Myynti- ja maksuehdot

Tässä dokumentissa käydään läpi Norstatin käyttämät standardimuotoiset myynti- ja maksuehdot.

Maksu

Kaikissa Norstatin laskuissa on 15 päivän maksuaika. Myöhästyneestä maksusta veloitetaan lisäksi 8 prosentin viivästymiskorko. Suurista projekteista (>15 000 euroa tai yli) laskutetaan etukäteen. 50 prosenttia sovitusta summasta maksetaan sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ja loput 50 prosenttia projektin tai datansiirron tultua päätökseen. Kuukausilaskutus on mahdollista, jos projekti kestää yli 2 kuukautta, mutta tämä on mahdollista vain sovittaessa.

Tarjous perustuu tarjouspäivän valuuttakurssiin. Norstatilla on oikeus neuvotella tarjous uudelleen tai muuttaa sitä, jos valuuttakurssi vaihtelee yli 5 % tarjouspäivästä.

Tarjouksen voimassaolon jatkaminen ja voimassaolo

Kaikki Norstatin kirjalliset ja suulliset tarjoukset ovat voimassa 1 kuukauden ajan niiden antamispäivästä, ellei toisin sovita. Kaikki alkuperäisessä tarjouksessa mainittua laajempi työ laskutetaan asiakkaan kanssa sovitun, Norstatin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Norstat pidättää oikeuden neuvotella sovitusta hinnasta uudelleen, jos projekti pitenee tai jos tarjous on tehty asiakkaan antamien puuttuvien tai puutteellisten tietojen perusteella.

Peruutus tai viivästykset

Sovitun projektin peruuntuessa asiakkaalta laskutetaan 10 % sovitusta hinnasta ja todellisista kustannuksista, jotka ovat kertyneet peruutuspäivään mennessä. Jos projekti tai sen osat viivästyvät, tästä Norstatille aiheutuvat lisäkustannukset lisätään laskuun. Tämä koskee myös mahdollisia lisäkustannuksia, jotka johtuvat esimerkiksi asiakkaan toimittaman rekisterin puutteellisuudesta.
Luottamuksellisuus

Osapuolet noudattavat keskinäistä luottamuksellisuutta hankkeiden, liikesalaisuuksien, konseptien ja tuotteiden osalta. Tähän sisältyvät myös kaikki tiedot, jotka eivät ole yleisesti tiedossa mutta jotka on annettu toisen osapuolen käyttöön projektin yhteydessä.

Vastaajan tiedot

Et pyydä, kerää, paljasta, käytä tai luovuta mitään kyselyyn vastanneiden henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja. Henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja ovat nimet, osoitteet, maantieteelliset sijainnit, puhelinnumerot, tilinumerot, lääketieteelliset tiedot, rekisterinumerot, ajoneuvon numerot, laitetunnisteet, ISP-tunnisteet, konetunnisteet, sarjanumerot, URL-osoitteet, IP-osoitteet, henkilökohtaiset valokuvat tai muut tunnistettavat kuvat sekä kaikki muut yksilölliset tunnistenumerot, ominaisuudet tai koodit.

Asiakas takaa, että henkilötietoja ei kerätä asiakkaan räätälöimillä kyselylomakkeilla, asiakkaan asettamilla evästeillä tai muilla toimenpiteillä, joita asiakas toteuttaa Norstatin toimittamien palveluiden tai tuotteiden yhteydessä näiden ehtojen mukaisesti. Asiakkaan kyselyyn vastanneiden laitteisiin asettamia evästeitä käytetään ainoastaan kyselyyn liittyvän käyttäjäkokemuksen optimointiin eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Asiakas on vastuussa siitä, että hän ilmoittaa vastaajille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti evästeiden asettamisesta, evästeiden keräämistä tiedoista ja siitä, mihin tarkoitukseen asiakas aikoo käyttää näitä tietoja.

Oikeudet

Norstat pidättää itsellään juridisen oikeuden niihin tarjouksen tai työn osiin, mitkä on ehdotettu/toteutettu Norstatin toimesta. Tällaiset tarjoukset on suojattu lailla Norstatin kilpailijoiden mahdollista käyttöä vastaan.

