Zrównoważony rozwój w Norstat

Norstat dostarcza wysokiej jakości dane i usługi. To, w połączeniu z odpowiedzialnym postępowaniem i etycznym zachowaniem, stworzyło naszą reputację jako nie tylko zorientowanego na jakość, ale także godnego zaufania partnera biznesowego.

Nasze pięć obszarów zainteresowania

Norstat kontynuuje podróż w celu usprawnienia naszej pracy w zakresie zrównoważonego rozwoju i optymalizacji tworzenia wartości. Zidentyfikowaliśmy nasze kluczowe obszary zrównoważonego wpływu poprzez komunikację i weryfikację od kilku grup interesariuszy. Dzięki tym obszarom jesteśmy w stanie skoncentrować nasze wysiłki tam, gdzie potencjalny wpływ jest największy. Następujące pięć nadrzędnych filarów zostało zidentyfikowanych jako podstawa naszego zrównoważonego tworzenia wartości:

  1. Ochrona prywatności naszych respondentów
  2. Dostarczanie najwyższej jakości danych
  3. Wiodąca technologia, precyzyjni eksperci i zaufane relacje
  4. Wspieranie rozwoju naszych pracowników
  5. Minimalizowanie naszego wpływu na środowisko

Te z kolei przyczyniają się do naszych wysiłków na rzecz wspierania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Główny wkład Norstat odpowiada celowi 5: Równe szanse, 8: Godna praca i wzrost gospodarczy, 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 13: Działania w dziedzinie klimatu oraz 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

Niezawodny wybór

Norstat dostarcza wysokiej jakości dane i usługi. To, w połączeniu z odpowiedzialnym postępowaniem i etycznym zachowaniem, stworzyło naszą reputację jako nie tylko zorientowanego na jakość, ale także godnego zaufania partnera biznesowego.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ i Norstat

Przestrzeganie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ ma kluczowe znaczenie dla poprawy naszej firmy i społeczeństwa. Oto obszary, na które mamy największy wpływ i co konkretnie robimy, aby osiągnąć bardziej zrównoważoną przyszłość.

Równość płci

Godna praca i wzrost gospodarczy

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Działania w dziedzinie klimatu

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Polecane artykuły

Poznaj swój świat

W Norstat głęboko wierzymy, że oświecone społeczeństwo to lepsze społeczeństwo. Gromadząc dane wysokiej jakości, dążymy do społeczeństwa, w którym każde działanie, połączenie i decyzja opiera się na danych wysokiej jakości.

Czytaj więcej

CEO Norstat: "Nasze społeczeństwo zależy od tego, czy jednostki wyrażają swoje opinie

Dyrektor generalny Norstat, Erling J.B. Eriksen, omawia znaczenie dokładnych badań konsumenckich, świadomego podejmowania decyzji oraz roli, jaką poszczególne decyzje odgrywają w tworzeniu oświeconego społeczeństwa.

Czytaj więcej

Norstat ogłasza strategię i politykę zrównoważonego rozwoju

Norstat, jedna z wiodących firm zbierających dane do badań rynkowych w Europie Północnej, ogłasza swoją strategię i politykę zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Polityka zrównoważonego rozwoju

Kontynuujemy podróż, aby usprawnić naszą pracę w zakresie zrównoważonego rozwoju i zoptymalizować tworzenie wartości.

Czytaj więcej

Kodeks postępowania

Działanie w sposób moralny i etyczny jest, i będzie, kamieniem węgielnym dla dalszego sukcesu biznesowego Norstat.

Czytaj więcej

Norweska ustawa o przejrzystości

Norstat Norge AS – Raport dotyczący norweskiej ustawy o przejrzystości

Przeczytaj raport