Primär och sekundär marknadsundersökning

Data i samband med marknadsundersökningar är en viktig del av en framgångsrik affärsstrategi och kan grovt delas in i två huvudtyper: primär- och sekundärdata. Skillnaden ligger i källorna och metoderna för datainsamling.

Primär datainsamling

Att samla in primärdata är processen att samla in förstahandsuppgifter direkt från individer eller grupper i syfte att studera någon frågeställning kopplad till din marknad, målgrupp eller affärsmöjlighet. Denna typ av undersökning innebär att man samlar in data som inte redan finns tillgängliga från befintliga källor. Den genomförs för att få nya insikter, åsikter, beteenden och preferenser hos din namngivna population. Fördelen med insamling av primärdata är att den erbjuder skräddarsydd datainsamling som direkt adresserar den specifika fråga du kan ha, och kan därför vara mer exakt för din studie.

Sekundär datainsamling

Att samla in sekundärdata å andra sidan, avser processen att samla in och analysera befintliga data och information som redan har publicerats, sammanställts eller registrerats av en annan källa. Den kan användas för att samla in insikter, trender och information utan att direkt genomföra nya datainsamlingsaktiviteter. Sekundärdata är särskilt användbar för att få en bredare överblick över din marknad, benchmarking mot konkurrenter och för att validera resultat från primärdata. Det är kostnadseffektivt, eftersom ni utnyttjar befintliga data i stället för att göra ny datainsamling. Det finns dock begränsningar, t.ex. föråldrad eller ofullständig information och brist på anpassning till specifika frågor ni vill utforska.

Ska du använda primär- eller sekundärdata?

Både primär- och sekundärdata har sina fördelar, men de används ofta bäst när de kombineras. Sekundärdata är ibland att föredra eftersom det finns ett missförstånd om genomförbarheten av insamling av primärdata. Men på Norstat är vi experter på att samla in rätt data som är skräddarsydd för dina behov.

Vi hjälper dig gärna att genomföra datainsamling av rätt primärdata för ditt mål och du kan sedan kombinera dessa data med den sekundärdata du själv väljer (t.ex. interna källor eller offentliga källor).

Är du intresserad av att veta mer?

En grundlig marknadsundersökning är nödvändig för att förstå alla aspekter av den marknad som ditt företag verkar på. I en tid då konsumenterna söker erkännande och tillfredsställelse av sina behov blir marknadsundersökningar en ovärderlig tillgång. Läs mer om marknadsundersökningar nedan.

En guide till marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar är hörnpelaren i ett välgrundat beslutsfattande för företag. Utforska vad marknadsundersökningar är och hur man gör dem effektivt.

Läs mer

Kvalitativ och kvantitativ undersökning

Lär dig mer om skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning, och fördelarna med att kombinera olika typer

Läs mer

Metoder

Få en översikt över de olika metoder vi använder för vår datainsamling

Läs mer