Tunne oma maailma

Pakume andmeid, mida usaldada, et teha läbimõeldud otsuseid.

Millest koosneb teie maailm?

Lähtudes teie arusaamadest ja uurimisvajadustest, saame koguda ja edastada usaldusväärseid andmeid mis tahes teema või sihtrühma kohta, mis vastavad teie uurimis eesmärkidele. Toome teieni kvaliteetsed ja usaldusväärsed andmed, millele tuginedes saate teha põhjendatud ja kvaliteetsed otsused.

Tunne oma maailma

Toetame enam kui 1800 turu-uuringufirmat, brändi, meedia- ja reklaamiagentuuri, kirjastus- ja konsultatsioonifirmat erinevates tööstusharudes, et tõhustada andmepõhiseid protsesse ning pakkuda usaldusväärseid uuringuid ja põhjalikku ülevaadet.

 • Turu mõistmine
 • Kliendikogemus
 • Brändi tulemuslikkus
 • Brändi võtmetegurite jälgimine
 • Innovatsioon ja tootearendus
 • UX & UI disain
 • Sihtgrupi segmenteerimine
 • Kontseptsiooni ja loovlahenduste testimine
 • Kampaania mõju ja reklaami efektiivsus
 • Ostukäitumine
 • Avaliku arvamuse küsitlused

Kes on teie sihtrühm?

Vastajad on meie teabeallikas. Laia katvusega veebipaneelide kaudu saame koguda andmeid teie soovitud õigest sihtrkühmast. Iga konkreetse uuringu jaoks kogume oma võrgustikust vastused nendelt, kes vastavad soovitud sihtrühmale. Andmed kogume esinduslikke kvoote ja valimisuurust jälgides, et kogutud tulemused oleksid kvaliteetsed ja usaldusväärsed.

Norstati vastajate paneel – tõelised vastused päris inimestelt

Meie veebipaneel on see, mis annab Norstatile eelise teiste ees. Meil on laia katvusega ja kõiki vajalikke sihtrühmi hõlmav võrgustik inimesi üle Euroopa, kes on nõustunud vastama meie klientide küsitlustele ja avaldama oma arvamust.

Parem allikas paremate andmete saamiseks

Õigete osalejate leidmine teie ainulaadse uuringu jaoks on oluline, et saada asjakohaseid ja kasulikke andmeid. Tänu meie ulatuslikule vastajate võrgustikule üle Euroopa saame tagada, et saate vastused otsitud tarbijatelt, kes esindavad kogu elanikkonda. Tulemuseks on usaldusväärsed ja põhjalikumaks analüüsiks sobivad andmed, Nii võite olla kindel, et saate oma uuringu jaoks kõige täpsemad ja asjakohasemad andmeid.

Loe lähemalt

Andmete kvaliteet on meile tähtis

Andmete kvaliteet sõltub paneeli representatiivsusest, usaldusväärsusest, tõepärasusest ja võimekusest. Me kogume ja säilitame profiiliandmeid iga paneeli liikme kohta, alates tavapärastest demograafilistest andmetest kuni autoni, millega nad sõidavad. Me kasutame mitmesuguseid kvaliteedikontrolle, et pidevalt jälgida vastajate käitumist ja tuvastada, kas keegi vastab ebatõeselt või ei ole tähelepanelik esitatud küsimuste osas.

Loe lähemalt

Kuidas saame vastajatega ühendust?

Meie meetodid

Me kasutame andmete kogumiseks ühte või mitut meetodit. See, millist meetodit või meetodeid kasutame, põhineb alati sellel, mis on teie uuringu jaoks kõige sobivam ja tõhusam. Meie kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid tagavad usaldusväärsete andmete kogumise mis tahes soovitud teema või sihtrühma kohta. Konkreetne meetod, mille me valime, põhineb sellele, mis on konkreetse olukorra jaoks parim, teaduslikult tõestatud, õiglane vastajate suhtes ja jätkusuutlik tööstusharu jaoks.

Lugege meie meetodite kohta täpsemalt

Veebipõhine andmete kogumine

Veebipõhise andmekogumise puhul ei tee me kompromisse kvaliteedi osas. Rohkem kui 3 miljonit kontrollitud ja kõrgelt motiveeritud tarbijat üle Euroopa on valmis osalema teie veebiuuringus.

Silmast-silma intervjuud ja telefoniintervjuud

Silmast-silma intervjuu – Meie silmast-silma intervjuud annavad põhjaliku ülevaate tarbijate käitumisest. Neid saab läbi viia tänaval, kaubanduskeskuses, kodus, töökohal või fookusgruppidena meie spetsiaalsetes ruumides. Telefoniintervjuud (CATI) – CATI abil saame viia läbi küsitluse juhusliku valimi alusel kaheksa Euroopa riigi elanikkonna hulgast.

Värbamine

Vastajate värbamine on usaldusväärsete andmete tagamisel oluline. Kontrollime kõiki vastajaid põhjalikult, olenemata sellest, kas kasutame veebipõhiseid või mitte veebipõhiseid värbamismeetodeid. Teeme kõik selleks, et teie fookusgrupp, tootetest, telefoniintervjuu või silast-silma intervjuu annaks teile kvaliteetsed andmed.

Milline on teie jaoks parim teenus?

Meie teenused

Meie pakkumised on kohandatud vastavalt erinevatele vajadustele. Alates sellest, et saate juurdepääsu paneelile ja teostate küsitluse ise, selleni, et teeme kõik ise ära. Või sobib teile paremini kiire veebiküsitlus või mõni muu meie digitaalne toode.

Vaata meie teenuseid