Motiver for at deltage i et panel

For at opretholde et højt niveau af datakvalitet er det meget vigtigt at sikre, at alle vores panelmedlemmers behov bliver opfyldt. Det omfatter at opfylde deres forskellige motivationsbehov og forstå motivationen bag medlemskab af onlinepaneler.

En af de vigtigste opgaver for vores panelmanagere hos Norstat er at opbygge relationer til vores panelmedlemmer, som rækker ud over blot at sende invitationer til undersøgelser og udbetale Norstat-mønter. Vores mål er at vinde deres tillid og lytte til deres bekymringer, da det er en forudsætning for at få åbne og oprigtige svar i undersøgelserne. En ubestridelig sandhed er, at alt, hvad vi gør, kan have indflydelse på vores panelmedlemmers vilje til at deltage i fremtiden og deres overordnede svarkvalitet.

For at opretholde et højt niveau af motivation og svarkvalitet blandt vores panelmedlemmer, er vi ekstra opmærksomme på at overvåge deres tilfredshed. Vi ved, at motivationen for at deltage i et onlinepanel og besvare spørgeskemaer varierer meget blandt vores medlemmer. Det er vigtigt at forstå de forskellige motivationer, der driver aktiv deltagelse, for at sikre den fortsatte høje kvalitet af deres svar.

Hvad motiverer Norstatpanelets medlemmer?

I september 2023 sendte vi en undersøgelse ud til vores norske panel, som indeholdt følgende spørgsmål: “Hvad er din primære motivation for at være en del af Norstatpanelet?”. Fordi vi var interesserede i deres primære motivation, kunne de kun vælge én mulighed.

Som forventet er et stort antal deltagere motiveret af at blive belønnet med Norstat-mønter eller lodtrækningspriser. Det er der absolut intet galt med. Vi (og alle andre i branchen) bruger incitamenter til at gøre det mere attraktivt at deltage i undersøgelser, især for målgrupper, der er mere komplicerede at nå. Derfor fungerer incitamenter ikke kun som tegn på taknemmelighed for vores panelmedlemmer, men også som en metode til at repræsentere alle sociodemografiske grupper ligeligt i vores panel.

Som en sikkerhedsforanstaltning bør du huske på, at de incitamenter, som vores panel tilbyder, ligesom alle andre, næppe vil opfylde de overdrevne forventninger hos såkaldte “incitamentsjægere”. Det er der flere grunde til, og det handler ikke kun om at holde vores omkostninger nede. Det skyldes hovedsageligt, at vi ikke ønsker at bruge monetære incitamenter som hovedmotivation for at blive medlem af vores panel eller deltage i en undersøgelse. I stedet ser vi incitamenter som et lille boost til en allerede eksisterende indre motivation, et blidt skub ud over kanten. Når der er et fuldstændigt fravær af personlig motivation til at give detaljerede svar i et online spørgeskema, er det usandsynligt, at dine svar vil bidrage til informeret beslutningstagning. Vi bør også overveje, at en person, der udelukkende er motiveret af incitamenter og ikke har nogen personlig interesse, måske ikke er motiveret til at udfylde et helt spørgeskema, især ikke et længere et..

Da vi mener, at incitamenter kun bør fungere som et boost for den interne motivation, forsøger vi at reducere kommunikationen af incitamenter til et minimum. I stedet gør vi meget ud af at fremhæve motivationsfaktorer som sjov, underholdning, adspredelse eller nysgerrighed. Og faktisk siger en stor del af vores panelmedlemmer, at de er en del af vores fællesskab, fordi de har en interesse i markedsundersøgelser, eller fordi de kan lide at udtrykke deres meninger sammen med os.

I den samme undersøgelse havde vi et opfølgende spørgsmål for at se, om der var andre motivationsfaktorer bag at deltage i Norstatpanel. Vi har også bemærket, at mange af vores medlemmer ser det som deres borgerpligt at besvare undersøgelser, og at de nyder muligheden for at hjælpe virksomheder med at forbedre deres produkter og tjenester.

Vi kan se, at mange af vores panelmedlemmer har en indre motivation for at deltage i undersøgelser, og at de ikke nødvendigvis har brug for kompensation for det. Hvis man kigger på tallene, så angav mere end 50%, at deres primære motivation for at deltage i panelet skyldes indre motivation og egeninteresse, og ikke at tjene penge – selv når de blev spurgt direkte om det.

Så hvad er vores pointe her? Hvis en så stor andel af mennesker har andre motiver end at tjene penge, bør vi sikre os, at vores forskning lever op til deres forventninger og ikke virker ubrugelig for dem. Det betyder, at vores spørgeskemaer skal være relevante, informative og endda underholdende for alle respondenter. Vi er også nødt til at sikre, at de føler, at deres stemme bliver hørt, og at resultaterne har en effekt. Hvis vi ser incitamenter som den eneste løsning til at bekæmpe faldende svarprocenter, risikerer vi at tiltrække flere mennesker, der kun er interesserede i at få belønninger, mens vi frastøder dem, der ønsker at yde et værdifuldt bidrag.

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan vi administrerer vores paneler og sikrer svar af høj kvalitet? Læs vores relaterede artikler nedenfor, eller kontakt os gerne!

Related articles

Læs mere om, hvordan vi sikrer datakvalitet med Norstatpanel

Vores forbrugerpaneler

Norstatpanelet er rygraden i vores virksomhed, og vi sætter en stor ære i at pleje det. Vi ved, at kvaliteten af dine indsigter afhænger af kvaliteten af vores panel. Med Norstat kan du stole på, at de data, du modtager fra vores undersøgelser, er nøjagtige, pålidelige og skræddersyede til dine specifikke behov.

Læs mere her

Sikring af panelets kvalitet

I jagten på pålidelige data, der understøtter vigtige beslutninger, kan betydningen af et panel af høj kvalitet ikke overvurderes. Men hvad definerer egentlig panelkvalitet, og hvordan opretholder vi den?

Læs mere her