Rokasgrāmata par datu vākšanu tirgus izpētei

Mēs Norstat saprotam, ka efektīva tirgus izpēte ir uzņēmumu pamatotu lēmumu pieņemšanas stūrakmens. Mūsu apņemšanās sniegt jums augstākās kvalitātes datus mūs atšķir no citiem. Mēs rūpīgi apkopojam un apstrādājam datus, izmantojot piemērotas metodes, lai nodrošinātu to precizitāti un atbilstību. Šajā rokasgrāmatā mēs izpētīsim, kas ir tirgus izpēte un kā to veikt efektīvi.

Many people seen from bird perspective

Kas ir tirgus izpēte?

Tirgus izpēte būtībā ir saistīta ar padziļinātu izpratni par pasauli, kurā darbojas jūsu uzņēmums.

Tirgus izpētes definīciju var izskaidrot kā sistemātisku datu vākšanu par mērķa tirgu un klientiem. Šie dati ir nenovērtējami, lai apstiprinātu jauna produkta panākumus, pilnveidotu esošo produktu vai gūtu ieskatu par zīmola uztveri, lai nodrošinātu, ka jūsu komanda efektīvi informē par uzņēmuma vērtībām.

Tirgus izpēte nav tikai datu un statistikas datu apkopojums; tā ir atslēga, kas ļauj iegūt nenovērtējamu informāciju par patērētāju uzvedību, nozares tendencēm un konkurences vidi.

Many people seen from bird perspective

Kāpēc veikt tirgus izpēti?

Tirgus izpētes veikšana ir ļoti svarīga, lai izprastu katru tirgus daļu, kurā darbojas jūsu uzņēmums. Tā kā patērētāji pieprasa būt pamanīti un to, lai viņu vajadzības būtu apmierinātas, tirgus izpēte ir nenovērtējama. Veiksmīgs uzņēmums balstās uz padziļinātu izpratni par saviem patērētājiem, proti, par to, kas viņiem patīk vai nepatīk, kādas ir viņu vajadzības un kādi paziņojumi viņus uzrunā.

Jums kā lēmumu pieņēmējiem ir jāsaskaras ar nebeidzamu lēmumu plūsmu par mērķa zīmoliem, cenu noteikšanu, reklāmām, izplatīšanas kanāliem, kā arī produktu izstrādi. Tajos jāņem vērā visi saistītie faktori, un ir pieejamas stratēģiski izstrādātas metodoloģijas un tirgus izpētes pētījumi, lai iegūtu nozīmīgus datus, kas noderētu katra lēmuma pieņemšanai.

Tirgus izpēte ļauj uzņēmumiem pieņemt uz datiem balstītus lēmumus, lai veicinātu izaugsmi un inovācijas.

Kā izmantot tirgus izpēti?

Tirgus izpēte sniedz vērtīgu ieskatu dažādos aspektos, kas ietekmē jūsu darbību, tostarp:

  • Klientu vajadzību izpratne
  • Nozares tendences
  • Konkurences analīze
  • Riska mazināšana
  • Produktu izstrāde
  • Mārketinga stratēģija
  • Resursu piešķiršana
  • Panākumu mērīšana
  • Ieguldītāju un ieinteresēto personu uzticība

Kādas ir tirgus izpētes metodes?

Tirgus izpētes jomā ir dažādas tirgus izpētes metodoloģijas un veidi, kas ir rūpīgi pielāgoti, lai kalpotu konkrētiem mērķiem un atklātu informāciju. Jums ir jāizvērtē, kurš veids vislabāk palīdzēs jums sasniegt jūsu pētījuma mērķi. Iepazīstieties ar dažādiem veidiem.

Primārā un sekundārā izpēte

Izpētiet galvenās atšķirības un priekšrocības, veicot primāro un sekundāro tirgus izpēti.

Lasīt vairāk

Kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi

Uzziniet par atšķirībām starp kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu, kā arī par priekšrocībām, ko sniedz dažādu veidu pētījumu kombinēšana.

Lasīt vairāk

Metodes

Iepazīstieties ar dažādām datu vākšanas metodēm, ko mēs izmantojam. Mēs izmantojam dažādas metodes.

Lasīt vairāk

Kā iegūt datus tirgus izpētei?

