Norstat Integrated Data Services

Få ut mesta möjliga av dina data med hjälp av våra experter. Med Integrated Data Services får du direkt tillgång till våra paneler för att stärka din befintliga kunskap och se till att du drar välgrundade slutsatser och fattar rätt beslut framöver.

Kontakta en expert

Fördjupa dina insikter om din målgrupp

I en datadriven värld ger förmågan att sammanställa och analysera information från flera källor företagen möjlighet att fatta välgrundade beslut, identifiera tillväxtmöjligheter och utforma strategier som når fram till deras målgrupp på ett djupare plan. För att förstå målgrupper är det viktigt att använda integrerade datakällor. Integrerade datakällor avser kombinationen av flera datakällor för att ge en heltäckande bild av målgruppen. Med Norstat Integrated Data Services får du direkt tillgång till våra noggrant förvaltade paneler, vilket berikar din befintliga kunskap. Detta säkerställer att du kan dra välgrundade slutsatser och i sin tur fatta rätt beslut när du går vidare.

Få direkt tillgång till våra konsumentpaneler i

19 marknader

Välprofilerade paneldeltagare för att stärka kunskapen om dina målgrupper.

Maximera dina data

Med Norstat Integrated Services kan du effektivt kombinera olika datakällor med undersökningsdata för att automatisera avancerad insiktsgenerering.

Hela bilden

Tillagda datapunkter förbättrar de självrapporterade uppgifterna från dina användare eller kunder.

Ökad kunskap

Välprofilerade paneldeltagare för att stärka kunskapen om dina målgrupper.

Individuellt anpassad

Från integration till leverans – helt anpassningsbara genom 100 % automatiserade skalbara API-lösningar.

Extrem effektivitet

När lösningen är i drift kräver den ett minimum av insatser från din sida.

Redo att komma igång?

Kontakta våra experter idag och låt oss upptäcka hur Norstat Integrated Services kan tillgodose dina specifika behov.

Kontakta en expert