Norstat Tyskland

Norstat Tyskland er, som en del af Norstat Group, en førende europæisk dataleverandør for forbrugerindsigt og markedsanalyse. Vi hjælper dig med kvantitative- og kvalitative undersøgelser.

Kontakt Norstat

Lokal forankring er vigtig

Verden er i konstant forandring og derfor er det vigtigt at forstå sit marked for at kunne træffe velfunderede beslutninger. Man kan ikke træffe de rigtige beslutninger uden det rette datagrundlag. Grundlaget for alt hvad vi foretager os hos Norstat, er at levere repræsentative data af høj kvalitet – data som du kan stole på. Vores paneler er centrale for den mission. Statistik kan afdække sandheden, men kun hvis den har afsæt i en repræsentativ stikprøve. Vores forbrugerpaneler er repræsentativt sammensatte og kan give svar på spørgsmål om alt. Med høj kundetilfredshed og professionel feedback er vi kendte for enestående fleksibilitet, lokal tilstedeværelse og hurtig eksekvering. Vores dedikerede lokale projektledere sikrer, at du har de rigtige data – præcis når du har brug for dem.

Tysklands førende forbrugerpanel. Få rigtige svar – fra mennesker
Med ægte og unikke forbrugere i vores panel tilbyder vi en omfattende forståelse af det tyske marked. Vores forpligtelse til at levere repræsentative data af høj kvalitet sikrer, at vores kunder kan træffe velfunderede beslutninger i en verden i konstant forandring. Norstatpanel er den pålidelige kilde for dem, der søger pålidelige data til markedsundersøgelser i Tyskland.

Fleksible og pålidelige dataindsamlingsmetoder til velfunderet beslutningstagning

Vi begrænser os ikke til en enkelt specifik metode, men anvender den metode, der fungerer bedst i den enkelte situation, for at levere de mest relevante data af højeste kvalitet. Denne tilgang giver vores kunder det bedste grundlag for afgørende analyser og strategiske beslutninger. Vores kvalitative- og kvantitative metoder sikrer pålidelig dataindsamling inden for alle emner og målgrupper. Den aktuelle situation afgør, hvilken metode vi vælger. Du kan stole på at vores anbefaling bunder i videnskab, dyb erfaring og at den valgte tilgang altid er fair overfor respondenterne og bæredygtig for analysebranchen.

Vores tilgang

Vi indsamler og leverer data til alle typer virksomheder – både i den offentlige og den private sektor. Vores ekspertise omfatter en bred vifte af dataindsamlingsmetoder, herunder telefoninterviews, webbaserede undersøgelser, smagstests, personlige interviews, fokusgrupper, interviews med rejsende og mystery shopping.

Vi tilbyder løsninger og metoder, der er skræddersyet til at matche dine forskellige databehov. Fra at få adgang til panelet og selv håndtere undersøgelsen – til at lade os køre undersøgelsen for dig. Eller om en hurtig onlineundersøgelse eller andre digitale produkter passer bedre til dig. Vi leverer data, du kan stole på – til beslutninger, der betyder noget.

Alle vores arbejdsprocesser og procedurer er i overensstemmelse med ESOMAR’s retningslinjer. Desuden er vi medlem af brancheforeningerne ADM, BVM og DGOF. Certificeringer i henhold til ISO 20252, ISO 9001, ISAE 3000.

Tal med os

Fortæl os om de udfordringer, du står over for i øjeblikket, så sætter vi dig i forbindelse med en lokal ekspert, der kan hjælpe dig.

Vores medarbejdere

Our offices

Büro München

Norstat Deutschland GmbH
Kaflerstraße 2,
81241 München
Germany


49 (0) 89 5480 194-0
[email protected]