Female telephone interviewer

Telefonintervjuer

Med hjälp av datorstödda telefonintervjuer (CATI) kan du göra slumpmässiga urval bland befolkningen i åtta europeiska länder. Tack vare våra kunniga och erfarna intervjuare uppfyller vi de högsta kvalitetsstandarderna inom vårt område. Vi har mer än 500 CATI-platser i 8 europeiska länder. Utforska Norstats CATI-metod och de fördelar den erbjuder.

Kom igång

Beskrivning av metoden

Trots framsteg inom undersökningsmetoder är tillförlitligheten och effektiviteten hos telefonintervjuer oförändrad. På Norstat förstår vi de höga krav som ställs av våra kunder som söker professionella undersökningstjänster, och vi är fast beslutna att uppfylla dessa krav. Vi genomför telefonundersökningar enligt standardiserade förfaranden på åtta europeiska marknader, från 500 CATI-stationer.

Vår investering i toppmodern IT-infrastruktur effektiviserar vårt arbete och gör det möjligt för oss att effektivt undersöka även de mest utmanande målgrupperna. CATI, eller datorstödda telefonintervjuer, är ett idealiskt tillfälle för grundliga bedömningar, inklusive

  • Utvärdering av varumärkeskännedom och image bland företagskunder.
  • Mätning av nöjdhet och lojalitet hos anställda, affärspartners och kunder.
  • Bedömning av kvalitetsstandarder för kundservice.
  • Samla in åsikter om ditt företag.
  • Säkerställa genomförandet av förfaranden som rör affärssamarbete.
  • Profilering av målgruppen för dina produkter.

Vi arbetar dagligen aktivt med B2B- och B2C-projekt inom olika branscher. En betydande del av vår CATI-undersökning är företagsinriktad, vilket innebär att vi är väl rustade för att ta itu med specifika utmaningar som ditt företag kan stå inför. Vi välkomnar möjligheten att tillgodose dina unika affärsbehov med hjälp av våra beprövade tekniker och undersökningsverktyg.

Relaterade sidor

Går CATI mot samma öde som dinosaurierna?

I en tid när allt fler vägrar svara i telefon när de får samtal från okända nummer, är CATI-metoden på väg att bli föråldrad? Absolut inte! Utforska våra argument om metodens fortsatta relevans.

Läs mer

Vill du arbeta som telefonintervjuare?

Som intervjuare hos oss får du möjlighet att ringa runt i våra system och genomföra undersökningar med människor från hela världen.

Se lediga jobb