Duurzaamheid bij Norstat

Norstat levert data en diensten van hoge kwaliteit. Dit, in combinatie met verantwoordelijk gedrag en ethische normen, heeft ons de reputatie opgeleverd niet alleen kwaliteitsgericht te zijn, maar ook een betrouwbare zakenpartner.

Onze vijf aandachtsgebieden

Norstat zet de reis voort om ons werk op het gebied van duurzaamheid te verbeteren en onze waardecreatie te optimaliseren. We hebben onze belangrijkste duurzame impactgebieden geïdentificeerd door middel van communicatie en evaluaties van verschillende groepen belanghebbenden. Via deze gebieden kunnen we onze inspanningen richten op waar de potentiële impact het grootst is. De volgende vijf overkoepelende principes vormen de basis voor onze duurzame uitgangspunten:

  1. De privacy van onze respondenten beschermen
  2. data van de hoogste kwaliteit leveren
  3. Toonaangevende technologie, nauwkeurige experts en vertrouwde relaties
  4. Onze mensen ondersteunen om te groeien
  5. Onze impact op het milieu minimaliseren

Deze dragen op hun beurt weer bij aan onze inspanningen ter ondersteuning van de Sustainable Development Goals. De primaire bijdrage van Norstat komt overeen met doel 5: Gelijke kansen, 8: Fatsoenlijk werk en economische groei, 12: Verantwoorde consumptie en productie, 13: Klimaatactie, en 16: Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen.

De betrouwbare keuze

Norstat levert data en diensten van hoge kwaliteit. Dit, in combinatie met verantwoordelijk gedrag en ethische normen, heeft ons de reputatie opgeleverd niet alleen kwaliteitsgericht te zijn, maar ook een betrouwbare zakenpartner.

De VN-doelen voor duurzame ontwikkeling en Norstat

Het naleven van de VN Duurzaamheidsdoelen is cruciaal voor het verbeteren van ons bedrijf en de samenleving. Dit zijn de gebieden waar we de grootste impact hebben en wat we concreet doen om een duurzamere toekomst te bereiken.

Gendergelijkheid

Fatsoenlijk werk en economische groei

Verantwoorde consumptie en productie

Klimaat

Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen

Aanbevolen artikelen

Know your world

Bij Norstat zijn we ervan overtuigd dat een verlichte samenleving een betere samenleving is. Door data van hoge kwaliteit te verzamelen, werken we aan een maatschappij waarin elke actie, oproep en beslissing gebaseerd is op kwaliteitsdata.

Meer lezen

Norstat CEO: ‘Onze samenleving is afhankelijk van individuen die hun mening geven’.

Norstat CEO Erling J.B. Eriksen bespreekt het belang van nauwkeurige consumentenenquêtes, geïnformeerde besluitvorming en de rol die individuele beslissingen spelen bij het creëren van een verlichte samenleving.

Meer lezen

Norstat kondigt duurzaamheidsstrategie en -beleid aan

Norstat, een van de toonaangevende dataverzamelaars voor marktonderzoek in Noord-Europa, kondigt haar duurzaamheidsstrategie en -beleid aan.

Meer lezen

Duurzaamheidsbeleid

We zetten onze reis voort om ons werk op het gebied van duurzaamheid te verbeteren en onze meerwaarde te optimaliseren.

Meer lezen

Gedragsregels

Handelen op een morele en ethische manier is en blijft een bouwsteen van ons voortdurende zakelijke succes van Norstat.

Meer lezen

Noorse transparantiewet

Norstat Norge AS – Verslag over de Noorse transparantiewet

Lees het verslag