Motivation till att delta i en panel

För att upprätthålla en hög datakvalitet är det mycket viktigt att se till att alla våra panelmedlemmars behov tillgodoses. Detta inkluderar att tillgodose deras olika motivationsbehov och förstå motivationen bakom medlemskap i onlinepaneler.

En av de viktigaste uppgifterna för våra panelchefer på Norstat är att bygga relationer med våra panelmedlemmar, är mer än att bara skicka ut inbjudningar till undersökningar och betala ut Norstat-mynt. Vårt mål är att vinna deras förtroende och lyssna på deras åsikter, eftersom detta är en förutsättning för att få öppna och uppriktiga svar i enkäter. Allt vi gör kan ha en inverkan på våra panelmedlemmars vilja att delta i framtiden och deras övergripande svarskvalitet.

För att upprätthålla en hög nivå av motivation och svarskvalitet bland våra panelmedlemmar ägnar vi extra uppmärksamhet åt att följa upp deras nöjdhet. Vi vet att motivationen att gå med i en onlinepanel och svara på enkäter varierar kraftigt bland våra medlemmar. Det är viktigt att förstå de olika motiv som driver aktivt deltagande för att säkerställa att deras svar fortsätter att vara av hög kvalitet.

Vad motiverar medlemmarna i Norstatpanelen?

I september 2023 skickade vi ut en enkät till vår norska panel, som innehöll följande fråga: “Vad är din främsta motivation till att vara en del av Norstatpanelen?”. Eftersom vi var intresserade av deras primära motivation kunde de bara välja ett av alternativen nedan.

Som förväntat motiveras ett stort antal deltagare i huvudsak av att bli belönade med Norstat-mynt eller prisdragningar. Det är absolut inget fel med det. Vi (och alla andra i branschen) använder incitament för att göra det mer attraktivt att delta i undersökningar, särskilt för målgrupper som är mer komplicerade att nå. Därför fungerar incitament inte bara som ett tecken på tacksamhet för våra panelmedlemmar, utan också som en metod för att representera alla sociodemografiska grupper i vår panel på ett jämlikt sätt.

Som en försiktighetsåtgärd bör du komma ihåg att de incitament som erbjuds av vår panel, precis som alla andra, knappast kommer att uppfylla de överdrivna förväntningarna hos så kallade “incitamentsjägare”. Det finns flera skäl till detta, och det handlar inte bara om att hålla våra kostnader nere. Det beror främst på att vi inte vill använda monetära incitament som det främsta motivet för att gå med i vår panel eller delta i en undersökning. Istället ser vi incitament som en liten förstärkning av en redan befintlig inre motivation, en försiktig knuff. Om det helt saknas personlig motivation för att ge detaljerade svar i ett onlineformulär är det osannolikt att dina svar kommer att bidra till ett välgrundat beslutsfattande. Vi bör också ta hänsyn till att någon som enbart motiveras av incitament och saknar personligt intresse kanske inte har motivationen att fylla i en fullständig enkät, särskilt inte en längre enkät.

Eftersom vi anser att incitament endast bör fungera som en förstärkning av den interna motivationen, försöker vi minska kommunikationen av incitament till ett minimum. Istället lyfter vi fram motivationsfaktorer som nöje, underhållning, förströelse eller nyfikenhet. Och en stor andel av våra panelmedlemmar uppger att de är en del av vår gemenskap för att de är intresserade av marknadsundersökningar eller för att de tycker om att uttrycka sina åsikter med oss.

I samma undersökning hade vi en uppföljningsfråga för att se om det fanns andra motivationsfaktorer bakom att gå med i Norstatpanelen. Vi har också märkt att många av våra medlemmar ser det som sin medborgerliga plikt att svara på enkäter, och att de uppskattar möjligheten att hjälpa företag att förbättra sina produkter och tjänster.

Vi ser att många av våra panelmedlemmar har en inneboende motivation för att delta i undersökningar, och att de inte nödvändigtvis behöver ersättning för det. Om man tittar på siffrorna så uppgav mer än 50 % att deras främsta motivation för att delta i panelen beror på interna motiv och egenintresse, och att de inte tjänar pengar – även när de fick en direkt fråga om det.

Så vad är vår poäng här? Om en så stor andel människor har andra motiv än att tjäna pengar, bör vi se till att vår forskning uppfyller deras förväntningar och inte verkar värdelös för dem. Det innebär att våra frågeformulär måste vara relevanta, informativa och till och med underhållande för alla respondenter. Vi måste också se till att de känner att deras röst blir hörd och att resultaten får genomslag. Om vi skulle se incitament som den enda lösningen för att bekämpa sjunkande svarsfrekvenser, skulle vi riskera att locka fler människor som bara är intresserade av att få belöningar, medan vi stöter bort dem som vill göra ett värdefullt bidrag.

Vill du veta mer om hur vi hanterar våra paneler och säkerställer högkvalitativa svar? Läs gärna våra relaterade artiklar nedan, eller kontakta oss!

Relaterade artiklar

Läs mer om hur vi säkerställer datakvalitet med Norstatpanel

Våra konsumentpaneler

Norstatpanelen är ryggraden i vår verksamhet, och vi är mycket stolta över att vårda den. Vi vet att kvaliteten på dina insikter är beroende av kvaliteten på vår panel. Med Norstat kan du lita på att de data du får från våra studier är korrekta, pålitliga och skräddarsydda för dina specifika krav.

Läs mer

Säkerställa panelens kvalitet

I jakten på tillförlitliga data som kan ligga till grund för viktiga beslut kan betydelsen av en högkvalitativ panel inte överskattas. Men vad är det egentligen som definierar panelkvalitet, och hur upprätthåller vi den?

Läs mer