Motivatsioon paneeliga liitumiseks

Andmete kõrge kvaliteedi säilitamiseks on väga oluline tagada, et meie paneeli liikmed oleksid rahulolevad. See hõlmab nende motiveerimist ja veebipaneeli liikmelisuse argumentide mõistmist.

Üks Norstati tähtsamatest ülesannetest on luua usaldusväärne suhe paneeli liikmetega. Meie eesmärk on nende murede kuulamine, mis on eeltingimuseks, saamaks uuringutele avatud ja siirad vastused. Kõik, mida me teeme, võib mõjutada meie paneeli liikmete valmisolekut tulevikus uuringutes osaleda ning nende üldist vastuste kvaliteeti.

Selleks, et hoida meie paneeli liikmete motivatsiooni ja vastuste kvaliteeti kõrgel tasemel, pöörame erilist tähelepanu nende rahulolu jälgimisele. Me teame, et motivatsioon veebipaneeliga liitumiseks ja küsitlustele vastamiseks on meie liikmete seas väga erinev. Oluline on mõista erinevaid motiive, mis ajendavad aktiivset osalemist, et tagada nende vastuste jätkuv kõrge kvaliteet.

Mis motiveerib Norstatpaneli liikmeid?

2023. aasta septembris saatsime oma Norra paneelile küsitluse, mis sisaldas järgmist küsimust: “Mis on Teie peamine motivatsioon olla Norstatpaneli liige?”. Kuna meid huvitas nende esmane motivatsioon, said nad valida ainult ühe võimaluse.

Nagu eeldasime, on suur osa vastajatest enim motiveeritud meie tasusüsteemis saadavatest Norstati müntidest või kvartaalsetest loosimistest. Selles ei ole absoluutselt midagi halba. Meie (nagu teisedki küsitlusfirmade esindajad) kasutame stiimuleid, muutmaks uuringutes osalemine atraktiivsemaks, eriti sihtrühmade puhul, kelle vastuseid on keerulisem saada. Seega ei ole stiimulite jagamine mitte ainult tänutäheks, vaid ka meetodiks, mis võimaldab uuringutes võrdselt esindada kõiki sotsiaal-demograafilisi sihtgruppe.

Jagatavad hüved pole küll sedavõrd suured, et olla põhjuseks n-ö stiimulijahtijatele, kes vastavad uuringutele vaid sel eesmärgil. Sellel on mitu põhjust ning need pole seotud kulude kokkuhoidmisega. Peamiseks põhjuseks see, et me ei taha kasutada stiimuleid peamise motivaatorina meie veebipaneeliga liitumiseks ja uuringutes osalemiseks. Selle asemel näeme hüvesid kui väikest tõukejõudu juba olemasolevale sisemisele motivatsioonile. Kui motivatsioon veebiküsimustikus üksikasjalike vastuste andmiseks puuduks täiesti, ei aitaks vastused kaasa ka uuringuandmete põhjal teadlike otsuste tegemisele. Samuti tuleb arvestada, et kellelgi, keda motiveerivad üksnes hüved ja puudub isiklik huvi, ei pruugi olla motivatsiooni pikemate uuringute täitmiseks..

Kuna usume, et stiimulid peaksid toimima ainult motivatsiooni ergutajana, püüame hoida neid pigem madalana. Selle asemel tõstame esile meelelahutuslikke ja põnevaid aspekte. Ning tõepoolest, suur osa meie paneeli liikmetest väidab, et nad kuuluvad meie veebiuuringute kogukonda, kuna nad on huvitatud turu-uuringutest ning soovivad oma arvamust avaldada.

Samas uuringus oli meil ka lisaküsimus saamaks teada, kas Norstatpaneliga liitumisel on lisaks muid motivatsioonitegureid. Märkasime, et paljud liikmed peavad küsitlustele vastamist oma kodanikukohuseks ning naudivad võimalust aidata ettevõtetel oma tooteid ja teenuseid arendada.

Näeme, et paljudel meie paneeli liikmetel on sisemine motivatsioon uuringutes osaleda ja nad ei vaja selle eest tingimata hüvesid. Vaadates numbreid, väitis üle 50%, et nende peamine motivatsioon paneelis osalemiseks on sisemised motivaatorid, mitte raha teenimine.

Seega – mida üritame teile öelda? Kui nõnda suur osa inimestest leiab motivatsiooni muust kui raha teenimine, saame tagada, et meie uuringud vastavad ootustele ning on vajalikud. See tähendab, et meie küsimustikud peavad olema vastajate jaoks asjakohased, informatiivsed ning kohati isegi meelelahutuslikud. Samuti peaksime suutma tagada tunde, et nende hääl on kuuldavaks tehtud ning uuringute tulemused avaldavad päriselt mõju. Kui näeksime stiimuleid ainsa lahendusena langeva vastamismäära vastu võitlemiseks, riskiksime sellega, et meelitame ligi inimesi, kes on huvitatud vaid preemiate saamisest, tõrjudes samal ajal neid, kes soovivad anda oma väärtuslikku panust.

Kas soovite rohkem teada saada, kuidas oma paneele haldame ja kvaliteetseid vastuseid tagame? Saate lugeda meie artikleid või meiega ühendust võtta!

Seotud artiklid

Loe lähemalt, kuidas me Norstatpaneli abil andmete kvaliteeti tagame.

Meie eelvärvatud panelistidega veebipaneelid

Norstatpanel on meie tegevuse selgroog ja ning oleme selle üle väga uhked. Teame, et teie andmete kvaliteet sõltub meie paneeli kvaliteedist. Norstatiga koostööd tehes võite olla kindlad, et uuringutest saadud andmed on täpsed, usaldusväärsed ja küsimustikud teie vajadustele kohandatud.

Loe lähemalt

Veebipaneeli kvaliteedi tagamine

Otsides usaldusväärseid andmeid, mis on otsustusprotsesside aluseks, ei saa üle hinnata kvaliteetse paneeli olulisust. Kuid mis määrab vastajate paneeli kvaliteedi ja kuidas me seda tagame?

Loe lähemalt