En guide till datainsamling för marknadsundersökningar

På Norstat förstår vi att effektiva marknadsundersökningar är hörnpelaren i ett välgrundat beslutsfattande för företag. Vårt engagemang för att förse dig med data av högsta kvalitet gör oss unika. Vi samlar in och bearbetar data noggrant med hjälp av lämpliga metoder för att säkerställa att de är korrekta och relevanta. I följande guide kommer vi att utforska vad marknadsundersökningar är och hur man gör dem på ett effektivt sätt.

Many people seen from bird perspective

Vad är marknadsundersökning?

I grund och botten handlar marknadsundersökningar om att få en djupare förståelse för den värld som ditt företag verkar i.

Definitionen av marknadsundersökning kan förklaras som processen att systematiskt samla in data om din målmarknad och dina kunder. Dessa data är ovärderliga för att validera framgången med en ny produkt, förfina en befintlig produkt eller få insikter om varumärkesuppfattning för att säkerställa att ditt team kommunicerar ditt företags värde på ett effektivt sätt.

Marknadsundersökningar är inte bara en samling datapunkter och statistik – det är nyckeln som ger ovärderliga insikter om konsumentbeteende, branschtrender och konkurrenssituationen.

Many people seen from bird perspective

Varför göra marknadsundersökningar?

Att genomföra marknadsundersökningar är avgörande för att förstå alla delar av den marknad som ditt företag verkar på. Eftersom konsumenterna kräver att bli sedda och få sina behov tillgodosedda är marknadsundersökningar ovärderliga. Ett framgångsrikt företag är beroende av att ha en djup förståelse för sina konsumenter när det gäller vad de gillar eller ogillar, deras behov och vilka budskap som tilltalar dem.

Som beslutsfattare ställs du inför en aldrig sinande ström av beslut om målgrupper, prissättning, marknadsföring, distributionskanaler och produktutveckling. De måste ta hänsyn till alla inblandade faktorer, och det finns metoder och marknadsundersökningar som är strategiskt utformade för att samla in meningsfulla data som kan ligga till grund för varje beslut.

I slutändan gör marknadsundersökningar det möjligt för företag att fatta datadrivna beslut för att driva tillväxt och innovation.

Hur använder man marknadsundersökningar?

Marknadsundersökningar ger värdefulla insikter om en mängd olika aspekter som påverkar din prestation, t.ex:

  • Förståelse för kundernas behov
  • Trender inom industrin
  • Konkurrensanalys
  • Riskreducering
  • Produktutveckling
  • Marknadsföringsstrategi
  • Fördelning av resurser
  • Mätning av framgång
  • Investerares och intressenters förtroende

Vilka metoder finns för marknadsundersökningar?

När det gäller marknadsundersökningar finns det olika metoder och typer av marknadsundersökningar, som är noggrant anpassade för att uppfylla specifika mål och ge nya insikter. Du måste utvärdera vilken typ som bäst hjälper dig att uppfylla ditt undersökningsmål. Utforska de olika typerna nedan.

Primär och sekundär undersökning

Utforska de viktigaste skillnaderna och fördelarna med att genomföra primära och sekundära marknadsundersökningar

Läs mer

Kvalitativ och kvantitativ undersökning

Lär dig mer om skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning, och fördelarna med att kombinera olika typer

Läs mer

Metoder

Få en översikt över de olika metoder vi använder för vår datainsamling. Vi använder ett brett spektrum av metoder.

Läs mer

Hur får man fram data för marknadsundersökningar?

För att hjälpa dig att komma igång med din marknadsundersökning har vi definierat följande fyra steg som en utgångspunkt för din undersökning.

01

Definiera ditt undersökningsämne

Genom att definiera ett tydligt mål för din undersökning får du fokus, relevans och tydlighet i din studie. Det lägger grunden för ett framgångsrikt resultat.

02

Identifiera vilken målgrupp som ska engageras

Genom att identifiera rätt personer att engagera säkerställer du att din undersökning är fokuserad, effektiv och kan leverera användbara insikter som gynnar både din organisation och målgruppen

03

Förbered de rätta frågorna

Att förbereda de rätta frågorna är avgörande för att få relevanta, korrekta, fokuserade och handlingsbara insikter från din marknadsundersökning. Se till att du täcker alla aspekter som behövs för att besvara ditt undersökningsmål.

04

Få tillgång till de data du behöver för dina insikter

För att effektivt sammanfatta dina resultat bör du använda ett tydligt och koncist språk, överväga visuella hjälpmedel som diagram och grafer samt ett strukturerat format som organiserar informationen logiskt. Gör resultaten tillgängliga för beslutsfattarna.

Many people seen from bird perspective

Vad är värdet av att genomföra marknadsundersökningar?

Marknadsundersökningar hjälper dig att undvika misstag, hålla dig till rätt budskap och förutse kundernas behov. Marknadsundersökningar fokuserar vanligtvis på att förstå följande fyra kategorier.

Konsumenten
Genom konsumentanalys kan du förstå behoven och beteendena hos nuvarande kunder, tidigare kunder och till och med icke-kunder. Att förstå sina kunder är avgörande för att kunna leverera sina tjänster mer effektivt och förbättra sina erbjudanden för både befintliga och potentiella kunder.

Företaget
I marknadsundersökningar för företag undersöker du olika aspekter för att öka företagets framgång, t.ex. produkt-/tjänstedesign, marknadsföringsstrategier, prissättning, distribution med mera. Det hjälper dig att hitta rätt balans mellan lönsamhet och kundnöjdhet.

Konkurrenterna
Konkurrentanalys är avgörande för att ligga steget före på en dynamisk marknad. Den hjälper dig att förstå dynamiken i din bransch genom att studera dina konkurrenters erbjudanden och avslöja deras styrkor, svagheter och potentiella möjligheter eller hot för din strategi.

Industrin som helhet
Branschundersökning handlar om att utforska aktuella trender, tillväxtkurvor och dynamik för att få insikt i vilken riktning branschen är på väg. Med hjälp av branschanalys kan du anpassa, förnya och positionera ditt företag så att det kan frodas i en föränderlig miljö. I grund och botten handlar det om att känna till sin omvärld.

Tillsammans utgör dessa fyra fokusområden grunden för ett välgrundat beslutsfattande, så att ditt företag kan utvecklas på en dynamisk marknad.

Hur Norstat kan hjälpa dig med datainsamling för marknadsundersökningar

Vår heltäckande lösning för datainsamling hjälper dig i varje steg, från att definiera din målgrupp till att utforma undersökningen och leverera resultatet. Hanteras med expertis, flexibilitet och dina specifika behov i åtanke.

Hur det fungerar

Behöver du hjälp med att komma igång?

Vår erfarenhet av datainsamling med en mängd olika kunder i olika branscher ger oss en fördel. Vi hjälper dig gärna att komma igång!

Kom igång