Jätkusuutlikkus Norstatis

Norstat toob teieni kvaliteetsed andmed ja teenused. Peale selle oleme pühendunud vastutustundlikule ja eetilisele äritegevusele, mis teeb meist usaldusväärse partneri.

Meie viis põhivaldkonda

Norstat teeb tööd jätkusuutlikkuse suurendamiseks ja väärtusloome parandamiseks. Oleme määratlenud oma peamised jätkusuutliku mõju valdkonnad mitme sidusrühmaga suheldes. Nende valdkondade kaudu saame suunata oma jõupingutused sinna, kus potentsiaalne mõju on kõige suurem. Jätkusuutliku väärtuse loomise aluseks on viis peamist valdkonda:

  1. Vastajate isikuandmete kaitse
  2. Parima kvaliteediga andmete pakkumine
  3. Tipptasemel tehnoloogia, pädevad eksperdid ja usaldusväärne koostöö
  4. Oma inimeste arengu toetamine
  5. Keskkonnamõju vähendamine

Need omakorda toetavad meie jõupingutusi ÜRO säästva arengu eesmärkide saavutamisel. Norstati esmane panus vastab eesmärgile 5: sooline võrdõiguslikkus; 8: tööhõive ja majanduskasv; 12: säästev tootmine ja tarbimine; 13: kliimamuutuste vastased meetmed ning 16: rahu, õiguskaitse ja tugevad institutsioonid.

Usaldusväärne valik

Norstat toob teieni kvaliteetsed andmed ja teenused. Peale selle oleme pühendunud vastutustundlikule ja eetilisele äritegevusele, mis teeb meist usaldusväärse partneri.

ÜRO säästva arengu eesmärgid ja Norstat

ÜRO jätkusuutlikkuse eesmärkide järgimine on meie ettevõtte ja ühiskonna paremaks muutmiseks ülitähtis. Siin on esitatud valdkonnad, kus meil on suurim mõju, ja meie reaalsed tegevused, et saavutada jätkusuutlikum tulevik.

Sooline võrdõiguslikkus

Tööhõive ja majanduskasv

Säästev tootmine ja tarbimine

Kliimamuutuste vastased meetmed

Rahu, õiguskaitse ja tugevad institutsioonid

Esile tõstetud artiklid

Tunne oma maailma

Norstatis usume, et teadlik ühiskond on parem ühiskond. Kvaliteetsete andmete kogumisega töötab Norstat ühiskonna nimel, kus iga tegevus, kõne ja otsus põhineb usaldusväärsetel ning kvaliteetsetel andmetel.

Loe rohkem

Norstati tegevjuht: "Meie ühiskond sõltub sellest, et inimesed saaksid avaldada oma arvamust."

Norstati tegevjuht Erling J.B. Eriksen arutleb tarbijauuringute, teadlike otsuste tegemise ja individuaalsete otsuste rolli üle teadliku ühiskonna loomisel.

Loe rohkem

Norstat kuulutab välja jätkusuutlikkuse strateegia

Norstat, üks Põhja-Euroopa juhtivaid turu-uuringute andmekogujaid, teatab oma jätkusuutlikkuse strateegiast ja poliitikast.

Loe rohkem

Jätkusuutlikkuse poliitika

Jätkame oma tööd, et suurendada jätkusuutlikkust ja optimeerida väärtusloomet.

Loe rohkem

Käitumisjuhend

Moraalne ja eetiline äritegevus on ja jääb Norstati jätkuva edukuse nurgakiviks.

Loe rohkem

Norra läbipaistvuse seadus

Norstat Norge AS – aruanne Norra läbipaistvuse seaduse kohta

Loe aruannet