Ilgtspēja uzņēmumā Norstat

Norstat sniedz augstas kvalitātes datus un pakalpojumus. Tas, apvienojumā ar atbildīgu rīcību un ētisku uzvedību, ir radījis mūsu reputāciju kā ne tikai uz kvalitāti orientētu, bet arī uzticamu biznesa partneri.

Mūsu piecas galvenās jomas

Norstat turpina strādāt, lai uzlabotu mūsu darbu ilgtspējas jomā un optimizētu mūsu pievienotās vērtības radīšanu. Mēs esam noteikuši savas galvenās ilgtspējīgas ietekmes jomas, izmantojot komunikāciju un vairāku ieinteresēto personu grupu apstiprinājumus. Izmantojot šīs jomas, mēs varam koncentrēt savus centienus uz tām jomām, kurās iespējamā ietekme ir vislielākā. Mūsu ilgtspējīgas vērtības radīšanas pamatā ir šādi pieci visaptveroši stūrakmeņi:

  1. Mūsu respondentu privātuma aizsardzība
  2. Augstākas kvalitātes datu sniegšana
  3. Vadošās tehnoloģijas, precīzi eksperti un uzticamas attiecības
  4. Atbalsts mūsu darbiniekiem, lai viņi varētu augt
  5. Mūsu ietekmes uz vidi samazināšana

Tas savukārt veicina mūsu centienus atbalstīt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Norstat galvenais ieguldījums atbilst mērķiem 5: Dzimumu līdztiesība, 8: Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme, 12: Atbildīgs patēriņš un ražošana, 13: Rīcība klimata jomā, 16: Miers, taisnīgums, laba pārvaldība.

Uzticama izvēle

Norstat sniedz augstas kvalitātes datus un pakalpojumus. Tas, apvienojumā ar atbildīgu rīcību un ētisku uzvedību, ir radījis mūsu reputāciju kā ne tikai uz kvalitāti orientētu, bet arī uzticamu biznesa partneri.

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi un Norstat

ANO Ilgtspējas mērķu ievērošana ir būtiska, lai uzlabotu mūsu uzņēmuma un sabiedrības stāvokli. Šeit ir jomas, kurās mums ir vislielākā ietekme, un tas, ko mēs konkrēti darām, lai panāktu ilgtspējīgāku nākotni.

Dzimumu līdztiesība

Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme

Atbildīgs patēriņš un ražošana

Rīcība klimata jomā

Miers, taisnīgums, laba pārvaldība

Ieteiktie raksti

Iepazīsti savu pasauli

Mēs esam pārliecināti, ka informēta sabiedrība ir labāka sabiedrība. Vācot augstas kvalitātes datus, mēs strādājam pie tā, lai izveidotu sabiedrību, kurā ikviena darbība, zvans un lēmums ir balstīts uz kvalitatīviem datiem.

Lasīt vairāk

Norstat izpilddirektors: "Mūsu sabiedrība ir atkarīga no indivīdu viedokļa paušanas"

Norstat izpilddirektors Erlings J. B. Ēriksens (Erling J. B. Eriksen) stāsta par precīzu patērētāju aptauju nozīmi, informētu lēmumu pieņemšanu un to, kādu lomu ieņem individuālie lēmumi informētas sabiedrības veidošanā.

Lasīt vairāk

Norstat iepazīstina ar savu ilgtspējas stratēģiju un politiku

Norstat, viens no vadošajiem tirgus izpētes datu vācējiem Ziemeļeiropā, iepazīstina ar savu ilgtspējas stratēģiju un politiku.

Lasīt vairāk

Ilgtspējas politika

Mēs turpinām uzlabot savu darbu ilgtspējas jomā un palielinot mūsu pievienotās vērtības radīšanu.

Lasīt vairāk

Rīcības kodekss

Morāla un ētiska rīcība ir un arī turpmāk būs mūsu uzņēmējdarbības panākumu stūrakmens.

Lasīt vairāk

Norvēģijas Pārredzamības likums

Norstat Norvēģija – Ziņojums par Norvēģijas Pārredzamības likumu

Lasīt ziņojumu