Motivasjoner for å delta i et panel

For å opprettholde høye nivåer av datakvalitet, er det av stor betydning å sikre at alle våre panelmedlemmers behov blir dekket. Dette inkluderer å møte deres ulike motivasjonsbehov og forstå motivasjonen bak nettpanelmedlemskap.

En av de viktigste oppgavene for våre panelledere i Norstat er å bygge relasjoner med panelmedlemmene våre, som går utover bare å sende ut spørreundersøkelsesinvitasjoner og betale ut Norstat-mynter. Vårt mål er å vinne deres tillit og lytte til deres bekymringer, da dette er en forutsetning for å få åpne og oppriktige svar i spørreundersøkelser. En ubestridelig sannhet er at alt vi gjør kan ha innvirkning på panelmedlemmenes vilje til å delta i fremtiden og deres generelle responskvalitet.

For å opprettholde et høyt nivå av motivasjon og responskvalitet blant panelmedlemmene våre, legger vi ekstra vekt på å overvåke deres tilfredshet. Vi vet at motivasjonen for å bli med i et nettpanel og svare på spørreundersøkelser varierer sterkt blant våre medlemmer. Det er viktig å forstå de ulike motivasjonene som driver aktiv deltakelse for å sikre fortsatt høy kvalitet på svarene deres.

Hva motiverer Norstatpanel-medlemmer?

I september 2023 sendte vi ut en spørreundersøkelse til vårt norske panel, som inneholdt følgende spørsmål: «Hva er din primære motivasjon for å være en del av Norstatpanelet?». Fordi vi var interessert i deres primære motivasjon, kunne de bare velge ett alternativ.

Som forventet er et stort antall deltakere i hovedsak motivert av å bli belønnet med Norstat-mynter eller pristrekninger. Det er absolutt ingenting galt med det. Vi (og alle andre i bransjen) bruker insentiver for å gjøre det mer attraktivt å delta i undersøkelser, spesielt for målgrupper som er mer kompliserte å nå. Derfor tjener insentiver ikke bare som et tegn på takknemlighet for panelmedlemmene våre, men også som en metode for å representere alle sosiodemografiske grupper i panelet vårt.

Som en forholdsregel bør du huske på at insentivene som tilbys av panelet vårt, som alle andre, neppe vil møte de overdrevne forventningene til såkalte “insentivjegere”. Det er noen årsaker til dette, og ikke bare et spørsmål om å holde kostnadene lave. Det er hovedsakelig fordi vi ikke ønsker å bruke pengeinsentiver som hovedmotivator for å bli med i panelet vårt eller delta i en undersøkelse. I stedet ser vi insentiver som et lite løft for en allerede eksisterende indre motivasjon, et forsiktig dytt over kanten. Når det er et fullstendig fravær av personlig motivasjon for å gi detaljerte svar i et online spørreskjema, er det usannsynlig at svarene dine vil bidra til informert beslutningstaking. Vi bør også vurdere at noen som utelukkende er motivert av insentiver og mangler personlig interesse kanskje ikke har motivasjonen til å fullføre en fullstendig undersøkelse, spesielt en lengre en.

Siden vi mener insentiver kun skal virke som et løft for intern motivasjon, prøver vi å redusere formidlingen av insentiver til et minimum. I stedet gjør vi et poeng av å fremheve motivatorer som moro, underholdning, avledning eller nysgjerrighet. Og faktisk, en stor andel av panelmedlemmene våre oppgir at de er en del av samfunnet vårt fordi de har en interesse for markedsundersøkelser eller fordi de liker å uttrykke sine meninger med oss.

I samme undersøkelse hadde vi et oppfølgingsspørsmål for å se om det var andre motivasjonsfaktorer bak å melde seg inn i Norstatpanel. Vi la også merke til at mange av våre medlemmer ser på det som deres samfunnsplikt å svare på spørreundersøkelser, i tillegg til å nyte muligheten til å hjelpe bedrifter med å forbedre produktene og tjenestene sine.

Vi ser at mange av panelmedlemmene våre har en iboende motivasjon for å ta undersøkelser, og at de ikke nødvendigvis trenger kompensasjon for det. Hvis du ser på tallene, oppga mer enn 50 % at deres primære motivasjon for å delta i panelet skyldes interne motivatorer og egeninteresser, og ikke å tjene penger – selv når de ble direkte spurt om det.

Så, hva er poenget vårt her? Hvis en så stor andel av mennesker har andre motiver enn å tjene penger, bør vi sørge for at vår forskning oppfyller deres forventninger og ikke virker ubrukelig for dem. Dette betyr at spørreskjemaene våre må være relevante, informative og til og med underholdende for alle respondenter. Vi må også sørge for at de føler stemmen deres blir hørt og at resultatene har en innvirkning. Hvis vi skulle se på insentiver som den eneste løsningen for å bekjempe synkende svarprosent, ville vi risikere å tiltrekke oss flere som kun er interessert i å få belønning, samtidig som vi frastøter de som ønsker å gi en verdifull innsats.

Interessert i å lære mer om hvordan vi administrerer panelene våre og sikrer høykvalitetssvar? Les våre relaterte artikler nedenfor, eller kontakt oss gjerne!

Related articles

Les mer om hvordan vi sikrer datakvalitet med Norstatpanel

Våre forbrukerpaneler

Norstatpanelet er ryggraden i vår virksomhet, og vi setter en stor ære i å pleie det. Vi vet at kvaliteten på din innsikt er avhengig av kvaliteten på panelet vårt. Med Norstat kan du stole på at dataene du mottar fra studiene våre er nøyaktige, pålitelige og skreddersydd til dine spesifikke krav.

Les mer

Sikre panelkvalitet

I jakten på pålitelige data som underbygger avgjørende beslutningstaking, kan ikke viktigheten av et panel av høy kvalitet overvurderes. Men hva er det egentlig som definerer panelkvalitet, og hvordan opprettholder vi den?

Les mer