Tvarumas ir "Norstat"

“Norstat” teikia aukštos kokybės duomenis ir paslaugas. Tai, kartu su atsakingu elgesiu ir etiška elgsena, sukūrė mūsų reputaciją. Esame ne tik orientuoti į kokybę, bet ir patikimi verslo partneriai.

Penkios pagrindinės sritys

“Norstat” tęsia kelionę, siekdama tobulinti savo darbą tvarumo srityje ir optimizuoti savo kuriamą vertę. Pagrindines tvaraus poveikio sritis nustatėme palaikydami ryšius ir gavę suinteresuotųjų šalių grupių patvirtinimus. Remdamiesi šiomis sritimis, galime sutelkti savo pastangas ten, kur galimas didžiausias poveikis. Mūsų tvarios vertės kūrimo pagrindas yra šie penki pagrindiniai ramsčiai:

  1. Respondentų privatumo apsauga
  2. Aukščiausios kokybės duomenų teikimas
  3. Pažangiausios technologijos, ekspertizė ir patikimi ryšiai
  4. Remiame savo darbuotojų augimą
  5. Poveikio aplinkai mažinimas

Tai savo ruožtu prisideda prie mūsų pastangų remti “Tvaraus vystymosi tikslus” (Sustainable Development Goals). Pagrindinis Norstato indėlis atitinka 5 tikslą “Lygios galimybės”, 8 tikslą “Tinkamas darbų apimties ir finansinis augimas”, 12 tikslą “Atsakingas vartojimas ir gamyba”, 13 tikslą “Veiksmai klimato srityje” ir 16 tikslą “Taika, teisingumas ir stiprios institucijos”.

Patikimas pasirinkimas

“Norstat” teikia aukštos kokybės duomenis ir paslaugas. Tai, kartu su atsakingu elgesiu ir etiška elgsena, sukūrė mūsų reputaciją, nes esame ne tik orientuoti į kokybę, bet ir patikimi verslo partneriai.

JT tvaraus vystymosi tikslai ir "Norstat"

Norint tobulinti mūsų įmonę ir visuomenę, labai svarbu laikytis JT tvarumo tikslų. Štai sritys, kuriose darome didžiausią poveikį, ir ką konkrečiai darome, kad pasiektume tvaresnę ateitį.

Lyčių lygybė

TInkamas darbų apimčių ir finansinis augimas

Atsakingas vartojimas ir gamyba

Veiksmai klimato srityje

Taika, teisingumas ir stiprios institucijos

Rekomenduojami straipsniai

Know your world

"Norstat" tvirtai tiki, kad apsišvietusi visuomenė yra geresnė visuomenė. Rinkdami aukštos kokybės duomenis siekiame sukurti visuomenę, kurioje kiekvienas veiksmas ir sprendimas būtų pagrįstas kokybiškais duomenimis.

Skaityti daugiau

"Norstat" generalinis direktorius: "Mūsų visuomenė priklauso nuo to, ar žmonės gali išsakyti savo nuomonę"

"Norstat" generalinis direktorius Erling J.B. Eriksen aptaria vartotojų apklausų, informuoto sprendimų priėmimo ir individualių sprendimų svarbą kuriant apsišvietusią visuomenę.

Skaityti daugiau

"Norstat" skelbia tvarumo strategiją ir politiką

"Norstat", viena iš pirmaujančių rinkos tyrimų duomenų rinkimo bendrovių Šiaurės Europoje, skelbia savo tvarumo strategiją ir politiką.

Skaityti daugiau

Tvarumo politika

Tęsiame kelionę, siekdami tobulinti savo darbą tvarumo srityje ir optimizuoti savo kuriamą vertę.

Skaityti daugiau

Elgesio kodeksas

Morali ir etiška veikla yra ir toliau bus pagrindas siekiant tolesnės "Norstat" verslo sėkmės.

Skaityti daugiau

Norvegijos skaidrumo įstatymas

"Norstat Norge AS" – Ataskaita dėl Norvegijos skaidrumo įstatymo

Skaitykite ataskaitą