Norstat Frankrike

Norstat Frankrike grundades 2017 i Paris och växte snabbt fram som en pålitlig partner i branschen. Idag samarbetar vi med ett brett spektrum av institut, annonsörer, medier och konsultföretag.

Kontakta Norstat

Lokala data och servicefrågor

Eftersom världen förändras snabbt är det viktigt att förstå sin marknad för att kunna fatta välgrundade beslut. Men du kan inte fatta rätt beslut utan att ha tillgång till rätt data. Grunden för allt vi gör på Norstat är att leverera högkvalitativa, representativa data som du kan lita på. Våra paneler är centrala för detta uppdrag. Statistik kan i princip ge sanningen, men bara om man har ett verkligt representativt urval. Våra konsumentpaneler är verkligen representativa och ger svar på frågor om allt. Med hög kundnöjdhet och konsekvent feedback är vår kundservice känd för sin exceptionella flexibilitet, lokala närvaro och snabba leverans. Våra engagerade lokala projektledare ser till att du har rätt data exakt när du behöver den.


Vår ledande konsumentpanel i Frankrike. Få riktiga svar – från riktiga människor
Med genuina och unika konsumenter i vår panel erbjuder vi en omfattande förståelse för den franska marknaden och konsumenterna. Vårt engagemang för högkvalitativa, representativa data säkerställer att våra kunder kan fatta välgrundade beslut i ett snabbt föränderligt affärslandskap. Norstatpanel är den pålitliga källan för dem som söker tillförlitliga data för marknadsundersökningar i Frankrike. Vi erbjuder våra panelmedlemmar lokalt stöd för att förbättra deras panelupplevelse.

Flexibel och tillförlitlig datainsamling för välgrundat beslutsfattande

Vi begränsar oss inte till en enda specifik metod, utan använder oss av det som fungerar bäst i varje situation för att leverera de mest relevanta uppgifterna av högsta kvalitet. Detta tillvägagångssätt ger våra kunder den bästa grunden för viktiga analyser och beslut. Våra kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder säkerställer tillförlitlig datainsamling för alla typer av ämnen och målgrupper. Ditt undersöknings- och insiktsmål avgör vilken metod vi väljer, men du kan lita på att den är vetenskapligt testad, rättvis för respondenterna och hållbar för branschen.

Vår strategi
Vi samlar in och tillhandahåller data till alla typer av företag, både inom den offentliga och den privata sektorn. Vår expertis omfattar ett brett spektrum av datainsamlingsmetoder, inklusive webbaserade undersökningar, smaktester, personliga intervjuer, fokusgrupper och djupintervjuer. Vi erbjuder paket som är skräddarsydda för att matcha dina olika behov. Från att helt enkelt få panelåtkomst och hantera undersökningen själv, till att låta oss göra allt åt dig. Vi kommer att förse dig med data som du kan lita på – för beslut som spelar roll.

Alla våra system och rutiner är i enlighet med ESOMAR:s regler och föreskrifter.

Läs mer

Prata med oss

Berätta för oss vilka utmaningar du står inför, så sätter vi dig i kontakt med en lokal expert som kan hjälpa dig.

Våra medarbetare

Our offices

Paris

Norstat France SAS
6 rue de Penthièvre,
75008 Paris
Frankrike


33 (0)1 86 26 18 18
[email protected]

Know your World – vi levererar data som du kan lita på och fatta välgrundade beslut utifrån.

Lär dig mer om vilka vi är och vårt uppdrag inom datainsamling för marknadsundersökningar och insikter.

Vad vi gör