Meie meetodid – kohandatud Teie konkreetse eesmärgi jaoks

Meie kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid tagavad usaldusväärsete andmete koondamise iga teema või sihtrühma kohta. Konkreetne meetod, mille lõpuks valime, põhineb sellel, mis on antud olukorras parim, teaduslikult põhjendatud, õiglane vastajate suhtes ja jätkusuutlik tööstuse jaoks.

Veebipõhine andmekogumine

Teil on võimalus kasutada meie laiaulatuslikku võrgustikku, mis koosneb enam kui 3 miljonist eelnevalt kaardistatud, motiveeritud tarbijast 19 Euroopa riigis, kes on valmis osalema Teie poolt välja valitud digitaalses uuringus. Meie kogemuste alusel väärtustavad ülevaateid otsivad inimesed kvaliteeti ja kiirust. Andmete kogumise automatiseerimine tagab kiiruse ja tõhususe, ning kindel kvaliteedi tagamine kindlustab usaldusväärsed andmed. Võite arvestada asjatundlikkuse, kiiruse ja paindlikkusega, mis on kooskõlas Teie eesmärkidega.

Võite kindel olla, et meil on olemas olulised vahendid ja tugiteenused, et edukalt hõlbustada Teie uuringuid, mis põhinevad kvantitatiivsetel andmetel.

Loe lähemalt

Värbamine B2B ja B2C sihtrühmade tarbeks

Meie värbamismeetod toetab kvalitatiivseid uuringuid, sealhulgas fookusgruppe, tooteteste ja intervjuusid, mis viiakse läbi telefoni teel või näost-näkku. Me mõistame, et uuringu tõhusus sõltub sobivate osalejate olemasolust ja võtame nende värbamise ülesannet väga tõsiselt.

Online ja offline lähenemisviisid inimeste värbamiseks

Sõltuvalt sellest, millist kvalitatiivset uuringut soovite läbi viia, värbame kandidaate kas meie veebipõhiste paneelide kaudu või tavapäraste meetodite abil. Tänu sellele on tagatud, et osalejad vastavad kriteeriumidele ja osalevad kohtumisel kokkulepitud ajal. Meie värbamismeetodid on kohandatud nii, et Teie kvalitatiivne uuring oleks tõhus, olenemata sellest, kas soovite saada teavet grupiarutelude või üks-ühele intervjuude kaudu. Selleks, et saavutada Teie uuringu eesmärk.

Fookusgrupid ja tegevuskohad

Lihtsustage oma uuringut usaldades meile fookusgruppide detailide käsitlemine. Mõistame, kuivõrd oluline on omandada põhjalikke teadmisi ja korraldada sisukaid kõnelusi sobiva sihtrühmaga. Meie värbamisprotsess hõlmab kõikvõimalikke aspekte selleks, et fookusgruppidesse kuuluksid inimesed, kes vastavad täpselt Teie vajadustele. Sellega säästate aega ja vaeva. Olenemata sellest, kas uurite inimeste käitumist, turul toimuvaid sündmusi või avalikkuse arvamusi, on meie kogenud meeskond valmis aitama Teil koostada Teie uurimuse jaoks sobivaimad uurimisrühmad.

Euroopa kaasaegseimad fookusgruppide läbiviimise kohad

Parandage oma uurimiskogemust meie moodsate fookusgruppidele mõeldud intervjuupaikade abil kogu Euroopas. Need kohad on hoolikalt kujundatud nii, et nad oleksid professionaalsed ja mugavad Teie poolt läbiviidavate arutelude jaoks. Need on varustatud kõige uuema tehnoloogia ja kasulikke seadmetega, et Teie arutelud, tootetestid ja muud teadusuuringud sujuksid ladusalt. Selliseid ruume on meil üle Euroopa strateegiliselt valitud asukohtades mitmeid.

