Norstat Nederländerna

Norstat Nederländerna grundades 2021 och är resultatet av en sammanslagning av två av de ledande datainsamlingsföretagen i landet: Respondenten.nl och CG Research. Norstat Nederländerna hjälper kunder att samla in insikter för att utveckla bättre produkter och tjänster. Vi kopplar ihop dig med din målgrupp, var, när och hur du vill ha det.

Kontakta Norstat

Lokala data och servicefrågor

Att förstå sin marknad är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut när världen förändras i snabb takt. Men du kan inte fatta rätt beslut utan tillförlitliga data. Grunden för allt vi gör är att leverera högkvalitativa, representativa data som du kan lita på. Och vår egenutvecklade konsumentpanel är kärnan i detta uppdrag.

Egen panel för både kvantitativ och kvalitativ forskning

Norstatpanel är den enda konsumentpanelen i Nederländerna med panelister som deltar i både kvantitativa och kvalitativa undersökningar (online). Med unika och mycket engagerade konsumenter i vår panel erbjuder vi våra kunder tillgång till en korrekt återspegling av den nederländska marknaden och konsumenterna. Vårt engagemang för högkvalitativa, representativa data säkerställer att våra kunder kan fatta välgrundade beslut i en snabbt föränderlig affärsmiljö.
Norstatpanel är en pålitlig källa för de som söker tillförlitliga uppgifter för marknadsundersökningar i Nederländerna.

Få en offert

Flexibel och tillförlitlig datainsamling för välgrundat beslutsfattande

Vi begränsar oss inte till en enda specifik metod, utan använder oss av det som fungerar bäst i varje situation för att leverera de mest relevanta uppgifterna av högsta kvalitet. Detta ger våra kunder det bästa underlaget för viktiga analyser och beslut. Våra kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder säkerställer tillförlitlig datainsamling för alla typer av ämnen och målgrupper.

Vår strategi

Vi samlar in och tillhandahåller data till alla typer av företag, både inom den offentliga och den privata sektorn. Vår expertis omfattar olika datainsamlingsmetoder, inklusive fokusgrupper, djupintervjuer, webbaserade undersökningar och hemanvändningstester. Våra utvalda digitala lösningar, TestingTime och Express, erbjuder ett effektivt och snabbt sätt att rekrytera användare och samla in insikter.

På våra toppmoderna forskningsanläggningar i Amsterdam och Amersfoort genomför vi intervjuer och fokusgrupper med konsumenter och B2B-målgrupper.

Customer success

Prata med oss

Berätta för oss vilka utmaningar du står inför, så sätter vi dig i kontakt med en lokal expert som kan hjälpa dig.

Våra medarbetare

Our offices

Amsterdam

Oostenburgervoorstraat 83
1018 MP Amsterdam
Nederländerna


31 (0)20 489 76 80
[email protected]

Amersfoort

Koningin Wilhelminalaan 33
3818 HN Amersfoort
Nederländerna


31 (0)33 799 97 22
[email protected]