Norstat Nederland

Norstat Nederland ble etablert i 2021 og er resultatet av en sammenslåing av to av de ledende datainnsamlingsselskapene i landet: Respondenten.nl og CG Research. Norstat Nederland hjelper kunder med å samle inn data for å bidra til å utvikle bedre produkter og tjenester. Vi knytter deg til din målgruppe, hvor, når og hvordan du ønsker det.

Kontakt Norstat

Local data and service matter

Understanding your market is essential for making well-informed decisions as the world changes rapidly. But you can’t make the right decisions without reliable data. The foundation of everything we do is built on delivering high-quality, representative data you can trust. And our proprietary panel of consumers is at the core of that mission.

Proprietary panel for both quantitative and qualitative research

Norstatpanel is the only consumer panel in The Netherlands with panelists participating in both (online) quantitative and qualitative research. With unique and highly engaged consumers in our panel, we offer our clients access to an accurate reflection of the Dutch market and consumers. Our commitment to high-quality, representative data ensures our clients can make informed decisions in a rapidly evolving business environment.
Norstatpanel is a trusted source for those seeking reliable data for market research in the Netherlands.

Få et tilbud

Fleksibel og pålitelig datainnsamling for informert beslutningstaking

Vi begrenser oss ikke til en enkelt spesifikk metode; i stedet bruker vi det som fungerer best i hver situasjon for å levere de mest relevante dataene av høyeste kvalitet. Denne tilnærmingen gir våre kunder det beste grunnlaget for avgjørende analyser og beslutninger. Våre kvalitative og kvantitative forskningsmetoder sikrer pålitelig datainnsamling om alle typer emner og målgrupper.

Vår tilnærming

Vi samler inn og leverer data til alle typer bedrifter, både i offentlig og privat sektor. Vår ekspertise omfatter ulike datainnsamlingsmetoder, inkludert fokusgrupper, dybdeintervjuer, nettbaserte undersøkelser og hjemmebrukstester. Våre utvalgte digitale løsninger, TestingTime og Norstat Express, tilbyr en effektiv og rask måte å rekruttere brukere og samle tilbakemeldinger på.

I våre toppmoderne lokaler i Amsterdam og Amersfoort er vi vertskap for intervjuer og fokusgrupper med forbrukere og B2B-målgrupper.

Customer success

Snakk med oss

Vennligst informer oss om utfordringene du står overfor, så vil vi koble deg til en lokal ekspert som kan hjelpe deg.

Våre ansatte

Our offices

Amsterdam

Oostenburgervoorstraat 83
1018 MP Amsterdam
Nederland


31 (0)20 489 76 80
[email protected]

Amersfoort

Koningin Wilhelminalaan 33
3818 HN Amersfoort
Nederland


31 (0)33 799 97 22
[email protected]