Individuaalsed intervjuud

Individuaalsed intervjuud võimaldavad põhjalikumalt mõista tarbijate käitumist. Need võivad toimuda erinevates kohtades, näiteks tänaval, kaubanduskeskustes, kodus, töökohas või meie spetsiaalsetes uurimisüksustes fokuseeritud rühmades. Neid intervjuusid viivad läbi meie ekspertintervjueerijad, millega tagatakse kõrge professionaalsuse ja arusaamise tase. Selleks, et veelgi suurendada teenuste kvaliteeti, täiendame regulaarselt oma küsitlejaid ja säilitame laia võrgustikku koostööpartneritest, mille hulka kuuluvad näiteks ka kaubanduskeskused, tagamaks Teie projektide laiaulatuslikku piirkondlikku hõlmatust.

Professionaalselt koolitatud intervjueerijad tagavad kvaliteedi

Tunneme uhkust, et meie võrgustik koosneb enam kui 300 küsitlejast, kes on varustatud kaasaegsete tehniliste vahenditega, nagu iPadid ja arvutid, mis tagavad tõhusa andmekogumise. Tänu oma pühendumusele nii koolitusele kui ka tehnoloogiale on meil võimalik rahuldada ja isegi ületada Teie ootusi, kindlustades, et Teie uurimisprojektid saavad kasu parimatest võimalikest seisukohtadest ja geograafilisest ulatusest.

Telefoniküsitlused (CATI)

Arvutipõhiste telefoniküsitluste (CATI) abil saame koostada ja küsitleda ka juhuslikke valimeid Euroopa riikide elanikkonna hulgas.
– Meie suurte kogemustega CATI-intervjuude meeskonnad on hästi ette valmistatud nii tavatarbijate kui ka B2B sihtrühmade intervjueerimiseks.
– Moodne IT-infrastruktuur võimaldab tõhusat intervjueerimist.
– Andmete püsiva kvaliteedi tagamiseks koolitame pidevalt oma küsitlejaid ning teostame korrapärast järelevalvet ja kvaliteedikontrolli.
Loe lähemalt

Testostud

Testostude abil näete oma ettevõtet läbi klientide silmade ja saate teha teadlikke valikuid, et parandada nende kogemusi. Meie varjatud ostlejad külastavad poode, restorane ja muid kohti oma identiteeti avaldamata, et hinnata, kuidas kliente koheldakse. Hindame teenuse kvaliteeti, töötajate käitumist ja muid tegureid, mida soovite uurida. Meie poolt kogutud väärtuslikud andmed aitavad Teil oma tegevusi täiustada ja klientide rahulolu suurendada.

Meie poolt koolitatud varjatud ostlejad külastavad ettevõtet ja/või puutuvad töötajatega kokku, et saada ülevaade tegelikust kliendikogemusest.

Pöörduge meie ekspertide poole või hakake kohe tegutsema.

Me soovime olla osa teie eduloost. Võtke meiega ühendust juba täna.

Võta meiega ühendust

Seotud artiklid

Tutvuge lähemalt andmete kogumise meetoditega nii kvalitatiivsete kui ka kvantitatiivsete uuringute puhul.

Turu-uuringute jaoks andmete kogumise käsiraamat

Turu-uuringute jaoks andmete kogumise valdamine: Meie põhjalikust juhendist saate teada, kuidas andmekogumismeetodid võimaldavad teadlastel ettevõtete jaoks teha teadlikke otsuseid.

Loe lähemalt

Kvalitatiivse ja kvantitatiivse turu-uuringu erinevus

Tutvuge mitmesuguste uurimismeetoditega, mis sobivad mitmesuguste eesmärkide saavutamiseks ja arusaamade väljaselgitamiseks. Avastage kvalitatiivse ja kvantitatiivse uuringu teineteist täiendavad lähenemisviisid.

Loe lähemalt

Õigesti tegutsemine: näidiste kvaliteet individuaalsetes intervjuudes

Individuaalsete intervjuude kunst: Uuri, miks see lähenemisviis ei pruugi olla nii lihtne, kui tundub ja õpi, kuidas seda rakendada kvaliteeti kahjustamata.

Loe lähemalt

Alustage juba täna oma soovitud meetodi valimisega, mis vastab teie konkreetsetele vajadustele.

Avastage kvaliteetseid, andmepõhiseid lahendusi, et teha teadlikke otsuseid, mis on kohandatud teie konkreetsetele vajadustele.

Tutvu meie lahendustega