Motiivit osallistua paneeliin

Tietojen korkean laadun ylläpitämiseksi on erittäin tärkeää varmistaa, että kaikkien paneelin jäsenten tarpeet täytetään. Tähän kuuluu myös erilaisiin motivaatiotarpeisiin vastaaminen ja verkkopaneelin jäsenyyden taustalla olevien motiivien ymmärtäminen.

Yksi Norstatin paneelipäälliköiden tärkeimmistä tehtävistä on rakentaa suhteita paneelin jäseniin, jotka eivät rajoitu pelkästään tutkimuskutsujen lähettämiseen ja Norstat-kolikoiden maksamiseen. Tavoitteenamme on ansaita heidän luottamuksensa ja kuunnella heidän huolenaiheitaan, sillä tämä on edellytys sille, että kyselytutkimuksissa saadaan avoimia ja vilpittömiä vastauksia. Yksi kiistaton totuus on se, että kaikki, mitä teemme, saattaa vaikuttaa paneelin jäsenten halukkuuteen osallistua tulevaisuudessa ja heidän vastaustensa yleiseen laatuun.

Jotta paneelin jäsenten motivaatio ja vastausten laatu pysyisivät korkealla tasolla, kiinnitämme erityistä huomiota heidän tyytyväisyytensä seurantaan. Tiedämme, että jäsenten motivaatio liittyä verkkopaneeliin ja vastata kyselyihin vaihtelee suuresti. Aktiiviseen osallistumiseen johtavien erilaisten motiivien ymmärtäminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa vastausten jatkuva korkea laatu.

Mikä motivoi Norstatpanelin jäseniä?

Syyskuussa 2023 lähetimme norjalaiselle paneelillemme kyselytutkimuksen, johon sisältyi seuraava kysymys: “Mikä on ensisijainen motiivisi olla osa Norstatpanelia?”. Koska olimme kiinnostuneita heidän ensisijaisesta motivaatiostaan, he pystyivät valitsemaan vain yhden vaihtoehdon.

Kuten odotettua, suuri osa osallistujista on motivoitunut pääasiassa Norstat-kolikoilla tai hinta-arvonnalla palkitsemisesta. Siinä ei ole mitään väärää. Me (ja kaikki muutkin alan toimijat) käytämme kannustimia tehdaksemme tutkimuksiin osallistumisesta houkuttelevampaa, erityisesti sellaisten kohderyhmien osalta, jotka on hankalampi tavoittaa. Näin ollen kannustimet eivät ole ainoastaan kiitollisuuden osoitus paneelin jäsenillemme, vaan myös menetelmä, jonka avulla kaikki sosiodemografiset ryhmät ovat tasapuolisesti edustettuina paneelissa.

Varotoimenpiteenä on syytä pitää mielessä, että paneelimme tarjoamat kannustimet, kuten kaikki muutkin, tuskin vastaavat niin sanottujen “kannustimien metsästäjien” liiallisia odotuksia. Tähän on useita syitä, eikä kyse ole vain kustannusten pitämisestä alhaisina. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että emme halua käyttää rahallisia kannustimia pääasiallisena motivaattorina liittyä paneeliimme tai osallistua kyselyyn. Sen sijaan näemme kannustimet pienenä piristysruiskeena jo olemassa olevalle sisäiselle motivaatiolle, lempeänä sysäyksenä reunan yli. Kun henkilökohtainen motivaatio yksityiskohtaisten vastausten antamiseen verkkokyselyssä puuttuu kokonaan, vastaukset eivät todennäköisesti edistä tietoon perustuvaa päätöksentekoa. On myös otettava huomioon, että henkilö, joka on motivoitunut ainoastaan kannustimiin ja jolla ei ole henkilökohtaista kiinnostusta, ei välttämättä ole motivoitunut täyttämään koko kyselyä, varsinkaan pidempää kyselyä..

Koska uskomme, että kannustimien pitäisi toimia vain sisäisen motivaation lisääjinä, pyrimme vähentämään kannustimista tiedottamisen minimiin. Sen sijaan korostamme motivaattoreita, kuten hauskuutta, viihdettä, ajanvietettä tai uteliaisuutta. Suuri osa paneelimme jäsenistä ilmoittaa olevansa osa yhteisöämme, koska he ovat kiinnostuneita markkinatutkimuksesta tai koska he haluavat ilmaista mielipiteensä kanssamme.

Samassa kyselyssä oli myös jatkokysymys, jolla selvitettiin, oliko Norstatpaneliin liittymisen taustalla muita motivaatiotekijöitä. Huomasimme myös, että monet jäsenistämme pitävät kyselyihin vastaamista kansalaisvelvollisuutenaan ja nauttivat mahdollisuudesta auttaa yrityksiä parantamaan tuotteitaan ja palvelujaan.

Huomaamme, että monilla paneelimme jäsenillä on luontainen motivaatio kyselyihin osallistumiseen, eivätkä he välttämättä tarvitse siitä korvausta. Jos tarkastellaan lukuja, yli 50 prosenttia ilmoitti, että heidän ensisijainen motivaationsa osallistua paneeliin johtuu sisäisistä motivaattoreista ja oman edun tavoittelusta, ei rahan ansaitsemisesta – jopa silloin, kun heiltä suoraan kysyttiin asiasta.

Mitä me siis haluamme sanoa? Jos näin suurella osalla ihmisistä on muitakin motiiveja kuin rahan ansaitseminen, meidän on varmistettava, että tutkimuksemme vastaa heidän odotuksiaan eikä vaikuta hyödyttömältä. Tämä tarkoittaa, että kyselylomakkeiden on oltava merkityksellisiä, informatiivisia ja jopa viihdyttäviä kaikkien vastaajien kannalta. Meidän on myös varmistettava, että he tuntevat äänensä tulevan kuulluksi ja että tuloksilla on vaikutusta. Jos pitäisimme kannustimia ainoana ratkaisuna laskevien vastausprosenttien torjuntaan, vaarana olisi, että houkuttelisimme yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita vain palkkioiden saamisesta, ja karkottaisimme ne, jotka haluavat antaa arvokkaan panoksen.

Haluatko tietää lisää siitä, miten hallinnoimme paneelejamme ja varmistamme laadukkaat vastaukset? Lue alla olevat aiheeseen liittyvät artikkelit tai ota rohkeasti yhteyttä meihin!

Related articles

Lue lisää siitä, miten varmistamme tietojen laadun Norstatpanelin avulla.

Kuluttajapaneelit

Norstatpanel on toimintamme selkäranka, ja olemme ylpeitä sen vaalimisesta. Tiedämme, että tietojesi laatu riippuu paneelimme laadusta. Norstatin avulla voit luottaa siihen, että tutkimuksistamme saatavat tiedot ovat tarkkoja, luotettavia ja räätälöityjä juuri sinun tarpeisiisi.

Lue lisää

Paneelin laadun varmistaminen

Laadukkaan paneelin merkitystä ei voi liikaa korostaa, kun pyritään saamaan luotettavia tietoja, jotka tukevat tärkeää päätöksentekoa. Mutta mikä tarkalleen ottaen määrittelee paneelin laadun ja miten sitä ylläpidetään?

Lue lisää