La oss bli kjent med din verden

Vi samler inn data du kan stole på, for dine viktigste beslutninger

Hva handler din verden om?

Basert på dine innsikt og forskningsbehov, kan vi samle inn og levere pålitelige data om ethvert emne eller målgruppe, skreddersydd for dine spesifikke ønsker og mål. Dataene våre er konsekvent av høyeste kvalitet, noe som sikrer at de er klare for din avgjørende analyse og beslutningstaking.

Vi kjenner din verden

Vi hjelper over 1800 selskaper på tvers av ulike bransjer med å muliggjøre pålitelig forskning, akselerere datadrevne prosesser og oppnå inntekstsvekst.

 • Markedsforståelse
 • Kundeopplevelse
 • Merkevareytelse
 • Merkevaretracking
 • Innovasjon og produktutvikling
 • UX og UI design
 • Målgruppesegmentering
 • Konsept og kreativ testing
 • Kampanje- og annonseeffektivitet
 • Shoppingatferd
 • Offentlig oppfatning og meningsmåling

Hvem er målgruppen din?

Respondentene er vår informasjonskilde. Vi har et omfattende nettverk av panelmedlemmer hvor vi velger ut de rette personene innenfor din målgruppe til å delta i studien. For hver spesifikke studie samler vi nøye inn respondenter fra vårt nettverk som matcher ønsket målgruppe. Dette gjøres i henhold til relevante variabler, og med riktig antall personer som trengs for at dataene skal være pålitelige og representative.

Norstat forbrukerpanel – ekte svar fra ekte mennesker

Vårt panel er kjernen av hva som definerer Norstat. Et omfattende nettverk av mennesker over hele Europa som har mottatt en invitasjon og sagt ja til å svare på våre kunders undersøkelser og dele sine meninger.

En bedre kilde for bedre data

Å finne de riktige deltakerne til din unike studie er avgjørende for å oppnå relevante og nyttige data. Basert på vårt omfattende nettverk av respondenter i Europa, sørger vi for at du får tilgang til forbrukerne du leter etter, som representerer hele befolkningen. Resultatet er en dypere og rikere forståelse av målgruppen din. Alt slik at du kan være trygg på at du får de absolutt mest nøyaktige og relevante dataene for studien din.

Les mer

Datakvalitet er kjernen vår

Datakvaliteten avhenger av panelets representativitet, pålitelighet, sammensetning og kapasitet. Vi samler inn og vedlikeholder profilinformasjon om hvert panelmedlem, fra vanlig demografi til hvilken bil de kjører og deres familiesituasjon. Vi gjennomfører en rekke kvalitetskontroller for å kontinuerlig overvåke respondentatferd og oppdage om noen svarer usant eller er uoppmerksomme på spørsmålene som stilles.

Les mer

Hvordan kan du nå dem?

Våre metoder

Vi bruker en eller flere metoder for å samle inn informasjon. Hvilken eller hvilke metoder vi bruker er alltid basert på hva som er best egnet og effektivt for den enkelte undersøkelse. Våre kvalitative og kvantitative forskningsmetoder sikrer pålitelig datainnsamling om ethvert ønsket tema eller målgruppe. Den spesifikke metoden vi velger er basert på hva som er best for den unike situasjonen, alltid vitenskapelig bevist, rettferdig for respondentene og bærekraftig for bransjen.

Les om våre metoder

Online datainnsamling

Når det gjelder innsamling av data på nett, er vi kompromissløse på kvalitet. Mer enn 3 millioner kvalitetssikrede og svært motiverte forbrukere over hele Europa står klare til å ta del i den digitale forskningsmetoden du finner passende.

Personlige intervjuer og CATI

Våre personlige intervjuer gir en dypere forståelse av forbrukeratferd. De kan gjennomføres på gaten, på et kjøpesenter, hjemme, på arbeidsplassen eller i fokusgrupper og dybdeintervjuer i våre dedikerte testfasiliteter – eller der det passer deg best. CATI er personlig telefonintervjuer hvor intervjuer tilfeldig utvalgte av befolkningen over telefon.

Rekruttering

Rekruttering av respondenter, og måten dette gjøres på, er helt avgjørende for å sikre pålitelige kvalitetsdata. Vi undersøker alle respondenter grundig enten vi bruker online eller offline rekrutteringsmetoder. Alt for å sikre at din undersøkelsen, enten det er en webundersøkelse, fokusgruppe, produkttest eller telefonintervju gir deg pålitelige svar.

Hvilken løsningen passer best for deg?

Våre løsninger

Våre løsninger er skreddersydd for å matche ulike behov. Fra å ha kun tilgang til vårt panel og administrere undersøkelsen selv, til å overlate alt til oss og la oss ta hånd om hele prosessen for deg. Eller hvis en rask nettundersøkelse eller andre av våre digitale produkter passer deg bedre.

Se våre løsninger