Mystery Shopping

Företag som interagerar med kunder använder sig allt oftare av mystery shopping-undersökningar för att utvärdera och förbättra kvaliteten på sin kundservice. Dessa undersökningar spelar en avgörande roll för att säkerställa att ditt företags medarbetare representerar ditt varumärke på bästa möjliga sätt. Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att uppnå tillfredsställande försäljningsresultat och förbättra ditt företags image genom mystery shopping-undersökningar.

Förstå mystery shopping

Mystery shopping är en form av kvalitativ undersökning som syftar till att optimera försäljningsvillkoren. Vanligtvis ger ledningen riktlinjer till de anställda om hur de ska bemöta kunderna på ett effektivt sätt och skapa förtroende. Vi vet alla att medarbetarna spelar en viktig roll när det gäller att forma ett varumärkes image. Därför är det absolut nödvändigt att bedöma kvaliteten på deras interaktion med kunderna, och mystery shopping är en utmärkt lösning. Men vad är det egentligen? Mystery shopping innebär att en granskare under täckmantel antar rollen som en potentiell kund, besöker din verksamhet och låtsas vara intresserad av dina tjänster. Under denna bedömning kan följande viktiga aspekter komma att utvärderas:

 • Butikens presentation och renlighet.
 • Produktreklam på försäljningsplattformar.
 • Skapa förtroende hos kunderna och uppmuntra dem att använda tjänsterna.
 • Varmt välkomnande och medarbetarnas allmänna uppträdande.
 • Förmåga att identifiera kundernas behov.
 • Förståelse för hur era tjänster skiljer sig från konkurrenternas.
 • Snabb service.

Efter att ha genomfört en mystery shopping-undersökning ger granskaren en detaljerad utvärdering med hjälp av ett särskilt utformat frågeformulär. Mystery shopping kan också göras digitalt och kräver ingen fysisk närvaro. Du kan till exempel vilja testa kvaliteten på ditt företags supportavdelning via telefon eller via olika onlineplattformar. Vi anpassar metoden efter dina specifika behov.

Egenskaper hos en framgångsrik mystery shoppare

För att din mystery shopping-undersökning ska bli framgångsrik måste mystery shopparen ha specifika egenskaper och en grundläggande förståelse för din verksamhet. Den absolut viktigaste egenskapen är lyhördhet, eftersom kunderna lägger märke till även de minsta detaljerna. Det är viktigt att vara uppmärksam på detaljer, och våra expertshoppare visar prov på denna kvalitet tillsammans med en professionell inställning. Vi har en mängd olika personas i vårt mystery shopping-nätverk, vilket gör att vi kan välja någon från ditt företags föredragna målgrupp. Vi prioriterar professionalism och utbildar våra mystery shoppare för att säkerställa värdefulla resultat.

Viktiga kriterier som utvärderas i mystery shopping

Om du funderar på att genomföra en mystery shopping-undersökning måste du förstå vilka aspekter du ska fokusera på när du utvärderar dina medarbetare och ditt företag.

 • Det första intrycket har stor betydelse, även för hur dina medarbetare ser ut
 • Professionalism ska upprätthållas genom efterlevnad av fastställda riktlinjer på arbetsplatsen
 • Snabb service är avgörande, eftersom kundernas tålamod minskar vid långa väntetider
 • Interpersonella färdigheter spelar en viktig roll, inklusive förmågan att aktivt lyssna
 • Anställdas förmåga att föreslå alternativa produkter
 • Hur snabbt medarbetarna hittar information när de blir tillfrågade, eftersom passiva svar på utmaningar uppfattas negativt
 • Renlighet (endast relevant för fysiska besök)
 • Visning av produkter

Mystery shopping-undersökningar kan användas som ett verktyg för att upptäcka områden där personalen kan behöva ytterligare utbildning.

Förbättra ditt företags image

Effektiv marknadsföring är avgörande för att locka potentiella kunder, men det är inte den enda drivkraften bakom ett företags framgång. Överraskande nog visar statistiken att felaktig service leder till en betydande kundförlust – ca 70 %. Kunderna uppskattar att bli guidade av kunnig personal som representerar företaget och varumärket på ett effektivt sätt. Otrevliga eller inkompetenta medarbetare kan avskräcka kunder, oavsett kvaliteten på dina produkter eller tjänster. Mystery shopping-undersökningar blir allt populärare bland företag som fokuserar på kundservice.

Tveka inte att genomföra en mystery shopping-undersökning med Norstat. Våra utbildade mystery shoppare ger tillförlitliga och realistiska resultat. Granskningen identifierar dina förbättringsområden, så att du kan stärka ditt varumärkes image och attrahera en mängd nöjda kunder.

Relaterade sidor

En guide till mystery shopping

Avmystifiera mystery shopping: Få en överblick över de olika tillvägagångssätten och metoderna inom detta område. I vår omfattande guide kan du läsa om de viktigaste faktorerna för att planera en lyckad mystery shopping-undersökning.

Läs mer

Upptäck fler av våra metoder – skräddarsydda för din specifika undersökning

Våra kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder säkerställer tillförlitlig datainsamling om alla önskade ämnen eller målgrupper. Den specifika metod vi väljer baseras på vad som är bäst för den unika situationen, alltid vetenskapligt beprövad, rättvis för respondenterna och hållbar för branschen.

Se metoder

Är du nyfiken på hur du kan dra nytta av mystery shopping?

Våra lokala experter är redo att se hur du kan dra nytta av detta redan idag.

Boka ett möte med en expert