Opas markkinatutkimuksen tiedonkeruuseen

Me Norstatilla ymmärrämme, että tehokas markkinatutkimus on yritysten tietoon perustuvan päätöksenteon kulmakivi. Sitoumuksemme tarjota sinulle korkealaatuisia tietoja erottaa meidät muista. Keräämme ja kuratoimme tietoja huolellisesti sopivilla menetelmillä varmistaaksemme niiden oikeellisuuden ja relevanssin. Seuraavassa oppaassa selvitetään, mitä markkinatutkimus on ja miten se tehdään tehokkaasti.

Many people seen from bird perspective

Mitä markkinatutkimus on?

Markkinatutkimus on pohjimmiltaan syvällisempää ymmärrystä siitä maailmasta, jossa yrityksesi toimii.

Markkinatutkimuksen määritelmä voidaan selittää prosessiksi, jossa kerätään järjestelmällisesti tietoa kohdemarkkinoista ja asiakkaista. Nämä tiedot ovat korvaamattomia, kun halutaan vahvistaa uuden tuotteen menestys, parantaa olemassa olevaa tuotetta tai saada tietoa brändin tunnettuudesta, jotta tiimisi voi varmistaa, että yrityksesi arvo välittyy tehokkaasti.

Markkinatutkimus ei ole pelkkää datapisteiden ja tilastojen keräämistä, vaan se on avain, joka avaa korvaamattoman arvokkaita tietoja kuluttajien käyttäytymisestä, toimialan trendeistä ja kilpailutilanteesta.

Many people seen from bird perspective

Miksi tehdä markkinatutkimusta?

Markkinatutkimuksen tekeminen on ratkaisevan tärkeää, jotta ymmärrät yrityksesi markkinoiden kaikki osat. Koska kuluttajat vaativat tulla nähdyksi ja saada tarpeensa täytetyiksi, markkinatutkimus on korvaamaton. Menestyvä yritys perustuu siihen, että se tuntee kuluttajat syvällisesti ja tietää, mistä he pitävät tai mistä he eivät pidä, mitkä ovat heidän tarpeensa ja millaiset viestit vetoavat heihin.

Päätöksentekijöinä joudutte tekemään loputtomasti päätöksiä kohdemerkinnöistä, hinnoittelusta, myynninedistämisestä, jakelukanavista ja tuotekehityksestä. Niiden on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, ja on olemassa menetelmiä ja markkinatutkimuksia, jotka on strategisesti suunniteltu keräämään merkityksellistä tietoa jokaisen päätöksen pohjaksi.

Markkinatutkimuksen avulla yritykset voivat viime kädessä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kasvun ja innovoinnin edistämiseksi.

Miten markkinatutkimusta käytetään?

Markkinatutkimus tarjoaa arvokasta tietoa monista eri näkökohdista, jotka vaikuttavat tulokseenne, kuten

  • Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen
  • Alan suuntaukset
  • Kilpailuanalyysi
  • Riskien vähentäminen
  • Tuotekehitys
  • Markkinointistrategia
  • Resurssien jakaminen
  • Menestyksen mittaaminen
  • Sijoittajien ja sidosryhmien luottamus

Mitkä ovat markkinatutkimusmenetelmät?

Markkinatutkimuksen alalla on erilaisia menetelmiä ja markkinatutkimustyyppejä, jotka on räätälöity huolellisesti palvelemaan erityistavoitteita ja avaamaan oivalluksia. Sinun on arvioitava, minkä tyyppinen tutkimus auttaa sinua parhaiten saavuttamaan tutkimustavoitteesi. Tutustu eri tyyppeihin alla.

Ensisijainen ja toissijainen tutkimus

Tutustu ensisijaisen ja toissijaisen markkinatutkimuksen tärkeimpiin eroihin ja etuihin.

Lue lisää

Laadullinen ja määrällinen tutkimus

Tutustu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen välisiin eroihin ja eri tutkimustyyppien yhdistämisen etuihin.

Lue lisää

Metodit

Saat yleiskatsauksen eri menetelmistä, joita käytämme tiedonkeruussa. Käytämme monenlaisia menetelmiä.

Lue lisää

Miten saada tietoja markkinatutkimusta varten?

Jotta pääsisit markkinatutkimuksen alkuun, olemme määritelleet seuraavat neljä vaihetta tutkimuksen lähtökohdaksi.

