Artiklid – turu-uuringute jaoks andmete kogumise juhised

Tõhustage oma kogemusi kasutades järgmisi vabalt kättesaadavaid materjale, mis on koostatud meie andmekogumisspetsialistide poolt.. Olenemata sellest, kas olete kogenud spetsialist, kes soovib selles valdkonnas edasi liikuda või uudishimulik õppija, kes soovib uurida andmete kogumist turu-uuringute jaoks, on meie artiklite, juhendite ja tööriistade kogumikus igaühele midagi.

Täiustage oma küsimustikke

5 peamist põhimõtet hea küsimustiku koostamiseks

Tutvu 5 peamise põhimõttega efektiivse küsimustiku koostamise kohta: Õppige vältima levinud eksimusi veebiküsitlustes, telefoni- või näost-näkku-intervjuudes, et parandada oma uurimisoskusi.

Loe lähemalt

Kuidas kujundada tulemuslikke veebiküsimustikke

Saavutage veebipõhise andmekogumise edukus: Tutvuge meie peamiste kujunduspõhimõtetega, et ületaksite vastajate ootusi ja paistaksite veebiküsimustike koostamisel silma.

Loe lähemalt

Neli levinud viga küsimustike koostamisel

Vältige teadusuuringute takistusi: Õppige, kuidas hoida ära levinumad vead küsimustike koostamisel ja tagada järgmise uuringu sujuv andmekogumisprotsess.

Loe lähemalt

Tutvuge oma järgmiste uuringute tarbeks kasulike juhenditega

Turu-uuringute jaoks andmete kogumise juhend

Turu-uuringute jaoks andmete kogumise meisterlikkus: Meie põhjalikust juhendist saate teada, kuidas andmekogumismeetodid võimaldavad teadlastel ettevõtete jaoks teha teadlikke otsuseid.

Loe lähemalt

Kas tarbijate käitumist ja eelistusi on võimalik päriselt mõista?

Oleme kokku koondanud kuus peamist näitajat, mis aitavad ettevõtetel paremini mõista tarbijate käitumist ja otsuseid mõjutavaid emotsioone, et tugevdada nende strateegilist positsiooni.

Loe lähemalt

Uurijate juhised jälgimisuuringute läbiviimiseks

Jälgimisuuringutes navigeerimine: Uuringu korraldamine võib olla keeruline paljude muutujate ja võimalike kitsaskohtade tõttu. Tutvu meie juhenditega, et alustada oma jälgimisprojekti enesekindlalt.

Loe lähemalt

5 viisi, kuidas andmete visualiseerimine võib tugevdada Teie brändi

Avastage dashboardide potentsiaal: siin on 5 viisi, kuidas andmete visualiseerimine võib parandada Teie turunduse ja kaubamärgi tulemuslikkust.

Loe lähemalt

Uurija juhend visualiseerimise ja dashboardide kohta

Andmete lihtsustamine dashboardide abil: õppige, kuidas dashboardid võivad teavet sujuvamaks muuta, võimaldades Teie meeskonnal keskenduda kõige olulisematele andmetele, ning uurige, kuidas neid luua, et tagada tõhusus.

Loe lähemalt

Uurija teejuht testostude tegemiseks

Testostude tegemise lahtiseletamine: Saage ülevaade selle ala erinevatest lähenemisviisidest ja meetoditest. Tutvuge meie põhjalikus juhendis tähtsamate punktidega, mis aitavad planeerida edukat testostude uuringut.

Loe lähemalt

Andmekvaliteedi ja selle mõju mõistmine

Mis on andmekvaliteet?

Uurige andmete kvaliteedi kohta: Selle artikli abil saate edendada arutelu andmete kvaliteedi üle selles valdkonnas, liigitades peamisi argumente ja tuues arutelule kaasa põhjalikult selgitatud perspektiivi.

Loe lähemalt

Kui suur on esinduslik valim?

Valimi moodustamine ja teostatavuse hindamine: Tutvuge levinud küsimustega valimi suuruse esindatuse, intervjuude arvu ja paneelide katvuse kohta.

Loe lähemalt

Kas algoritmide abil on võimalik parandada uuringu kvaliteeti?

Andmete mitmekesisuse väärtustamine: Uurige, kuidas algoritmide abil saab parandada andmete kvaliteeti pikaajalise väärtusena, tutvustades nende rakendusvaldkondi.

Loe lähemalt

Kuivõrd esinduslik on veebipõhine uuring?

Avastage veebipõhiste uuringute tugeva esinduslikkuse potentsiaal, mis tagab, et kvaliteet säilib ilma kompromissideta. Tutvuge tavapäraste probleemide ja kitsaskohtadega, mis tekivad veebiuuringutes paneelide rakendamisel.

Loe lähemalt

Kuidas toimida korrektselt: proovide kvaliteet individuaalsetes intervjuudes

Individuaalsete intervjuude kunst: Saa teada, miks see lähenemisviis ei pruugi olla nii lihtne, kui tundub, ja õpi, kuidas seda teostada ilma kvaliteeti kahjustamata.

Loe lähemalt

Turu-uuringute jaoks andmete kogumine ja erinevad meetodid

5 väljakutset klientide käitumisega seotud andmete kogumisel

Andmete kogumine klientide käitumise tuvastamiseks võib kujutada endas mitmeid takistusi. Selles artiklis uurime viit peamist takistust, mis võivad selle protsessi käigus ilmneda ning selgitame taktikaid nende ületamiseks.

Loe lähemalt

Tendentside jälgimisuuringute väärtus trendide jälgimiseks

Jälgimisuuringud aitavad pidevalt jälgida teemavaldkonda, võttes korduvalt kasutusele sama küsimustik ja võrreldes, kuidas Teie kogutud andmed on aja jooksul muutunud.

Loe lähemalt

Kas reklaam köidab Teie sihtrühma?

Põhjaliku ja kulutõhusa arusaama saavutamine selle kohta, kuidas tarbijad telereklaamidega kokku puutuvad, ei ole siiani olnud lihtne. Kaasaegsete tehnoloogiate, näiteks näotuvastuse kodeerimise abil on see aga võimalik.

Loe lähemalt

Primaarne ja sekundaarne turu-uuring

Turu-uuringud: Ettevõtlusstrateegia nurgakivi. Tutvuge primaarsete ja sekundaarsete uuringute erinevustega pidades eelkõige silmas andmeallikaid ja andmekogumismeetodeid.

Loe lähemalt

Kvalitatiivse ja kvantitatiivse uuringu erinevus

Tutvuge erinevate uurimismeetoditega, mis sobivad mitmesuguste eesmärkide saavutamiseks ja arusaamade väljaselgitamiseks. Avastage kvalitatiivse ja kvantitatiivse uuringu lähenemisviiside vastastikune sobivus.

Loe lähemalt