Primær og sekundær markedsundersøkelse

Markedsundersøkelser er en kritisk komponent i enhver vellykket forretningsstrategi, og den kan grovt kategoriseres i to hovedtyper: primær og sekundær forskning. Forskjellen dreier seg om kildene og metodene for datainnsamling.

Primær markedsundersøkelse

Primærforskning er prosessen med å samle inn førstehåndsdata direkte fra enkeltpersoner eller grupper med det formål å studere alle aspekter av markedet, målgruppen eller forretningsmulighetene dine. Denne typen forskning innebærer å samle inn data som ikke allerede er tilgjengelig fra eksisterende kilder. Den er utført for å få ny innsikt, meninger, atferd og preferanser fra den navngitte befolkningen. Fordelen med primærforskning er at den tilbyr skreddersydd datainnsamling som direkte adresserer det spesifikke forskningsspørsmålet du måtte ha, og kan derfor være mer nøyaktig for studien din.

Sekundær markedsundersøkelse

Sekundær forskning på den annen side refererer til prosessen med å samle inn og analysere eksisterende data og informasjon som allerede er publisert, kompilert eller registrert av en annen kilde. Den kan brukes til å samle innsikt, trender og informasjon uten å utføre nye datainnsamlingsaktiviteter direkte. Sekundær forskning er spesielt nyttig for å få en bredere oversikt over markedet ditt, bench-marking mot konkurrenter og for å validere funn fra primær forskning. Det er kostnadseffektivt, fordi du utnytter eksisterende data i stedet for å utføre nye eksperimenter. Det er imidlertid begrensninger, som inkluderer utdatert eller ufullstendig informasjon, og mangel på tilpasning for spesifikke forskningsmål.

Bør du bruke primær- eller sekundærforskning?

Både primær- og sekundærforskning har sine fordeler, men de brukes ofte best når de er sammenkoblet. Sekundærforskning er noen ganger foretrukket fordi det er en misforståelse av gjennomførbarheten av primærforskning. Hos Norstat er vi imidlertid eksperter på å samle inn riktig data tilpasset dine behov.

Vi hjelper deg gjerne med å utføre den primære forskningen for målet ditt, og du kan kombinere disse dataene med de sekundære dataene du velger (f.eks. interne kilder eller offentlige kilder).

Interessert i å lære mer?

Det er viktig å gjennomføre grundige markedsundersøkelser for å forstå alle aspekter av markedet virksomheten din opererer i. I en tid hvor forbrukere søker anerkjennelse og oppfyllelse av deres behov, blir markedsundersøkelser en uvurderlig ressurs. Lær mer om markedsundersøkelser nedenfor.

En guide til markedsundersøkelser

Markedsundersøkelser er hjørnesteinen i informert beslutningstaking for bedrifter. Utforsk hva markedsundersøkelser er, og hvordan du gjør det effektivt.

Les mer

Kvalitativ og kvantitativ forskning

Lær om forskjellene mellom kvantitativ og kvalitativ forskning, og fordelen med å kombinere ulike typer

Les mer

Metoder

Få en oversikt over de ulike metodene vi bruker for vår datainnsamling

Les mer