01

Määrittele tutkimusaiheesi

Kun määrittelet tutkimuksellesi selkeän tavoitteen, voit keskittää, merkityksellistää ja selventää tutkimustasi. Se luo perustan onnistuneelle lopputulokselle.

02

Määritä, mikä kohderyhmä on otettava mukaan

Oikeiden ihmisten tunnistaminen varmistaa, että tutkimustoimintasi on kohdennettua ja tehokasta ja että se pystyy tuottamaan käyttökelpoista tietoa, josta on hyötyä sekä organisaatiollesi että kohdeyleisöllesi.

03

Valmistele oikeat kysymykset

Oikeiden kysymysten laatiminen on olennaisen tärkeää, jotta markkinatutkimuksesta saadaan merkityksellisiä, tarkkoja, kohdennettuja ja käyttökelpoisia tietoja. Varmista, että katat kaikki näkökohdat, joita tarvitaan vastaamaan tutkimustavoitteeseesi.

04

Pääset käsiksi tietoihin, joita tarvitset oivalluksiasi varten.

Jotta voit tehdä tehokkaan yhteenvedon havainnoistasi, käytä selkeää ja ytimekästä kieltä, harkitse visuaalisia apuvälineitä, kuten taulukoita ja kaavioita, ja käytä jäsenneltyä muotoa, joka järjestää tiedot loogisesti. Tee tulokset päätöksentekijöiden saataville.

Many people seen from bird perspective

Mitä hyötyä markkinatutkimuksen tekemisestä on?

Markkinatutkimus auttaa sinua välttämään virheitä, pysymään viestissä ja ennakoimaan asiakkaiden tarpeita. Markkinatutkimuksessa keskitytään yleensä seuraavien neljän kategorian ymmärtämiseen.

Kuluttaja
Kuluttajatutkimuksen avulla voit ymmärtää nykyisten asiakkaiden, aiempien asiakkaiden ja jopa muiden kuin asiakkaiden tarpeet ja käyttäytymisen. Asiakkaiden ymmärtäminen on avainasemassa, kun haluat tarjota palvelujasi tehokkaammin ja parantaa tarjontaasi sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille.

Yritys
Yrityksen markkinatutkimuksessa tutkitaan erilaisia näkökohtia, joilla parannetaan liiketoiminnan menestystä, kuten tuote-/palvelusuunnittelua, myynninedistämisstrategioita, hinnoittelua, jakelua ja paljon muuta. Tämä auttaa sinua löytämään oikean tasapainon kannattavuuden ja asiakastyytyväisyyden välillä.

Kilpailijat
Kilpailijatutkimus on elintärkeää, jos haluaa pysyä kärjessä dynaamisilla markkinoilla. Se auttaa sinua ymmärtämään toimialasi dynamiikkaa tutkimalla kilpailijoittesi tarjontaa ja paljastamalla niiden vahvuudet, heikkoudet ja mahdolliset mahdollisuudet tai uhat omalle strategiallesi.

Toimiala kokonaisuudessaan
Toimialatutkimuksessa tutkitaan nykyisiä suuntauksia, kasvupolkuja ja dynamiikkaa, jotta saadaan käsitys siitä, mihin suuntaan ala on menossa. Toimialatutkimuksen avulla voit mukautua, innovoida ja asettaa yrityksesi menestymään muuttuvassa ympäristössä. Pohjimmiltaan kyse on maailman tuntemisesta.

Yhdessä nämä neljä painopistealuetta muodostavat perustan tietoon perustuvalle päätöksenteolle, jonka avulla yrityksesi voi menestyä dynaamisilla markkinoilla.

Miten Norstat voi auttaa sinua markkinatutkimuksen tiedonkeruussa?

Kattava tiedonkeruuratkaisumme tukee sinua kaikissa vaiheissa kohderyhmän määrittelystä kyselyn käsikirjoitukseen ja tulosten toimittamiseen. Hoidetaan asiantuntemuksen, joustavuuden ja erityistarpeidesi pohjalta.

Toimintatapamme

Tarvitsetko apua alkuun?

Kokemuksemme tiedonkeruusta useiden eri toimialojen asiakkaiden kanssa antaa meille etulyöntiaseman. Autamme sinua mielellämme alkuun!

Ota yhteyttä