En guide til datainnsamling for markedsundersøkelser

Hos Norstat forstår vi at effektiv markedsundersøkelse er hjørnesteinen i informert beslutningstaking for bedrifter. Vår forpliktelse til å gi deg data av høyeste kvalitet skiller oss ut. Vi samler omhyggelig inn og kuraterer data gjennom passende metoder for å sikre nøyaktighet og relevans. Gjennom den følgende veiledningen vil vi utforske hva markedsundersøkelser er, og hvordan du kan gjøre det effektivt.

Many people seen from bird perspective

Hva er markedsundersøkelser?

I kjernen handler markedsundersøkelser om å få en dypere forståelse av verden der virksomheten din opererer.

Definisjonen av markedsundersøkelser kan forklares som prosessen med å systematisk samle inn data om målmarkedet og kundene. Disse dataene er uvurderlige for å validere suksessen til et nytt produkt, foredle et eksisterende produkt eller få innsikt i merkevareoppfatning for å sikre at teamet ditt kommuniserer bedriftens verdi effektivt.

Markedsundersøkelser er ikke bare en samling av datapunkter og statistikk; det er nøkkelen som åpner for uvurderlig innsikt i forbrukeratferd, bransjetrender og konkurranselandskapet.

Many people seen from bird perspective

Hvorfor gjøre markedsundersøkelser?

Å gjennomføre markedsundersøkelser er avgjørende for å forstå alle deler av markedet virksomheten din opererer i. Ettersom forbrukere krever å bli sett og få oppfylt sine behov, viser markedsundersøkelser seg uvurderlig. En vellykket bedrift er avhengig av å ha en dyp forståelse av forbrukerne sine i form av hva de liker eller misliker, deres behov og hvilke meldinger som appellerer til dem.

Som beslutningstakere står du overfor en uendelig strøm av beslutninger rundt målmarkører, priser, markedsføring, distribusjonskanaler, samt produktutvikling. De må ta hensyn til alle faktorene som er involvert, og det er metoder og markedsundersøkelser som er strategisk utformet for å fange opp meningsfulle data for å informere enhver beslutning.

Til syvende og sist lar markedsundersøkelser selskaper ta datadrevne beslutninger for å drive vekst og innovasjon.

Hvordan bruke til markedsundersøkelser?

Markedsundersøkelser gir verdifull innsikt i en rekke aspekter som påvirker ytelsen din, inkludert:

  • Forstå kundens behov
  • Industritrender
  • Konkurransemessig analyse
  • Risikoreduserende tiltak
  • Produktutvikling
  • Markeds strategi
  • Ressurstildeling
  • Måling av suksess
  • Investor- og interessenters tillit

Hva er metodene for markedsundersøkelser?

Innenfor markedsundersøkelser finnes det forskjellige metoder og typer markedsundersøkelser, omhyggelig skreddersydd for å tjene spesifikke mål og låse opp innsikt. Du må vurdere hvilken type som best vil hjelpe deg med å oppfylle forskningsmålet ditt. Utforsk de forskjellige typene nedenfor.

Primær- og sekundærforskning

Utforsk de viktigste forskjellene og fordelene ved å utføre primære og sekundære markedsundersøkelser

Les mer

Kvalitativ og kvantitativ forskning

Lær om forskjellene mellom kvantitativ og kvalitativ forskning, og fordelen med å kombinere ulike typer

Les mer

Metoder

Få en oversikt over de ulike metodene vi bruker for vår datainnsamling. Vi bruker et bredt spekter av metoder.

Les mer

Hvordan få data for markedsundersøkelser?

For å hjelpe deg med å komme i gang med markedsundersøkelsen din, har vi definert følgende fire trinn som utgangspunkt for undersøkelsen din.

01

Definer forskningstemaet ditt

Å definere et klart mål for din forskning gir fokus, relevans og klarhet til studien din. Det legger grunnlaget for et vellykket resultat.

02

Identifiser hvilken målgruppe du skal engasjere

Å identifisere de rette personene å engasjere sikrer at forskningsinnsatsen din er fokusert, effektiv og i stand til å levere handlingskraftig innsikt som gagner både organisasjonen din og målgruppen

03

Forbered de riktige spørsmålene

Å forberede de riktige spørsmålene er avgjørende for å få relevant, nøyaktig, fokusert og handlingskraftig innsikt fra markedsundersøkelsene dine. Sørg for at du dekker alle aspekter som trengs for å svare på forskningsmålet ditt.

04

Få tilgang til dataene du trenger for din innsikt

For å effektivt oppsummere funnene dine, bruk et klart og konsist språk, vurder visuelle hjelpemidler som diagrammer og grafer, og et strukturert format som organiserer informasjonen logisk. Gjør funnene tilgjengelige for beslutningstakerne.

Many people seen from bird perspective

Hva er verdien av å gjennomføre markedsundersøkelser?

Markedsundersøkelser hjelper deg med å unngå feil, holde deg oppdatert og forutsi kundenes behov. Å gjøre markedsundersøkelser fokuserer vanligvis på å forstå følgende fire kategorier.

Forbrukeren
Forbrukerundersøkelser lar deg forstå behovene og oppførselen til nåværende kunder, tidligere kunder og til og med ikke-kunder. Å forstå kundene dine er nøkkelen til å levere tjenesten din mer effektivt, og forbedre tilbudene dine for både eksisterende og potensielle kunder.

Firmaet
I bedriftens markedsundersøkelser undersøker du ulike aspekter for å forbedre forretningssuksess, for eksempel produkt-/tjenestedesign, markedsføringsstrategier, priser, distribusjon og mer. Dette hjelper deg med å finne den rette balansen mellom lønnsomhet og kundetilfredshet.

Konkurrentene
Konkurrentforskning er avgjørende for å ligge i forkant i et dynamisk marked. Det hjelper deg å forstå bransjens dynamikk ved å studere dine konkurrenters tilbud, avsløre deres styrker, svakheter og potensielle muligheter eller trusler for strategien din.

Bransjen totalt sett
Bransjeforskning handler om å utforske dagens trender, vekstbaner og dynamikk, for å få innsikt i hvilken retning bransjen er på vei. Med bransjeundersøkelser kan du tilpasse, innovere og posisjonere virksomheten din for å trives i et miljø i endring. I hovedsak handler det om å kjenne din verden.

Sammen danner disse fire fokusområdene grunnlaget for informert beslutningstaking, som gjør at virksomheten din kan trives i et dynamisk marked.

Hvordan Norstat kan hjelpe deg med datainnsamling for markedsundersøkelser

Vår omfattende datainnsamlingsløsning støtter deg på alle trinn, fra å definere målgruppen din til undersøkelsesskript og resultatlevering. Administrert med ekspertise, fleksibilitet og dine spesifikke behov i tankene.

Hvordan det fungerer

Trenger du hjelp til å komme i gang?

Vår erfaring innen datainnsamling med en rekke ulike kunder i ulike bransjer, gir oss en fordel. Vi hjelper deg gjerne i gang!

Kom i gang