Bæredygtighed hos Norstat

Norstat leverer data og tjenester af høj kvalitet. Dette, i kombination med ansvarlig adfærd og etisk opførsel, har givet Norstat ry for ikke blot at være kvalitetsorienterede, men også en troværdig samarbejdspartner.

Vores fem fokusområder

Norstat fortsætter rejsen mod øget bæredygtighed og optimeret værdiskabelse. Vi har identificeret vores vigtigste arbejdsområder i forhold til bæredygtighed gennem validering og kommunikation med flere interessentgrupper. Gennem disse områder er vi i stand til at fokusere vores indsats mod de områder, hvor den potentielle påvirkning er størst. De følgende fem overordnede søjler er identificeret som de vigtiste i vores arbejde med bæredygtig værdiskabelse:

  1. Beskyttelse af vores panelisters privatliv
  2. Levering af data af høj kvalitet
  3. Førende teknologi, god rådgivning og pålidelige relationer
  4. Understøtte vores medarbejderes udvikling
  5. Minimering af vores miljøpåvirkning

Disse bidrager igen til vores indsats med nå vores mål for bæredygtig udvikling. Norstats primære bidrag svarer til mål 5: Lige muligheder for alle medarbejdere, 8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst, 12: Ansvarligt forbrug og produktion, 13: Klimaindsats 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Det pålidelige valg

Norstat leverer data og tjenester af høj kvalitet. Dette, i kombination med ansvarlig adfærd og etisk opførsel, har givet Norstat ry for ikke blot at være kvalitetsorienterede, men også en troværdig samarbejdspartner.

FN’s mål for bæredygtig udvikling og Norstat

Overholdelse af FN’s bæredygtighedsmål er afgørende for at forbedre vores virksomhed og samfund. Her er de områder, hvor vi har den største indflydelse, og hvad vi konkret gør for at blive mere bæredygtige.

Ligestilling mellem kønnene

Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Ansvarligt forbrug og produktion

Klimaindsats

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Udvalgte artikler

Know your world

Hos Norstat er vi overbeviste om, at et oplyst samfund er et bedre samfund. Ved at indsamle data af høj kvalitet arbejder vi hen imod et samfund, hvor hver eneste handling, opkald og beslutning er baseret på kvalitetsdata.

Læs mere her

CEO for Norstat: "Vores samfund er afhængigt af, at folk siger deres mening"

Norstats administrerende direktør Erling J.B. Eriksen diskuterer vigtigheden af præcise forbrugerundersøgelser, informeret beslutningstagning og den rolle, som de enkelte beslutninger spiller for at skabe et oplyst samfund.

Læs mere her

Norstat offentliggør strategi og politik for bæredygtighed

Norstat, en af de førende dataindsamlere inden for markedsundersøgelser i Nordeuropa, offentliggør sin bæredygtighedsstrategi og -politik.

Læs mere her

Politik for bæredygtighed

Norstat fortsætter rejsen mod øget bæredygtighed og optimeret værdiskabelse.

Læs mere her

Adfærdskodeks

At handle på en moralsk og etisk måde er og vil fortsat være en hjørnesten i Norstats fortsatte forretningssucces.

Læs mere her

Norwegian Transparency Act

Norstat Norge AS – Rapport vedrørende Norwegian Transparency Act

Læs rapporten