Laadukas data on osaamisemme ytimessä

Datan tarkkuus, luotettavuus ja relevanssi määrittävät sen laadun markkinatutkimuksessa. Norstat on johtava tiedonkerääjä Euroopassa, ja dataamme käytetään korkealaatuisen markkinatutkimuksen ja -ymmärryksen pohjana. Toimittamamme datan laatu nojaa paneeliemme edustavuuteen, totuudenmukaisuuteen ja kapasiteettiin.

Datan laatu

Kaikki alkaa siitä, että tunnemme paneelimme jäsenet syvällisellä tasolla, sisältäen tavanomaiset demografiset tiedot ja tarkemmat tiedot sellaisista tekijöistä kuin ajoneuvon omistus, ostotottumukset ja perhetilanteet. Varmistaaksemme datan eheyden käytämme erilaisia laadunvalvontatoimenpiteitä, joilla tunnistamme mahdolliset epäluotettavat vastaukset tai paneelin jäsenten huolimattomuuden vastatessa. Huolellisen seulonnan ansiosta voimme ottaa tutkimuksiimme mukaan vain luotettavia paneelin jäseniä. Norstatin paneelien laaja kapasiteetti mahdollistaa nopean ja luotettavan kansallisesti edustavien otosten keruun 19 Euroopan maassa. Yli 800 tuhannen jäsenen korkealaatuiset paneelimme tuottavat dataa, johon voit luottaa tehdessäsi merkityksellisiä päätöksiä.

Mystery shopper at cafe

Miten varmistamme datan laadun

Olennaista laadukkaan datan keräämisessä on, että aidot, todennetut vastaajat ovat valmiita osallistumaan tutkimuksiin. Tämä on mahdollista Norstatille siksi, että ylläpidämme omaa suljettua tutkimuspaneeliamme, johon yksittäiset henkilöt voivat liittyä vain kutsusta. Kaksivaiheinen todentamisprosessi validoi potentiaaliset paneelin jäsenet. Sitä täydentävät huijauksenestojärjestelmät, jotka havaitsevat ja poistavat päällekkäiset tilit. Haluamme, että paneelimme jäsenet vastaavat kyselyihin hyvin, joten käytämme kontrollikysymyksiä suodattaaksemme pois henkilöt, joiden vastaukset eivät vastaa laatuvaatimuksiamme. Viestimme myös panelisteillemme säännöllisesti ja tarjoamme tukea paikallisella kielellä, jotta he pysyisivät sitoutuneina. Näin varmistamme, että saat oikeita vastauksia oikeilta ihmisiltä.

Artikkeleja, joista voisit olla kiinnostunut

Lue lisää siitä, miten työskentelemme datan laadun parissa.

"Oikeita päätöksiä ei voi tehdä ilman oikeaa dataa"

Norstatin toimitusjohtaja Erling J.B. Eriksen kertoo, miksi laadukkaan datan tuottaminen on tärkeää ja miten Norstat pyrkii tuottamaan totuudenmukaista dataa, jotta asiakkaat, kuluttajat ja tavalliset kansalaiset voivat tuntea maailmansa.

Lue lisää

Laatu. Tänään ja huomenna.

Verkkopaneelien rekrytoinnissa, valvonnassa ja ylläpidossa on lukuisia eroja. Eri datantoimittajat valitsevat eri suuntia, ja tulokset vaihtelevat. Toimintatapamme ja paneeliemme kehittäminen keskittyy korkealaatuisen tiedon varmistamiseen.

Lue lisää

Miten voit lisätä asiakasymmärrystäsi kuluttajadatan avulla?

Asiakkaiden syvällisempi ymmärtäminen vaatii muutakin kuin vain sisäistä dataa. Ilman ulkoista kuluttajadataa yritysten on vaikeaa saada kaikki tärkeät oivallukset. Lue lisää siitä, miten voit lisätä asiakasymmärrystäsi kuluttajadatan avulla.

Lue lisää

Markkinoiden johtava kuluttajapaneeli

+800 tuhatta

Toimitamme oikeilta ihmisiltä kerättyä dataa, johon voi luottaa ja jota asiakkaamme hyödyntävät päätöksenteossaan.

Parempaa kyselytutkimuksen suunnittelua laadukkaan näkemyksen saamiseksi

Datan laatuun voivat vaikuttaa monet muutkin tekijät kuin itse paneeli. Kyselyn suunnittelu, otanta, käsikirjoitus, kysymykset, vastausvaihtoehdot, visuaalinen ilme, kyselyn pituus ja vastaamiseen käytetty laite voivat kaikki vaikuttaa tuloksiin. Norstatin otanta- ja tietojenkäsittelyasiantuntijat opastavat sinua kaikissa vaiheissa, jotta voit varmistaa, että kyselytutkimuksesi on suunniteltu optimaalisesti ja että niissä ei ole virheitä. Meillä on paikallista markkinaosaamista 15 maassa, joten olemme valmiita tarjoamaan henkilökohtaista tukea ja toimittamaan luotettavaa tietoa perustelluimpia päätöksiäsi varten.

Vastauksemme ESOMARin 37 kysymykseen

Varmistaakseen uskottavan ja luotettavan tutkimuksen Norstat noudattaa ESOMARin toimialan ohjeita, vahvoja datanhallintaperiaatteita ja hyvää liiketoimintaetiikkaa. Nämä ovat tutkimuspaneelimme kehittämisen perustana.

Osana tätä Norstat on antanut virallisen vastauksen ESOMARin “37 questions to help research buyers of online samples” -kysymyspakettiin, jotta saadaan yksityiskohtainen käsitys Norstatin toiminnasta ja paneelien hallintakäytännöistä.

Lue lisää täältä

Asiakkaat ovat arvioineet palvelun ja paneelien laadun erinomaiseksi.

49

NPS-suositteluindeksi

Uskollinen asiakaskunta

5.3/6

asiakastyytyväisyys

Norstatin ollessa kenttätyön toimittajana

5.3/6

kyky toimittaa

Mitä sovittiin, ajoissa ja budjetissa

5.1/6

paneelin laatupisteet

Dataa, johon voi luottaa päätöksenteossa, jolla on merkitystä