Bærekraft i Norstat

Norstat leverer data og tjenester av høy kvalitet. Dette, sammen med vårt ansvarlige og etiske atferd, har bygget vårt omdømme som en pålitelig forretningspartner som verdsetter kvalitet.

Våre fem fokusområder

Norstat fortsetter å arbeide for å forbedre vårt bærekraftsarbeid og for å maksimere verdiskapingen vår. Gjennom kommunikasjon og tilbakemeldinger fra ulike interessentgrupper har vi identifisert våre fremste bærekraftspåvirkningsområder. Gjennom disse områdene kan vi konsentrere våre innsatsområder der potensielle påvirkninger er mest signifikante. Fem hovedpilarer er identifisert som grunnlaget for vår bærekraftige verdiskaping:

  1. Beskyttelse av personvernet til våre respondenter
  2. Levere data av overlegen kvalitet
  3. Ledende teknologi, presise eksperter og pålitelige relasjoner
  4. Å støtte våre medarbeidere i deres vekst.
  5. Minimerer vår miljøpåvirkning

Disse bidrar igjen til vår innsats for å støtte bærekraftsmålene. Norstats primære bidrag tilsvarer mål 5: Likestilling, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Klimatiltak, og 16: Fred, rettferdighet og sterke institusjoner.

Det pålitelige valget

Norstat leverer data og tjenester av høy kvalitet. Dette, sammen med vårt ansvarlige og etiske atferd, har bygget vårt omdømme som en pålitelig forretningspartner som verdsetter kvalitet.

FNs bærekraftsmål og Norstat

Å overholde FNs bærekraftsmål er avgjørende for å forbedre selskapet og samfunnet vårt. Her er de områdene hvor vi har størst gjennomslagskraft, og hva vi konkret gjør for å nå en mer bærekraftig fremtid.

Likestilling

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Ansvarlig forbruk og produksjon

Klimatiltak

Fred, rettferdighet og sterke institusjoner

Utvalgte artikler

Know your world

I Norstat har vi stor tro på at et opplyst samfunn er et bedre samfunn. Ved å samle inn data av høy kvalitet, jobber vi mot et samfunn der hver eneste handling, oppfordring og beslutning er basert på kvalitetsdata.

Les mer

Norstat CEO: «Vårt samfunn er avhengig av at enkeltpersoner sier sine meninger»

Norstat CEO Erling J.B. Eriksen diskuterer viktigheten av nøyaktige forbrukerundersøkelser, informert beslutningstaking og rollen individuelle beslutninger spiller for å skape et opplyst samfunn.

Les mer

Norstat kunngjør bærekraftsstrategi og -policy

Norstat, en av de ledende datainnsamlere for markedsundersøkelser i Nord-Europa, kunngjør sin bærekraftsstrategi og -policy.

Les mer

Bærekraftspolitikk

Vi fortsetter å arbeide for å forbedre vårt bærekraftsarbeid og for å maksimere verdiskapingen vår.

Les mer

Code of Conduct

Å opptre på en moralsk og etisk måte er og vil fortsette å være en hjørnestein i den fortsatte forretningssuksessen til Norstat.

Les mer

Norsk åpenhetslov

Norstat Norge AS – Rapport vedrørende den norske åpenhetsloven

Les rapporten