Trackingstudier

Trackingstudier hjälper dig att kontinuerligt följa ett undersökningsämne genom att upprepade gånger skicka ut samma frågeformulär och jämföra hur dina datapunkter har förändrats över tid. Fördelarna med en tracker är att man kan identifiera problem i realtid, jämföra data, mäta om målen uppfylls och förstå hur interna förändringar påverkar marknaden och dess kunder.

Vad är en trackingstudie?

En trackingstudie (eller tracker) är en generisk term för undersökning som genomförs över tid för att följa och mäta varumärkes- och konkurrenters prestationer. Dessa studier kan antingen vara kontinuerliga eller periodiska och anpassas till säsongsmönster eller strategiska marknadsföringsinitiativ för att bedöma deras inverkan på varumärkets konkurrenskraftighet.

Trackingstudier hjälper dig att kontinuerligt följa ett undersökningsämne genom att upprepade gånger skicka ut samma frågeformulär och jämföra hur dina datapunkter har förändrats över tid.

De ämnen som du kan vilja följa som företag sträcker sig vanligtvis från förändringar i din målgrupp (t.ex. demografi, värderingar, attityder, mediekonsumtion), uppfattningen av ditt varumärke (t.ex. image), kundupplevelsen (t.ex. köpfrekvens, kundnöjdhet, kundbehållning) till effektiviteten av reklamkampanjer (t.ex. varumärkeskännedom). Dessutom är trackingstudier mycket vanliga vid valundersökningar, t.ex. för att följa preferenser för politiska partier eller relevansen och vikten av vissa ämnen för väljarna.

Hur skapar man en trackingstudie?

Utforska de typiska övervägandena och bästa praxis när du skapar en ny trackingstudie eller ändrar en befintlig. I en ideal värld skulle du försöka undvika att ändra en löpande tracker, eftersom varje ändring i din metod eller frågeformulär kan påverka din tidsserie. Därför är det viktigt att bevara en hög jämförbarhet mellan alla tidpunkter.

Här följer 5 steg för att initiera en trackingstudie:

 1. Definiera hörnpelarna i din tracker
  Vad strävar du efter? Hjälpt eller ohjälpt varumärkeskännedom, en bättre varumärkesimage, en hög användning av din produkt (dvs. marknadsandel) eller en hög Net Promoter Score? Dessa kan vara hörnstenarna i din trackingstudie. Använd en handfull mycket korta och enkla frågor för att bedöma dina målvariabler.
 2. Förtesta dina frågor i en Omnibus
  Använd en online- eller telefonomnibus för att få de första svaren på dessa frågor. De flesta leverantörer kommer att leverera ytterligare bakgrundsvariabler när du bokar en Omnibus. Detta gör att du kan gräva djupare i data och upptäcka mönster. Kontrollera om resultaten stämmer överens med tidigare resultat och om datakvaliteten motsvarar dina förväntningar.
 3. Upprepa studien med samma Omnibus
  Efter ett par veckor bör du upprepa studien med samma Omnibus. Försök att ta reda på vad som har förändrats över tid och i vilken grad. Du kanske till och med förväntade dig förändringar som inte syntes i datan. Har du någon hypotes som kan förklara dessa effekter? Införliva ytterligare frågor i studien som kan hjälpa dig att förklara dina resultat i framtiden.
 4. Upprätta en fristående trackingstudie
  Även om en Omnibus vanligtvis inte tillåter dig att definiera alla fältparametrar, bör du nu fundera lite på rätt målgrupp för ditt ämne, antalet deltagare och frekvensen för din tracker. Anpassa dessa parametrar till dina individuella behov.
 5. Uppgradera din trackingstudie
  När du upprepar samma steg från omgång till omgång kommer du snart att identifiera sätt att bättre integrera trackingen i din affärspraxis. Du kanske har några skript som analyserar hela datan med en knapptryckning. Du kan även tänka dig interaktiva dashboards som uppdaterar tidsserierna automatiskt och låter dig utforska förändringar.

Relaterade artiklar

Kolla in dessa relaterade artiklar för att lära dig mer

En guide för trackingstudier

Trackingstudier analyserar hur konsumenternas åsikter förändras över tid. Även om det är det viktigaste verktyget för varumärken att kontinuerligt mäta sin framgång, är det ofta ganska utmanande att skapa trackingstudier.

Läs mer

Testa din tracker med vår Omnibus

Norstat genomför sin webbaserade omnibus varje vecka under hela året. Undersökningen genomförs bland ett representativt urval av befolkningen som har tillgång till internet och är 15 år eller äldre. Vi genomför 1 000 intervjuer per vecka.

Läs mer

Övervaka din tracker med en dashboard

Få alla dina varumärkesdata samlade på ett ställe, visualiserade och enklare att dra slutsatser från. I det format du behöver och med hjälp nära till hands. Allt för en smidigare beslutsprocess än någonsin.

Läs mer

Redo att komma igång?

Vi har experter som kan visa dig relevanta fall och hur du kan dra nytta av en trackingstudie.

Kom igång