Privaatsuspõhimõtted

Teie isikuandmete töötlemise ja turvalisuse eest vastutab Norstat AS, juriidilise aadressiga Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo, Norra. Me rakendame teie isikuandmete kaitseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, nagu näiteks tulemüüride kasutamine, krüptimine ja juurdepääsu kontroll meie ruumidele ning failidele.

Norstat Deutschland GmBh ja Norstat Netherlands BV klientide ja vastajate privaatsuspoliitika.

Veebisaidi kasutajatele

Milliseid andmeid me veebisaidi külastuste kohta kogume ja kuidas me neid kasutame:

Me kogume ja töötleme teie isikuandmeid nõusoleku alusel järgmistel viisidel:

  • Me kogume isikuandmeid, mille te olete meile kontaktivormi kaudu (nimi ja e-posti aadress) teiega ühenduse võtmiseks saatnud.
  • Veebisaidilt materjalide allalaadimiseks meile edastatud teavet (nimi, e-posti aadress, ettevõtte nimi) kasutatakse küsitud infomaterjalide saatmiseks Teie e-posti aadressile, samuti võidakse teile saata ka infomaterjalidest asjakohaseid uuendatud versioone.
  • Isikuandmeid, mille te edastate uudiskirja tellimiseks (nimi ja e-posti aadress), kasutatakse teile uudiskirja saatmiseks.
  • Me ei jaga kunagi teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ilma teie selgesõnalist nõusolekut eelnevalt küsimata.

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestab teabe teie arvutisse. Seda kasutatakse paljudel veebisaitidel, et anda teile külastajana juurdepääs mitmesugustele funktsioonidele, nagu sisselogimine ja varasemate külastuste meedeljätmine. Sellel veebisaidil kasutame küpsiseid, et teie kasutajakogemust parandada. Küpsiseid saate keelata oma brauseri vastavate sätete abil.

Matomo

See veebisait kasutab avatud lähtekoodiga veebianalüüsi teenust Matomo. Matomo kasutab tehnoloogiaid, mis võimaldavad tuvastada kasutajat mitmel leheküljel, et analüüsida kasutajamustreid (nt küpsised või seadme sõrmejälg). Matomo poolt salvestatud teave veebisaidi kasutamise kohta salvestatakse meie serverisse. Enne arhiveerimist varjatakse IP-aadressid.

Matomo abil saame koguda ja analüüsida andmeid meie veebilehe külastajate kasutamise kohta. See võimaldab meil näiteks teada saada, millal ja milliseid lehekülgi vaadati ning millisest piirkonnast. Lisaks kogume erinevaid logifaile (nt. IP-aadress, viitaja, brauser ja kasutatav operatsioonisüsteem), mille kaudu saame mõõta, kuidas meie veebisaidi külastajad sooritavad teatud toiminguid (nt klõpsud, ostud jne).

Selle analüüsivahendi kasutamine tugineb GDPR artikli 6(1)(f) alusel. Veebisaidi operaatoril on õigus kasutajate harjumuste analüüsimiseks, et parandada operaatori veebipakkumisi ja reklaame. Kui nõusolek on saadud, toimub töötlemine üksnes artikli GDPR artikli 6(1)(a) ja TTDSG § 25(1) alusel, kuivõrd nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või lõppseadmes kasutaja teabele juurdepääsu (nt seadme sõrmejälgede võtmine) TTDSG tähenduses. Selle nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

IP-aadressi anonümiseerimine

Matomo analüüsiks kasutame IP-aadressi anonüümseks muutmist. Teie IP-aadressi lühendatakse enne analüüsi, nii et see ei ole enam selgelt teiega seostatav.

Veebilmajutus (hosting)

Me majutame Matomot ainult oma serverites ehk kõik analüüsiandmed jäävad meile ja neid ei anta edasi.


Küsitlusele vastajatele

Töödeldava isikut tuvastava info tüübid

Iga kord, kui Norstat uuringuga seoses inimeste poole pöördub, töötleme me isiklikku teavet (nt võib see olla e-posti aadress või telefoninumber, nimi, vanus ja postiindeks). Isiklik teave, mida me kasutame vastajaga kontakteerumiseks, on tavaliselt kas avalikes registrites avalikult kättesaadavad andmed või klientide või kasutajate nimekirjad kliendilt, kelle jaoks me küsitlusandmeid kogume – näiteks kui teeme kliendi või töötaja rahulolu uuringuid või kasutajakogemuse uurimusi.

Norstatpaneli liikmetele kehtivad eraldi tingimused ja privaatsuspõhimõtted.

Töötlemise eesmärk

Me töötleme teie kontaktandmeid, et saaksime teie poole uuringutes ja arvamusküsitlustes osalemiseks pöörduda. Teave, mille te meile küsitlusele vastamise käigus annate, kantakse koos teiste vastustega andmebaasi ning edastatakse kliendile ainult üldistatud kujul statistiliseks analüüsiks.

Andmetöötluse alused

Kontaktinfot kasutatakse selleks, et saaksime teiega uuringus osalemise eesmärgil ühendust võtta. Turu- ja arvamusküsitlustel on õigustatud huvi, sest kogutud andmed on meie kliendile otsuste tegemisel oluliseks aluseks.Meie klientide hulgas on erinevaid riigiasutusi, eraettevõtteid ja mittetulundusorganisatsioone.

Kuigi me võtame teiega õigustatud huvi alusel ühendust, on meie küsitlustes osalemine alati vabatahtlik ning teilt uuringute käigus saadud andmeid kogutakse teie antud nõusoleku alusel. Teil on igal ajal õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta.

Teabe jagamine kolmandate osapooltega

Norstat ei jaga, müü, edasta ega muul viisil vaheta mitte kunagi teie isikut tuvastavat infot kolmandate osapooltega, ilma et oleksite selleks eelnevalt selgesõnalise nõusoleku andnud.

Andmete kustutamine

Teavet, mida me töötleme seoses uuringutega, säilitatakse meie süsteemides kuus kuud pärast küsitlusprotsessi lõppemisest. Pärast seda kustutatakse kogu isikut tuvastav teave automaatselt.

Infoturve

Me kaitseme alati teie isiklikku infot, kasutades nii füüsilist kui ka virtuaalset juurdepääsu kontrolli ja krüpteerides igasuguse tundliku teabe, mille te meile annate. Norstat AS-l on IT-turvalisuse sisekontrollisüsteem, mis on heaks kiidetud vastavalt ISAE3000 kindlusstandardile.

Samuti järgime me Esomari rahvusvahelisi turu-, arvamus- ja sotsiaaluuringute ning andmeanalüüsi reegleid ja oleme sertifitseeritud kvaliteedistandardi ISO9001: 2015 järgi.

Teie õigused andmesubjektina

Me töötleme teie isikuandmeid vastavalt kehtivatele privaatsuseeskirjadele ja GDPR-ile. Teil on igal ajal õigus küsida, milliseid isikuandmeid me teie kohta oleme salvestanud, lasta oma andmeid muuta või neid kustutada ning nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

Andmekaitse spetsialist

Norstatil on andmekaitse spetsialist, kes vastutab õigusaktide järgimise eest. Temaga saab kõigi tekkivate küsimuste või murede korral ühendust võtta aadressildpo[at]norstatgroup.com