Norstat Frankrig

Norstat France blev etableret i Paris i 2017 og er i dag en pålidelig partner i branchen. I dag samarbejder vi med en bred vifte af analyseinstitutter, annoncører, medier og konsulentbureauer.

Kontakt Norstat

Lokal forankring og service er vigtig

Verden er i konstant forandring og derfor er det vigtigt at forstå sit marked for at kunne træffe velfunderede beslutninger. Man kan ikke træffe de rigtige beslutninger uden det rette datagrundlag. Grundlaget for alt hvad vi foretager os hos Norstat, er at levere repræsentative data af høj kvalitet – data som du kan stole på. Vores paneler er centrale for den mission. Statistik kan afdække sandheden, men kun hvis den har afsæt i en repræsentativ stikprøve. Vores forbrugerpaneler er repræsentativt sammensatte og kan give svar på spørgsmål om alt. Med høj kundetilfredshed og professionel feedback er vi kendte for enestående fleksibilitet, lokal tilstedeværelse og hurtig eksekvering. Vores dedikerede lokale projektledere sikrer, at du har de rigtige data – præcis når du har brug for dem.


Vores førende forbrugerpanel i Frankrig. Få rigtige svar – fra rigtige mennesker
Med ægte og unikke forbrugere i vores panel tilbyder vi en omfattende forståelse af det franske marked og de franske forbrugere. Vores forpligtelse til at levere repræsentative data af høj kvalitet sikrer, at vores kunder kan træffe velfunderede beslutninger i en verden i konstant forandring. Norstatpanel er den pålidelige kilde for dem, der søger pålidelige data til markedsanalyser i Frankrig. Vi tilbyder vores panelmedlemmer lokal support for at forbedre deres paneloplevelse.

Fleksible og pålidelige dataindsamlingsmetoder til velfunderet beslutningstagning

Vi begrænser os ikke til en enkelt specifik metode, men anvender den metode, der fungerer bedst i den enkelte situation, for at levere de mest relevante data af højeste kvalitet. Denne tilgang giver vores kunder det bedste grundlag for afgørende analyser og strategiske beslutninger. Vores kvalitative- og kvantitative metoder sikrer pålidelig dataindsamling inden for alle emner og målgrupper. Den aktuelle situation afgør, hvilken metode vi vælger. Du kan stole på at vores anbefaling bunder i videnskab, dyb erfaring og at den valgte tilgang altid er fair overfor respondenterne og bæredygtig for analysebranchen.

Vores tilgang
Vi indsamler og leverer data til alle typer virksomheder – både i den offentlige og den private sektor. Vores ekspertise omfatter en bred vifte af dataindsamlingsmetoder, herunder webbaserede undersøgelser, smagstests, personlige interviews, fokusgrupper og dybdegående interviews. Vi tilbyder løsninger og metoder, der er skræddersyet til at matche dine forskellige databehov. Fra at få adgang til panelet og selv håndtere undersøgelsen – til at lade os køre undersøgelsen for dig. Vi leverer data, du kan stole på – til beslutninger, der betyder noget.

Alle vores systemer og procedurer er i overensstemmelse med ESOMAR’s regler og bestemmelser.

Få mere at vide

Tal med os

Fortæl os om de udfordringer, du står over for i øjeblikket, så sætter vi dig i forbindelse med en lokal ekspert, der kan hjælpe dig.

Vores medarbejdere

Our offices

Paris

Norstat France SAS
6 rue de Penthièvre,
75008 Paris
France


33 (0)1 86 26 18 18
[email protected]

Know Your World – vi leverer data, du kan stole på, så du kan træffe de mest velfunderede beslutninger.

Få mere at vide om hvem vi er og vores mission, når det kommer til dataindsamling til brug i markedsanalyser og indsigter.

Hvad vi laver