i GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i å analysere brukermønstre med det formål å optimalisere operatørens nettilbud og reklame. Hvis gjeldende samtykke er innhentet, utføres behandlingen utelukkende basert på artikkel 6(1)(a) i GDPR og § 25 (1) i TTDSG, i den grad samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens sluttenhet (f.eks. digitalt fingeravtrykk) i henhold til TTDSG. Dette samtykket kan tilbakekalles når som helst.

IP-anonymisering

Ved analyse med Matomo bruker vi IP-anonymisering. IP-adressen din forkortes før analysen, slik at den ikke lenger er tydelig tilordnet deg.

Hosting

Matomo hostes utelukkende på våre egne servere, slik at alle analysedata forblir hos oss. Disse dataene blir aldri videreformidlet.


Undersøkelsens respondenter

Identifiserbare personopplysninger som behandles

Hver gang Norstat kontakter personer i forbindelse med en undersøkelse, behandler vi personligopplysninger (som e-postadresse eller telefonnummer, navn, alder og postnummer). Personopplysningene vi benytter for å kontakte respondenten er normalt enten offentlig tilgjengelige data fra offentlige registre eller lister over kunder eller brukere fra oppdragsgiveren vi samler inn undersøkelsesdataene på vegne av – for eksempel når vi gjennomfører kunde- eller medarbeidertilfredshetsundersøkelser eller brukeropplevelsesundersøkelser.

For medlemmer av Norstatpanel gjelder egne vilkår og personvernregler .

Formål med behandlingen

Vi behandler kontaktinformasjonen din for å kunne henvende oss i forbindelse med deltakelse i undersøkelsene og meningsmålingene vi gjennomfører. . Informasjonen du gir oss i forbindelse med deltakelse i undersøkelsen sammenstilles med svar fra andre respondenter, og blir kun formidlet til våre kunder i aggregert form for statistisk bruk.

Grunnlag for databehandlingen

Kontaktinformasjon brukes for å kunne komme i kontakt med deg for å delta i undersøkelsen. Markedsundersøkelser og meningsmålinger er av legitim interesse, da dataene som samles inn danner et viktig beslutningsgrunnlag for våre kunder. Disse omfatter offentlige organer, institusjoner og organisasjoner av alle slag.

Selv om vi kontakter deg basert på legitim interesse, er deltakelse i undersøkelsene våre alltid frivillig. Data som samles inn fra deg i undersøkelsene våre er basert på ditt samtykke. Du har rett til å trekke tilbake samtykke for behandling av dine personopplysninger når som helst.

Informasjonsdeling med tredjeparter

Norstat vil aldri dele, selge, overføre eller på andre måter utveksle dine identifiserbare personopplysninger med noen tredjepart uten å innhente ditt uttrykkelige samtykke på forhånd.

Sletting av data

Informasjon vi behandler i forbindelse med våre undersøkelser lagres i våre systemer i seks måneder etter fullført datainnsamling. Etter dette vil alle identifiserbare personopplysninger slettes automatisk.

Informasjonssikkerhet

Vi beskytter alltid dine personopplysninger ved å bruke både fysisk og virtuell tilgangskontroll, og vi krypterer all sensitiv informasjon du gir oss. Norstat AS har et internkontrollsystem for IT-sikkerhet som er godkjent i henhold til internasjonal attestasjonsstandard ISAE3000.

Vi overholder også Esomars internasjonale retningslinjer for markedsundersøkelser, meningsmålinger, samfunnsforskning og dataanalyse, og vi er sertifisert i henhold til internasjonal kvalitetsstandard ISO9001:2015.

Dine rettigheter som respondent

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og GDPR. Du har rett til å se hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, samt å få opplysningene dine endret eller slettet. Du står også fritt til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger når som helst.

Personvernombud

Norstat har et personvernombud som er ansvarlig for at lovverket følges. Kontakt dpo[at] norstatgroup.com for spørsmål eller avklaringer.