Badania Trackingowe

Badania trackingowe pomagają w ciągłym monitorowaniu tematu badawczego poprzez wielokrotne wypełnianie tego samego kwestionariusza i porównywanie zmian punktów danych w czasie. Korzyści płynące z trackera to możliwość identyfikowania problemów w czasie rzeczywistym, porównywanie danych, mierzenie, czy cele są osiągane oraz zrozumienie, w jaki sposób wewnętrzne zmiany wpływają na rynek i klientów.

Czym jest badanie trackingowe?

Badanie trackingowe (lub tracker) to ogólny termin określający badania prowadzone w czasie w celu śledzenia i mierzenia wyników marki i konkurencji. Badania te mogą mieć charakter ciągły lub okresowy, dostosowany do sezonowych wzorców lub strategicznych inicjatyw marketingowych w celu oceny ich wpływu na pozycję konkurencyjną marki.

Badania trackingowe pomagają w ciągłym monitorowaniu tematu badawczego poprzez wielokrotne wypełnianie tego samego kwestionariusza i porównywanie zmian punktów danych w czasie.

Tematy, które możesz chcieć śledzić jako firma, zazwyczaj obejmują zmiany w grupie docelowej (np. dane demograficzne, wartości, postawy, konsumpcja mediów), postrzeganie marki (np. wizerunek), doświadczenia klientów (np. częstotliwość zakupów, zadowolenie klientów, utrzymanie klientów) po skuteczność kampanii reklamowych (np. świadomość marki). Ponadto badania trackingowe są bardzo powszechne w sondażach wyborczych, np. monitorowanie preferencji dla partii politycznych lub istotności i znaczenia niektórych tematów dla wyborców.

Jak skonfigurować badanie trackingowe?

Przyjrzyjmy się typowym rozważaniom i najlepszym praktykom podczas konfigurowania nowego badania trackingowego lub zmiany istniejącego. W idealnym świecie starałbyś się unikać zmiany aktualnego trackera, ponieważ każda zmiana metody lub kwestionariusza może wpłynąć na serie czasowe. Dlatego kluczowe jest zachowanie wysokiej porównywalności wszystkich punktów w czasie.

Oto 5 kroków do zainicjowania badania trackingowego:

 1. Zdefiniuj fundamenty swojego trackera
  Do czego dążysz? Niewspomagana lub wspomagana świadomość marki, lepszy wizerunek marki, wysokie wykorzystanie produktu (tj. udział w rynku) lub wysoki wskaźnik Net Promoter Score? Mogą to być kamienie węgielne badania trackingowego. Użyj kilku bardzo krótkich i prostych pytań, aby ocenić zmienne docelowe.
 2. Przetestuj wstępnie swoje pytania w badaniu Omnibus
  Skorzystaj z internetowego lub telefonicznego omnibusa, aby uzyskać pierwsze odpowiedzi na te pytania. Większość dostawców dostarcza dodatkowe zmienne w tle podczas rezerwacji Omnibusa. Pozwoli to zagłębić się w dane i wykryć wzorce. Sprawdź, czy wyniki są zgodne z wcześniejszymi ustaleniami i czy jakość danych spełnia Twoje oczekiwania.
 3. Powtórz badanie z tym samym Omnibusem
  . Po kilku tygodniach należy powtórzyć badanie z tym samym Omnibusem. Spróbuj dowiedzieć się, co zmieniło się w czasie i w jakim stopniu. Może nawet spodziewałeś się zmian, które nie pojawiły się w danych. Czy masz hipotezę wyjaśniającą te efekty? Uwzględnij w badaniu dodatkowe pytania, które mogą pomóc w wyjaśnieniu wyników w przyszłości.
 4. Konfiguracja samodzielnego badania trackingowego
  Chociaż Omnibus zwykle nie pozwala na zdefiniowanie wszystkich parametrów pola, powinieneś teraz zastanowić się nad odpowiednią grupą docelową dla swojego tematu, liczbą uczestników i częstotliwością trackera. Dostosuj te parametry do swoich indywidualnych potrzeb.
 5. Uaktualnij badanie trackingowe
  Powtarzając te same kroki z fali na falę, wkrótce zidentyfikujesz sposoby na lepsze włączenie śledzenia do swojej praktyki biznesowej. Możesz mieć kilka skryptów, które analizują całe dane po naciśnięciu przycisku. Można nawet pomyśleć o interaktywnych pulpitach nawigacyjnych, które automatycznie aktualizują szeregi czasowe i pozwalają badać zmiany.

Powiązane artykuły

Sprawdź te powiązane artykuły, aby dowiedzieć się więcej

Przewodnik badacza po badaniach trackingowych

Badania trackingowe analizują zmieniające się w czasie poglądy konsumentów. Chociaż jest to najważniejsze narzędzie dla marek do ciągłego porównywania ich sukcesu, tworzenie badań trackingowych jest bardzo często dość trudne.

Czytaj więcej

Przetestuj swój tracker z naszym Omnibusem

Norstat przeprowadza swój internetowy omnibus co tydzień przez cały rok. Badanie jest przeprowadzane wśród reprezentatywnej próby populacji, która ma dostęp do Internetu i jest w wieku 15 lat lub starsza. Przeprowadzamy 1000 wywiadów tygodniowo.

Czytaj więcej

Monitorowanie trackera za pomocą pulpitu nawigacyjnego

Wszystkie dane dotyczące marki zebrane w jednym miejscu, zwizualizowane i łatwiejsze do wyciągnięcia wniosków. W wymaganym formacie i z pomocą pod ręką. Wszystko po to, by proces decyzyjny przebiegał sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Czytaj więcej

Gotowy do rozpoczęcia?

Mamy ekspertów, którzy pokażą Ci stosowne referencje i pomogą dowiedzieć się jak skorzystać z badania trackingowego.

Rozpocznij