Norstat ja kestävä kehitys

Norstat tuottaa korkealaatuista dataa ja palveluja. Tämä yhdistettynä vastuulliseen toimintaan ja eettiseen käyttäytymiseen on luonut meille maineen, jonka ansiosta olemme paitsi laadukas myös luotettava yhteistyökumppani.

Viisi asiaa, joihin keskitymme

Norstat tekee töitä kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvonluonnin lisäämiseksi. Olemme määritelleet tärkeimmät kestävän vaikutuksen osa-alueet viestinnän ja useiden sidosryhmien validoinnin avulla. Näiden alueiden avulla pystymme keskittämään toimintamme sinne, missä mahdolliset vaikutukset ovat suurimmat. Kestävän arvonluonnin perustaksi on määritelty seuraavat viisi peruspilaria:

  1. Vastaajien yksityisyyden suojaaminen
  2. Laadukkaan datan toimittaminen
  3. Johtava teknologia, täsmälliset asiantuntijat ja luottamukselliset suhteet
  4. Tuemme henkilöstömme kasvua
  5. Ympäristövaikutusten minimointi

Nämä puolestaan edistävät pyrkimyksiämme tukea kestävän kehityksen tavoitteita. Norstat panostaa ensisijaisesti seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin: 5: sukupuolten tasa-arvo, tavoitetta 8: ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, tavoitetta 12: vastuullinen kulutus, tavoitetta 13: ilmastoteot ja tavoitetta 16: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Luotettava valinta

Norstat tuottaa korkealaatuista dataa ja palveluja. Tämä yhdistettynä vastuulliseen toimintaan ja eettiseen käyttäytymiseen on luonut meille maineen, jonka ansiosta olemme paitsi laadukas myös luotettava yhteistyökumppani.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Norstat

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden noudattaminen on ratkaisevan tärkeää yrityksemme ja yhteiskuntamme parantamiseksi. Seuraavassa on lueteltu osa-alueet, joilla meillä on suurin vaikutus, ja mitä konkreettista teemme kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Sukupuolten tasa-arvo

Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

Vastuullinen kuluttaminen

Ilmastotoimet

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Suositeltavat artikkelit

Tunne maailmasi

Me Norstatilla uskomme, että valistunut yhteiskunta on parempi yhteiskunta. Keräämällä korkealaatuista dataa pyrimme luomaan yhteiskunnan, jossa jokainen teko, puhelu ja päätös perustuu laadukkaaseen tietoon.

Lue lisää

Norstatin toimitusjohtaja: ‘Yhteiskuntamme on riippuvainen siitä, että yksilöt kertovat mielipiteensä’

Norstatin toimitusjohtaja Erling J.B. Eriksen pohtii tarkkojen kuluttajatutkimusten tärkeyttä, tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä yksittäisten päätösten roolia yhteiskunnan kehityksessä.

Lue lisää

Norstat julkaisee kestävän kehityksen strategiansa sekä käytäntönsä

Norstat, yksi Pohjois-Euroopan johtavista markkinatutkimusalan tiedonkeruufirmoista, julkistaa kestävän kehityksen strategiansa ja käytäntönsä.

Lue lisää

Kestävän kehityksen käytännöt

Pyrimme jatkuvasti parantamaan kestävän kehityksen eteen tekemää työtämme ja arvonluontiamme.

Lue lisää

Ohjesäännöt

Toimiminen oikein ja eettisesti on ja tulee jatkossakin olemaan Norstatin liiketoiminnan menestyksen kulmakivi.

Lue lisää

Norwegian Transparency Act

Norstat Norge AS – Raportti liittyen Norwegian Transparency Act -lakiin

Lue raportti