Norstat Østrig

Norstat Austria, en del af Norstat Group – en førende europæisk dataleverandør. En teknologidrevet dataindsamlingsvirksomhed for forbrugerindsigt og markedsundersøgelser. Vi hjælper dig med kvantitative- og kvalitative undersøgelser.

Kontakt Norstat Østrig

Lokal forankring og service er vigtig

Verden er i konstant forandring og derfor er det vigtigt at forstå sit marked for at kunne træffe velfunderede beslutninger. Men du kan ikke træffe de rigtige beslutninger uden de rigtige data. Grundlaget for alt hvad vi foretager os hos Norstat, er at levere repræsentative data af høj kvalitet – data som du kan stole på. Vores paneler er centrale for den mission. Statistik kan afdække sandheden, men kun hvis den har afsæt i en repræsentativ stikprøve. Vores forbrugerpaneler er repræsentativt sammensatte og kan give svar på spørgsmål om alt.

Med høj kundetilfredshed og professionel feedback er vi kendte for enestående fleksibilitet, lokal tilstedeværelse og hurtig eksekvering. Vores dedikerede lokale projektledere sikrer, at du har de rigtige data – præcis når du har brug for dem.

Få et tilbud

Fleksible og pålidelige dataindsamlingsmetoder til velfunderet beslutningstagning

Vi begrænser os ikke til en specifik metode, men anvender den eller de metoder, der sikrer de mest relevante data af højeste kvalitet. Denne tilgang giver vores kunder det bedste grundlag for afgørende analyser og strategiske beslutninger. Vores kvalitative- og kvantitative metoder sikrer pålidelig dataindsamling inden for alle emner og målgrupper. Den aktuelle situation afgør, hvilken metode vi vælger. Du kan stole på at vores anbefaling bunder i videnskab, dyb erfaring og at den valgte tilgang altid er fair overfor respondenterne og bæredygtig for analysebranchen.

Vores tilgang
Vi indsamler og leverer data til alle typer virksomheder – både i den offentlige og den private sektor. Vores ekspertise omfatter en bred vifte af dataindsamlingsmetoder, herunder telefoninterviews, webbaserede undersøgelser, smagstests, personlige interviews, fokusgrupper og mystery shopping.

Vi tilbyder løsninger og metoder, der kan skræddersys til at matche dine forskellige databehov. Fra at få adgang til panelet og selv håndtere undersøgelsen – til at lade os køre hele undersøgelsen for dig. Eller hvis er anden type markedsundersøgelse eller andre digitale produkter passer bedre til dig. Vi leverer data, du kan stole på – til beslutninger, der betyder noget.

Alle vores arbejdsprocesser og procedurer er i overensstemmelse med ESOMAR’s retningslinjer.

Vil du vide mere om vores løsninger?

A broad range of solutions to gain trustworthy data that can be used for well-informed decisions – no matter your unique needs.

Se alle løsninger

Kontakt os

We’re keen on becoming part of your success story. Reach out to us today.

Vores medarbejdere

Our offices