Pięć podstawowych zasad pisania dobrych kwestionariuszy

W Norstat widzieliśmy wszystkie typowe błędy w projektowaniu kwestionariuszy, niezależnie od tego, czy były to wywiady telefoniczne, bezpośrednie czy internetowe. Oto pięć podstawowych zasad, których każdy badacz powinien przestrzegać, aby stać się lepszym w pisaniu kwestionariuszy.

1. Być zrozumiałym

Używaj jasnego i zrozumiałego języka, aby zmniejszyć obciążenie poznawcze respondentów. Każde pytanie zmniejsza zdolność koncentracji respondenta. Dlatego też, jeśli chcesz utrzymać ich uwagę, pytania powinny być jak najbardziej zrozumiałe. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku mniej wykształconych osób w próbie.

2. Wyrażaj się jasno

Wydaje się to oczywiste, ale pytania muszą być jasne i jednoznaczne. Używanie niejasnych haseł, nieznanych terminów lub codziennego języka może rozmyć wyniki. Nawet jeśli respondenci mogą myśleć, że rozumieją, co masz na myśli, każdy będzie miał na myśli coś innego, odpowiadając na twoje pytanie.

Ale bądź ostrożny! Czasami bycie jasnym jest sprzeczne z byciem zrozumiałym, zwłaszcza jeśli starasz się być zbyt precyzyjny. Przejrzystość nigdy nie powinna prowadzić do tych niezwykle długich i niezręcznych pytań, których nikt nie przeczyta dokładnie, zwłaszcza podczas wypełniania kwestionariusza na urządzeniu mobilnym. Zawsze pamiętaj o respondencie!

3. Być neutralnym

Unikaj sugestywnych pytań lub niewyważonych opcji odpowiedzi. Respondenci nie muszą mieć nic przeciwko, a nawet tego nie zauważą, ale wyniki mogą skłaniać się ku jednej lub drugiej opcji odpowiedzi. W tym przypadku nie mierzysz obiektywnych faktów, ale pośrednio prosisz o zatwierdzenie swojego subiektywnego punktu widzenia. Dane będą nieobiektywne. W związku z tym należy zawsze przyjmować neutralny punkt widzenia i starać się być jak najbardziej obiektywnym podczas pisania kwestionariusza.

4. Operacjonalizacja

Bardzo często będziesz chciał dowiedzieć się o postawach i zachowaniach, których nie można ocenić bezpośrednio. Spróbuj zoperacjonalizować te koncepcje i przełożyć je na jasne i namacalne wskaźniki. Zamiast pytać bezpośrednio, czy ktoś jest “zorientowany na styl życia”, zapytaj raczej o konkretne produkty lub działania, z którymi respondent mógł mieć kontakt w ciągu ostatnich tygodni. Nie tylko ułatwi to respondentowi znalezienie odpowiedzi, ale także doprowadzi do znacznie dokładniejszych wyników.

5. Zwróć uwagę na kolejność

Wszelkie wskazówki podane na początku kwestionariusza mogą mieć wpływ na odpowiedzi na kolejne pytania. Pierwsze stwierdzenia przedstawione respondentowi mogą wpłynąć na jego wybór opcji odpowiedzi. Psychologowie nazywają to primingiem, czyli wpływem pamięci krótkotrwałej na podejmowanie decyzji. Dlatego, jeśli to możliwe, staraj się losować kolejność pytań i stwierdzeń. Jeśli nie możesz tego zrobić, spróbuj przynajmniej zoptymalizować kolejność, aby uzyskać naturalne, bezstronne opinie.

Chociaż z pewnością istnieje wiele innych czynników, które należy wziąć pod uwagę, zaskakujące jest, jak często te pięć podstawowych zasad jest pomijanych w praktyce badawczej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak tworzyć dobre kwestionariusze, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci zacząć!

Kontynuuj czytanie

Jak tworzyć skuteczne kwestionariusze online

Odblokuj sukces w zbieraniu danych online: Odkryj nasze kluczowe zasady projektowania, aby przekroczyć oczekiwania respondentów i osiągnąć sukces w tworzeniu kwestionariuszy online.

Czytaj więcej

4 typowe błędy podczas projektowania kwestionariuszy

Unikaj pułapek badawczych: Dowiedz się, jak uniknąć najczęstszych błędów w projektowaniu kwestionariuszy i zapewnić sprawny proces gromadzenia danych w następnej ankiecie.

Czytaj więcej

Gotowy do rozpoczęcia?

Sprawdźmy, jak możemy Ci pomóc.

Rozpocznij