Norstat Österrike

Norstat Österrike, som en del av Norstat Group – en ledande europeisk leverantör av fälttjänster, är ett teknikdrivet datainsamlingsföretag för konsumentinsikter, analytiker och marknadsundersökningar. Vi hjälper dig med kvantitativa och kvalitativa studier.

Kontakta Norstat Österrike

Lokala data och servicefrågor

Eftersom världen förändras snabbt är det viktigt att förstå sin marknad för att kunna fatta välgrundade beslut. Men du kan inte fatta rätt beslut utan rätt data. Grunden för allt vi gör på Norstat är att leverera högkvalitativa, representativa data som du kan lita på. Och våra paneler är centrala för detta uppdrag. Statistik kan i princip ge sanningen, men bara om man har ett verkligt representativt urval. Våra konsumentpaneler är verkligen representativa och ger svar på frågor om allt.

Med hög kundnöjdhet och konsekvent feedback är vår kundservice känd för sin exceptionella flexibilitet, lokala närvaro och snabba leverans. Våra engagerade lokala projektledare ser till att du har rätt data exakt när du behöver den.

Få en offert

Flexibel och tillförlitlig datainsamling för välgrundat beslutsfattande

Vi begränsar oss inte till en enda specifik metod, utan använder oss av det som fungerar bäst i varje situation för att leverera de mest relevanta uppgifterna av högsta kvalitet. Detta tillvägagångssätt ger våra kunder den bästa grunden för viktiga analyser och beslut. Våra kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder säkerställer tillförlitlig datainsamling för alla typer av ämnen och målgrupper. Den aktuella situationen avgör vilken metod vi väljer, men du kan lita på att den är vetenskapligt testad, rättvis för respondenterna och hållbar för branschen.

Vår strategi
Vi samlar in och tillhandahåller data till alla typer av företag, både inom den offentliga och den privata sektorn. Vår expertis omfattar ett brett spektrum av datainsamlingsmetoder, inklusive telefonintervjuer, webbaserade undersökningar, smaktester, personliga intervjuer, fokusgrupper, djupintervjuer, intervjuer med resenärer och mystery shopping.

Vi erbjuder paket som är skräddarsydda för att matcha dina olika behov. Från att helt enkelt få panelåtkomst och hantera undersökningen själv, till att låta oss göra allt åt dig. Alternativt om en snabb onlineundersökning eller andra digitala produkter passar dig bättre. Vi kommer att förse dig med data som du kan lita på – för beslut som är viktiga.

Alla våra arbetsprocesser och rutiner är anpassade till ESOMAR:s riktlinjer.

Vill du veta mer om våra lösningar?

A broad range of solutions to gain trustworthy data that can be used for well-informed decisions – no matter your unique needs.

Se alla lösningar

Prata med oss

We’re keen on becoming part of your success story. Reach out to us today.

Våra medarbetare

Our offices