Lai palīdzētu jums sākt tirgus izpēti, mēs esam definējuši četrus soļus, kas ir sākumpunkts jūsu izpētei.

01

Definējiet sava pētījuma tematu

Skaidra pētījuma mērķa definēšana nodrošina pētījuma fokusu, nozīmīgumu un skaidrību. Tas ir pamats veiksmīgam iznākumam.

02

Identificējiet, kuru mērķa grupu uzrunāt

Identificējot īsto mērķa grupu, tiek nodrošināts, ka jūsu izpēte ir mērķtiecīga, efektīva un spēj sniegt noderīgas atziņas, kas sniedz labumu gan jūsu organizācijai, gan mērķauditorijai.

03

Sagatavojiet pareizos jautājumus

Pareizu jautājumu sagatavošana ir būtiska, lai tirgus izpētē iegūtu atbilstošu, precīzu, mērķtiecīgu un praktiski izmantojamu informāciju. Pārliecinieties, ka esat aptvēris visus aspektus, kas nepieciešami, lai gūtu atbildi uz pētījuma mērķi.

04

Iegūstiet piekļuvi datiem, kas nepieciešami jūsu ieskatiem

Lai efektīvi apkopotu savus secinājumus, izmantojiet skaidru un kodolīgu valodu, apsveriet vizuālus palīglīdzekļus, piemēram, diagrammas un grafikus, un strukturētu formātu, kas loģiski sakārto informāciju. Padariet informāciju pieejamu lēmumu pieņēmējiem.

Many people seen from bird perspective

Kāda ir tirgus izpētes veikšanas vērtība?

Tirgus izpēte palīdz jums izvairīties no kļūdām, sekot līdzi tendencēm un paredzēt klientu vajadzības. Veicot tirgus izpēti, parasti tiek pievērsta uzmanībā šādām četrām kategorijām.

Patērētājs
Patērētāju izpēte ļauj jums izprast pašreizējo klientu, bijušo klientu un pat ne-klientu vajadzības un uzvedību. Lai efektīvāk sniegtu pakalpojumus un uzlabotu piedāvājumu gan esošajiem, gan potenciālajiem klientiem, ir svarīgi izprast savus klientus.

Uzņēmums
Veicot uzņēmuma tirgus izpēti, jūs pētāt dažādus aspektus, lai veicinātu uzņēmējdarbības panākumus, piemēram, produkta/pakalpojuma dizainu, veicināšanas stratēģijas, cenu noteikšanu, izplatīšanu un citus. Tas palīdz atrast pareizo līdzsvaru starp rentabilitāti un klientu apmierinātību.

Konkurenti
Konkurentu izpēte ir ļoti svarīga, lai dinamiskā tirgū saglabātu savu pozīciju. Tas palīdz izprast jūsu nozares dinamiku, izpētot jūsu konkurentu piedāvājumus, atklājot to stiprās un vājās puses, kā arī potenciālās iespējas vai draudus jūsu stratēģijai.

Nozare kopumā
Nozares izpēte ir saistīta ar pašreizējo tendenču, izaugsmes trajektoriju un dinamikas izpēti, lai gūtu ieskatu par nozares attīstības virzienu. Izmantojot nozares izpēti, jūs varat pielāgoties, ieviest inovācijas un pozicionēt savu uzņēmumu tā, lai tas varētu attīstīties mainīgajā vidē. Pamatā tas nozīmē savas pasaules iepazīšanu.

Šīs četras jomas kopā veido pamatu informētu lēmumu pieņemšanai, kas ļauj jūsu uzņēmumam attīstīties dinamiskajā tirgū.

Kā Norstat var jums palīdzēt ar datu vākšanu tirgus izpētei

Mūsu visaptverošais datu vākšanas risinājums atbalsta jūs visos posmos, sākot no mērķauditorijas definēšanas līdz aptaujas programmēšanai un rezultātu piegādei. Pārvaldīts, balstoties uz kompetenci, elastīgumu un jūsu vajadzībām.

Kā tas darbojas

Nepieciešama palīdzība, lai sāktu darbu?

Mūsu pieredze datu vākšanas jomā ar dažādiem klientiem dažādās nozarēs dod mums priekšrocības. Mēs labprāt palīdzēsim jums sākt!

Sākt