Datakvalitet er vår kjerne

Nøyaktigheten, påliteligheten og relevansen av data definerer kvaliteten i markedsundersøkelser. For Norstat, en ledende datainnsamler for markedsundersøkelser og innsikt av høy kvalitet i Europa, er alt avhengig av representativiteten, sannferdigheten og kapasiteten til panelene våre.

Datakvalitet

Dette begynner med en detaljert forståelse av panelmedlemmene våre, inkludert standard demografiske data og mer spesifikk informasjon rundt faktorer som bileierskap, handlevaner og familiesituasjon. For å sikre dataenes integritet bruker vi ulike kvalitetskontroller for å avdekke eventuelle usanne svar eller manglende oppmerksomhet fra panelmedlemmene. Den grundige screeningen gjør at vi kan inkludere de pålitelige paneldeltakere i undersøkelsene våre. Norstats høykapasitetspaneler gir rask og pålitelig tilgang til nasjonalt representative utvalg og spesifikke profiler i 19 europeiske land. Med over 4 millioner medlemmer leverer panelene våre data av høy kvalitet som du kan stole på når du skal ta viktige beslutninger.

Mystery shopper at cafe

Slik sikrer vi datakvalitet

En avgjørende komponent i kvalitetsdata er å ha ekte, verifiserte respondenter som er villige til å delta i undersøkelser. Norstat oppnår dette ved å opprettholde et lukket, proprietært forskningspanel, hvor individer må motta en invitasjon for å kunne bli medlem. En totrinns verifiseringsprosess autentiserer og validerer potensielle panelmedlemmer, og suppleres av anti-juksesystemer som oppdager og fjerner dupliserte kontoer. Vi ønsker at panelmedlemmene våre skal være lydhøre når de svarer på undersøkelser, og derfor bruker vi kontrollspørsmål for å filtrere ut personer hvis svar ikke lever opp til våre kvalitetsstandarder. Vi kommuniserer også reglemessig med panelmedlemmene og gir brukerstøtte på det lokale språket for å øke engasjementet. På denne måten sikrer vi at du får ekte svar fra ekte mennesker.

Utvalgte artikler

Finn ut mer om hvordan vi jobber med datakvalitet.

"Du kan ikke ta de riktige beslutningene uten de riktige dataene

Norstats CEO, Erling J.B. Eriksen forklarer hvorfor det er så viktig å levere data av høy kvalitet og hvordan Norstat streber etter å levere sannheten, slik at kunder, forbrukere og vanlige borgere kan kjenne sin verden.

Les mer

Kvalitet. I dag og i morgen.

Det er mange forskjeller i hvordan nettpaneler rekrutteres, kontrolleres og vedlikeholdes. Ulike dataleverandører velger ulike retninger, med ulike utfall. Måten vi driver og utvikler panelene våre på, er fokusert på å sikre data av høy kvalitet.

Les mer

Hvordan få bedre kundeinnsikt med forbrukerdata

Å få en dypere forståelse av kundene krever mer enn bare interne data. Mangelen på ekstern forbrukerdata kan føre til at bedrifter går glipp av verdifull innsikt. Les mer om hvordan du kan forbedre forståelsen din av kundene ved hjelp av forbrukerdata.

Les mer

Markedsledende forbrukerpanel

+4 millioner

Vi leverer ekte data som er samlet inn fra ekte mennesker vi kan stole på, og som hjelper kundene våre å ta pålitelige beslutninger

Bedre undersøkelsesdesign for kvalitetsinnsikt

Mange faktorer utenfor selve panelet kan påvirke datakvaliteten. Undersøkelsesdesign, utvalg, skripting, spørsmål, svaralternativer, grafikk, lengden på spørreskjemaet og enheten som brukes, kan alle påvirke resultatene. For å sikre at undersøkelsene dine er optimalt utformet og fri for feil og skjevheter, er Norstats eksperter på utvalg og databehandling tilgjengelige for å veilede deg gjennom hvert steg. Med lokal markedsekspertise i 15 land er vi også klare til å tilby skreddersydd støtte i hvert enkelt land, slik at vi kan levere pålitelige data som grunnlag for de mest velbegrunnede beslutningene dine.

Vårt svar på ESOMARs 37 spørsmål

For å sikre troverdig og pålitelig forskning følger Norstat ESOMARs bransjeretningslinjer, sterke prinsipper for datahåndtering og god forretningsetikk. Disse ligger til grunn for utviklingen av forbrukerpanelet vårt.

Som en del av dette har Norstat gitt et offisielt svar på ESOMARs “37 questions to help research buyers of online samples” for å gi detaljert innsikt i Norstats driftsintegritet og praksis for panelstyring.

Les mer her

Høyt rangert av kundene for service og panelkvalitet

49

nettopromotorscore

En svært lojal kundebase

5.3/6

kundetilfredshet

Med Norstat som leverandør av feltarbeid

5.3/6

evne til å levere

Det som ble avtalt, i tide og innenfor budsjettet

5.1/6

panelets kvalitetspoeng

Data du kan stole på når du skal ta viktige beslutninger