Kaikki data, lomakkeet, analyysit ja raportit kuuluvat asiakkaalle. Tämä ei koske sellaisia tutkimuksia tai standardoituja tuotteita ja projekteja, joissa Norstat omistaa patenttioikeudet. Asiakas takaa, että henkilötietoja ei kerätä asiakkaan räätälöimillä kyselylomakkeilla, asiakkaan asettamilla evästeillä tai muilla toimenpiteillä, joita asiakas toteuttaa Norstatin toimittamien palveluiden tai tuotteiden yhteydessä näiden ehtojen mukaisesti. Asiakkaan kyselyyn vastanneiden laitteisiin asettamia evästeitä käytetään ainoastaan kyselyyn liittyvän käyttäjäkokemuksen optimointiin eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Asiakas on vastuussa siitä, että hän ilmoittaa vastaajille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti evästeiden asettamisesta, evästeiden keräämistä tiedoista ja siitä, mihin tarkoitukseen asiakas aikoo käyttää näitä tietoja.

Projektissa käytettävät analyysimenetelmät, tekniset välineet ja tietokonejärjestelmät eivät kuulu asiakkaalle, eikä asiakkaalla ole yksinoikeutta näihin. Tähän sisältyy verkkoraporttien, asiakkaiden verkkoportaalien, lomakkeiden ja raporttien suunnittelu ja ulkoasu.

Julkaiseminen

Sekä asiakkaan että Norstatin nimi on mainittava, kun Norstatin toteuttamien projektien tuloksia julkaistaan. Huomioittehan, että on erityisen tärkeää julkaista kaikki mahdolliset varaumat ja epävarmuustekijät, jotka liittyvät tutkimuksen perustana oleviin kiintiöihin verkkokyselyjen yhteydessä.

Jos tuloksista julkaistaan vääriä lukuja tai harhaanjohtavia otteita, Norstat pidättää oikeuden julkaista saman tutkimuksen tulokset oikeamman ja neutraalimman lausunnon antamiseksi.

Virheiden korjaaminen

Tarjouksessa tai sen ehdoissa ilmenevät itsestään selvät virheet eivät sido Norstatia. Molempien osapuolten on viipymättä informoitava toista tällaisen virheen huomatessaan.

Jos tutkimuksessa on virheitä asiakkaan toimittamista materiaaleista johtuen, Norstat tekee tarvittaessa tarvittavat korjaukset asiakkaan kustannuksella.

Virheissä, jotka johtuvat Norstatin toiminnasta, Norstatin korvausvelvollisuus rajoittuu virheiden korjaamiseen ilman erillistä kustannusta asiakkaalle. Tämän lisäksi Norjan laki kattaa yleisesti oikaisut ja virheiden korjaukset.

Norstatia ei voida missään tapauksessa pitää vastuullisena asiakkaan taloudellisista menetyksistä, jotka johtuvat Norstatin tuottaman datan tai tulosten käytöstä.

Ylivoimainen este

Norstat ei ole vastuussa mistään viivästyksistä tai epäonnistumisista, jotka johtuvat luonnonkatastrofeista, hallituksen toimista, kauppasaarroista, lakoista, työvaikeuksista, laitevioista, säästä, markkinasuuntauksista tai muista Norstatista riippumattomista syistä.

Kiistatilanteet

Sekä asiakas että Norstat ovat sitoutuneet noudattamaan eettisiä sääntöjä ja ESOMARin julkaisemia ohjeita. Asiakkaalle on tehtävä selväksi, että Norstat on velvollinen toimimaan Data Inspectionin ja/tai muiden virallisten viranomaisten esittämien ohjeiden mukaisesti.

Tämän sopimuksen vaikutusta, sisältöä ja soveltamista koskevat erimielisyydet olisi pyrittävä ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos ratkaisuun ei päästä, kumpikin osapuoli voi vaatia, että tuomioistuin tekee ratkaisun.

Erityisehdot

Asiakkailla Alankomaissa, Itävallassa ja Saksassa on omat ehtonsa.