Fem grundläggande principer för att skriva bra frågeformulär

På Norstat har vi sett alla vanliga misstag i utformningen av frågeformulär, oavsett om det var telefon-, face-to-face eller onlineintervjuer. Här har du fem grundläggande principer som varje undersökare bör följa för att bli bättre på att skriva frågeformulär.

1. Vara begriplig

Använd ett tydligt och begripligt språk för att underlätta den kognitiva bördan för respondenterna. Varje fråga minskar respondentens förmåga att koncentrera sig. Om du vill behålla deras uppmärksamhet bör frågorna därför vara så begripliga som möjligt. Detta gäller särskilt om du har lågutbildade personer i ditt urval.

2. Var tydlig

Det låter självklart, men frågor måste vara tydliga och entydiga. Att använda vaga modeord, okända termer eller vardagligt språk kan göra resultaten otydliga. Även om respondenterna kanske tror att de förstår vad du menar, kommer alla att ha något annat i åtanke när de svarar på din fråga.

Men var försiktig! Att vara tydlig kan ibland stå i motsats till att vara begriplig, särskilt om man försöker vara alltför exakt. Att vara tydlig får aldrig leda till dessa extremt långa och besvärliga frågor som ingen kommer att läsa ordentligt, särskilt inte när man fyller i frågeformuläret på en mobil enhet. Ha alltid respondenten i åtanke!

3. Var neutral

Undvik suggestiva frågor eller obalanserade svarsalternativ. De svarande kanske inte nödvändigtvis bryr sig eller ens märker det, men dina resultat kan då luta åt det ena eller andra svarsalternativet. I det här fallet mäter du inte objektiva fakta, utan ber underförstått om godkännande av din subjektiva ståndpunkt. Dina data kommer att vara partiska. Därför bör du alltid inta en neutral hållning och försöka vara så objektiv som möjligt när du skriver ett frågeformulär.

4. Operationalisera

Ofta kommer du att vilja ta reda på attityder och beteenden som inte kan utvärderas direkt. Försök att operationalisera dessa begrepp och översätta dem till tydliga och konkreta indikatorer. Istället för att fråga direkt om någon är “livsstilsorienterad”, frågar man snarare efter specifika produkter eller aktiviteter som den svarande kan ha haft kontakt med under de senaste veckorna. Det blir inte bara lättare för respondenten att hitta ett svar, utan leder också till mycket mer exakta resultat.

5. Beakta ordningen

Eventuella ledtrådar som ges i början av frågeformuläret kan påverka svaren på de frågor som följer. De första påståendena som presenteras för en respondent kan påverka respondentens val av svarsalternativ. Detta är vad psykologer kallar priming, en effekt av korttidsminnet på vårt beslutsfattande. Försök därför om möjligt att slumpa ordningen på dina frågor och påståenden. Om du inte kan göra det, försök åtminstone att optimera ordningen för att få naturlig, opartisk feedback.

Det finns säkert många fler faktorer att ta hänsyn till, men det är förvånansvärt hur ofta dessa fem grundläggande principer förbises i undersökningspraxis. Om du vill veta mer om hur man gör bra frågeformulär är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna att komma igång!

Fortsätt läsa

Hur man utformar effektiva online-enkäter

Få framgång med datainsamling online: Upptäck våra viktiga designprinciper för att överträffa respondenternas förväntningar och bli bättre på att utforma online-enkäter.

Läs mer

4 vanliga misstag när man utformar frågeformulär

Undvik fallgropar i forskningen: Lär dig hur du undviker de vanligaste misstagen i utformningen av frågeformulär och säkerställer en smidig datainsamlingsprocess för din nästa undersökning.

Läs mer

Redo att komma igång?

Utforska hur vi kan hjälpa dig.

Kom igång